Relaxační metody umění odpočívat

Datum článku: 4. 2. 2014

Odpočinek je v neurobiologii chápán jako vypnutí sympatického nervového systému, a zapnutí parasympatického nervového systému. Sympatický systém zrychluje funkce všech orgánů, naopak parasympatický systém funkce orgánů zpomaluje. Uvolňuje svaly, zpomaluje srdce. Tyto dvě funkce nejsou nikdy zapnuty najednou. U nervózních a vystresovaných lidí je sympatický systém zapnutý častěji, a právě proto se nedokáží uvolnit. K němu, v tomto případě, dochází pouze během spánku, který má i tuto funkci, bývá však často neklidný, přerušovaný, mělký a nedostatečně regenerující. Právě proto by mělo nastoupit vědomé relaxování. Nejdříve je však třeba zjistit, na co pozitivně reagujeme.

Relaxační metody umění odpočívat

Relaxace je metoda, která nám umožňuje efektivněji odpočívat,

vede ke klidu, umožňuje efektivněji myslet a pracovat. Relaxace se dá využít na okamžité uvolnění v napjatých konkrétních situacích, ale i jako hlubokou relaxaci či systematickou desenzibilizaci. Za účelem využívání relaxace v konkrétních situacích je potřeba vybrat si metodu tak, aby se člověk mohl naučit zrelaxovat rychle. Při hluboké relaxaci se můžete naplno soustředit a vychutnávat si celkové uvolnění déle. Při systematické desenzibilizaci je důležité propojovat relaxaci s problémovou situací. Tato metoda se využívá i na odstraňování fobií. Funguje tak, že během relaxace jsou osobě v klidu prezentovány problémové situace v jeho životě, s nimiž se má vyrovnávat. Tím se spojuje klid s problémy, které se následně jednodušeji řeší, bez přítomnosti stresu a jiných negativních emocí. Postupuje se od méně zatěžujících po obtížnější situace, a tím se postupně odstraňují negativní emoce, které je za obvyklých okolností provázely.

Způsoby uvolnění využívané v různých metodách

• Regulace dechu - dech můžeme ovládat a při nácviku ho dokážeme zpomalit a prohloubit, což vede ke zklidnění.

• Regulace svalů - snižováním svalového napětí vědomým uvolňováním jednotlivých svalů snižuje spotřebu kyslíku, napomáhá tím klidnějšímu dýchání a k celkovému uvolnění.

• Smyslové vnímáním - všimněte si, že pod vlivem stresu si nevšimnete tolika podnětů jako za jiných okolností. Naše vnímání se vlivem napětí zužuje. Takže pro uvolnění je třeba se zastavit, vnímat tlukot srdce, teplotu, pocity pokožky a okolí a tak odvést pozornost od stresových stimulů a napětí.

• Uvolnění myšlenek - nemůžete usnout, protože přemýšlíte nad předchozím dnem? Snažte se soustředit na své vnímání, pozorujte např. svůj dech nebo tep, a tím odpoutáte pozornost od myšlenek.

Relaxačních technik je mnoho, proto je potřeba, abyste si zvolili tu správnou,

nebo si ji sami vytvořili na své potřeby. Každému vyhovuje něco jiného. Metody se rozdělují na aktivní, to jsou ty, které využívají tělesný pohyb a pasivní jsou ty, které se dělají bez pohybu. Pohybové metody většinou vyhovují více začátečníkům, nervózním a úzkostným lidem. Metody bez pohybu jsou náročnější na sebeovládání a soustředění a doporučují se klidnějším povahám, nebo těm, kteří již mají nějakou praxi.