Lidé, kteří mají trpělivost, jsou také zdraví a úspěšní

Datum článku: 9. 9. 2016

K různým životním výročím si přejeme zdraví, štěstí, úspěchy …  a mohli bychom si přát ještě něco, co vede právě k těm úspěchům, které zase dávají pocit štěstí. Napadá vás, co by to mohlo být? Trpělivost! Znáte mnoho lidí, kteří mají tuto vlastnost? A  co vy? Dokážete být trpěliví?

Lidé, kteří mají trpělivost, jsou také zdraví a úspěšní

Trpělivost

Potřebujeme ji všude - na pracovišti, na veřejnosti, při jízdě dopravním prostředkem, při řízení, při řešení problémů, v domácnosti, při výchově dětí, při nákupech, i tehdy, když se snažíme udržet náš partnerský vztah nebo se vyléčit se ze zranění. Nedávné studie potvrdily nezpochybnitelný fakt: úspěchy a cíle se plní skutečně těm, kteří umí čekat, kteří jsou trpěliví. Jaké výhody nám přinese trpělivost?

1. Lepší psychické zdraví

Přestože čekání může někdy lézt pořádně na nervy, trpělivost má schopnost v konečném důsledku výrazně posílit naše psychické zdraví. Podle studie profesora psychologie mají trpěliví lidé tendenci zažívat méně negativní emoce, úzkosti a depresivní stavy. Lépe si totiž umí poradit se stresovými situacemi, mají i lepší sebehodnocení, cítí větší vděčnost a empatii vůči jiným lidem.

2. Více přátel a příjemnější prostředí

Velkou výhodou trpělivějších lidí je širší kamarádské zázemí. Jsou nejen dobrými přáteli, ale i příjemnými sousedy. Trpělivost je ve vztazích k ostatním často vnímána jako forma laskavosti. Trpělivý kamarád vás vyslechne i několikrát, bude stát při vás a bude se vám opakovaně snažit poradit, i když jeho první radu neuposlechnete. Výzkumy ukázaly, že trpěliví lidé mají tendenci více spolupracovat, jsou empatičtější, spravedlivější, i shovívavější - dokonce méně sobečtí. Díky trpělivosti dokážeme tolerovat chyby jiných. Jsme velkorysejšími a schopnými odpouštět. Evoluční teoretici věří, že trpělivost pomohla našim předkům přežít, protože díky ní udělali důležité skutky a naučili se podstatné znalosti a dovednosti.

3. Pomáhá nám na cestě za cíli

Cesta k úspěchu obvykle nebývá krátká ani jednoduchá. Pokud se neobrníme dostatkem pozornosti, selžeme již v začátcích a nikdy ničeho nedosáhneme. Ti, kteří chtějí okamžitě vidět výsledky daleko nezajdou. Je to podobně jako s malými dětmi. I ty se na základě svých zkušeností učí trpělivosti a díky ní získávají první úspěchy. Díky dosaženým úspěchům jsme zase šťastnější a spokojenější se svým životem. Takže zjednodušeně se dá říci, že trpělivost přináší vyšší kvalitu života a vylepší naši spokojenost.

4. Lepší fyzické zdraví

Trpěliví lidé méně často trpí zdravotními problémy jako jsou bolesti hlavy, průjmy, dýchací potíže, ale i akné! Netrpěliví a podráždění lidé, mají více zdravotních problémů a horší spánek. Trpělivost tedy dokáže snížit negativní vliv každodenního stresu a tím pádem, nás uchránit před mnoha z toho vznikajících komplikací.

Víte, jak zapracovat na své trpělivosti?

K tomu, abychom se stali trpělivějšími musíme důkladně poznat své pocity a jejich spouštěče, naučit se regulovat své emoce, vcítit se do druhých. Velmi pomáhá i meditace. K tomu, abychom byli v tréninku úspěšní, můžeme vyzkoušet tyto základní cvičení:

  • Přehodnoťme situaci - Netrpělivost není jen automatická emocionální reakce, ale znamená vědomé myšlenku a přesvědčení. Takže například, pokud má zpoždění kamarád na dohodnuté setkání, nehleďme  na to negativně a nesledujme nervózně hodinky. Vezměme to jako něco pozitivního - jako příležitost něco zajímavého si prohlédnout, přečíst, nebo vyřídit elektronickou poštu.
  • Pokud chceme být trpěliví, musíme se naučit vědomě regulovat své emoce. V tom nám právě přehodnocení situace a jiný pohled na ni velmi pomohou.
  • Všímejme si a uvědomujme si své pocity - Při všech podnětech, které nás umí znervóznit si všímejme našich pocitů. Uvědomujme si je a snažme se je ovládnout, ne pudově vybuchnout.
  • Když se naučíme zdolat naše pocity hněvu a nervozity, příště budeme reagovat s větší trpělivostí. Podobně se učí mnozí rodiče zvládat vzdorující dětičky: hluboce se nadechnout, zabrzdit okamžitou negativní reakci plnou hněvu a zlosti, napočítat do kolika je třeba, přemoci ji a reagovat mnohem moudřeji a klidněji.