Pozitivní návyky, které vás posunou nejen k dokonalosti, ale i k vnitřní harmonii a úspěchu

Datum článku: 24. 2. 2017

Nikdo není dokonalý, ale je možné se k dokonalosti přiblížit. Aristoteles řekl: „Jsme tím, co děláme opakovaně. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.". Staří Řekové pochopili, jak důležité jsou pozitivní návyky na překonání neúspěchů a dosažení svého cíle. Šampionem se člověk nenarodí, ale může se jím stát, když v životě objeví a pak i dodržuje, pozitivní návyky. Pozitivní návyky dokáží způsobit dramatickou změnu ve vašich výsledcích úsilí i ve vnitřních pocitech a harmonii.

Pozitivní návyky, které vás posunou nejen k dokonalosti, ale i k vnitřní harmonii a úspěchu

Pozitivní návyky - cesta k úspěchu

 • Neustále vyjadřujte vděčnost,
 • obdarujte úsměvem co nejvíce lidí,
 • choďte brzy do postele a spěte 7 až 8 hodin,
 • ustelte si ráno postel,
 • buďte organizovaní,
 • berte v úvahu sebe, ale i druhé,
 • mějte rádi lidi, ať už se nachází kdekoli na své životní cestě,
 • stravujte se zdravě,
 • trénujte své tělo,
 • věnujte se sportu a investujte své peníze moudře,
 • meditujte,
 • vizualizujte vaše výsledky a vytvářejte si plán,
 • respektujte ostatní,
 • investujte do svého osobního růstu,
 • na velké momenty se připravujte,
 • obklopujte se inspirujícími lidmi.

Držet se neustále těchto pozitivních návyků může být problém

Mnohokrát se stane, že se se vám to nepodaří. Klíčem je brát je jako něco samozřejmého, takříkajíc rutinu a také si uvědomit, proč jsou pro vás tyto návyky důležité. Pokud se na ně podíváte jednotlivě, nezdají se vám až tak nesplnitelné. Když si je však vezmete jako celek, nebude to až tak jednoduché, protože pokud se s některým bodem zcela neztotožňujete, může se snadno stát, že návyky budou váš pokrok spíše mařit. Ale pokud se vám to podaří, stane se z vás opravdu silná osobnost. A to je důvod, proč obdivujeme lidi s velkou sebekázní. Není to proto, že se narodili skvělí. Je to proto, že si osvojili návyky, které jim dodávají sílu vytvářet obdivuhodný životní styl.