Fyzioterapie - prevence, diagnostika a léčba pohybového aparátu

Pokud máte zdravotní problémy a neumíte si poradit s bolestí svalů, páteře ... možná vám pomůže fyzioterapie. Je to nemedicínský obor, který se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Využívá k tomu fyzikální terapii (elektroterapii, teploléčbu, světloléčbu, mechanoterapii - masáže) a léčbu pohybem.

Fyzioterapie - prevence, diagnostika a léčba pohybového aparátu

Fyzioterapeut vám stanoví podle lékařských záznamů program ušitý na míru,

zvolí se vhodná metoda - elektroterapie, masáže, baňkování, rašelinové zábaly přesně podle toho, co vaše tělo potřebuje. Samozřejmě je důležitá komunikace mezi fyzioterapeutem a pacientem, protože o všem by měl být informován a žádná terapie by se, neměla provádět bez jeho souhlasu.

Bolest se pro nás stává součástí života,

dokud se můžeme jakž takž hýbat, ani si jí nevšímáme. Málokteří z nás si uvědomují, že nesprávnými pohybovými návyky dennodenně škodíme naší páteři a kloubům. Už i takové ,, maličkosti " jako dýchání, chůze, stoj, sed, poloha ve spánku, pracovní stereotypy, sportovní (ne) aktivita, ovlivňují náš zdravotní stav. Trpíme bolestí v oblasti bederní páteře, závratí a bolestí hlavy způsobené právě kvůli těmto problémům také přehlédneme, že nás bolí končetiny? To je také v pořádku. Dokud se zdravotní stav nezhorší natolik, že nezvládáme ráno vstát z postele. Tehdy začneme hledat pomoc. Zpravidla je už pozdě, pokud bychom své tělo poslouchali dřív, mohli jsme předejít těmto komplikacím, které se odstraňují těžko.

Je důležité začít se o sebe starat preventivně,

v době kdy se ještě tělo nebrání bolestí. Nejvhodnější léčba je samotná prevence. Pokud již důvěrně známe bolest jakékoliv části našeho těla, jde o problém. Jen málo lidí se věnuje svému tělu z preventivních důvodů.

Vůči fyzioterapeutům má laická veřejnost nedůvěru

Nevíme, kdo to vlastně jsou, jaké mají vzdělání, mnozí je považují za šarlatány, kteří se chtějí jen obohatit. V minulosti se nazývali rehabilitační pracovník, nebo ne zcela správně tělocvik instruktor či dokonce, pokud šlo o ženu, rehabilitační sestra. Tato pojmenování byla nepřesná, tento pojem v překladu znamená, že jde o zdravotnického pracovníka, zabývajícího se terapií (léčbou) pohybem. Neordinuje léky, které tiší bolest, snaží se pomocí správně zvolenou pohybovou aktivitou eliminovat bolest. Tato profese vznikla začátkem 20. století současně se vznikem chirurgie.

V dnešní době má nezastupitelnou úlohu při pooperační péči o pacienta,

po různých úrazech a svalových, kloubních onemocněních svalové a kosterní soustavy. Pokud trpíte artrózou kloubů, potřebujete zregenerovat vazivo, chrupavky, fyzioterapeut zvolí vhodnou metodu léčby - nejčastěji cvičení kombinované s elektroléčbou a fototerapií. Výhodou je i možná aplikace např. přes obvaz, sádru, ortézu. Kromě toho je vhodná i na čerstvé i starší poúrazové stavy, jako podpůrná léčba osteoporózy, poruch periferního prokrvení a regenerace poškozených periferních nervů.

comments powered by Disqus