Léčba hudbou (muzikoterapie) je účinná pomoc, která vrací energii a radost ze života

Datum článku: 8. 3. 2019

Léčba hudbou je metoda, praktikovaná zejména tam, kde je třeba léčit duševní onemocnění. Přitom hudba rozvíjí nejen emoce a psychiku. Tato metoda není nová, její historie sahá dokonce před náš letopočet, kdy byla praktikovaná již ve starověkém Řecku a Tibetu. 

Léčba hudbou (muzikoterapie) je účinná pomoc, která vrací energii a radost ze života

Historie muzikoterapie

Léčivou sílu hudby znali již ve starověkém Řecku i východních kulturách Tibetu či Nepálu. Tato forma léčivého působení hudby se jmenuje muzikoterapie a je dostupná i v Česku. Základem je šíření zvuku různé frekvence ve formě vibrací. Rezonanční kolébka umožňuje celotělové vnímání vibrací hudby. Propojení s houpáním navíc optimálně aktivizuje a zároveň zklidňuje centrální nervový systém. Hrané tóny jsou nejharmonizujícími kombinacemi zvuků. Vibrace a rezonance jsou podstatou bytí. I zdravé buňky, zajišťující klíčové funkce v našem těle navzájem komunikují prostřednictvím vibrací. Vyčerpání, únava, stres, to všechno jsou agresory, kterým jsme denně vystaveni a které obírají buňky o energii a přinášejí disharmonii. Právě zvuk, který se ideálně šíří ve vodním prostředí, se jako nositel energie dostává přes tělesné tekutiny až k buněčným membránám a dokáže unaveným, poškozeným či nemocným buňkám předat energii a nastartovat jejich regenerační procesy.

Nejen emoce a psychika

Hudba pozitivně působí na více úrovních - emocionálních, psychických i fyzických. Navíc je silný motivační faktor. Při aktivní muzikoterapii se aktivizují zrcadlové neurony, které hrají klíčovou roli při učení se prostřednictvím imitace. Hudbu navíc nejen slyšíme, ale i cítíme. Právě toto je důležité u dětí s různými typy smyslového postižení. Takový multisenzorický přístup přináší největší benefit zejména v období raného dětství, představujícího klíčovou vývojovou etapu pro rozvoj plasticity mozku. Hudba zkrátka léčí a přináší spoustu radosti. Při aktivní muzikoterapii dítě hudbu poslouchá, cítí a má možnost aktivně se jí zúčastnit v době, kdy je to pro něj přijatelné. Skvěle se tak propojuje smyslový zážitek s aktivní zkušeností.

Děti se specifickými potřebami

Rodiče dětí se speciálními potřebami jsou často konfrontováni s tím, v čem jejich dítě zaostává, selhává, co nedokáže. Ale ono toho dokáže hodně, jen musí mít podmínky. Při muzikoterapii se odborníci snaží vytvořit dítěti program na míru a flexibilně ho adaptovat s ohledem na jeho rozpoložení a zdravotní stav. Podporují dítě v dosahování vývojových mezníků prostřednictvím zážitkového učení a vlastní zkušenosti. Při práci s dětmi se speciálními potřebami je nezbytné mít reálné očekávání v reálných časových horizontech a uvědomit si, že pomaleji je někdy rychleji a méně znamená více. Je třeba si v tomto případě správně a realisticky definovat progres a vidět úspěch i v úsměvu, pokud je sdílený, v pohledu, který je vědomý a v krátké interakci, pokud je smysluplná.

Hudební relaxace a zážitkové hudební workshopy

V dnešní uspěchané době hudba přenese lidi do jiného světa, kde mají najednou prostor a čas pro sebe, bez povinností, očekávání, tlaku na výkon. Prostřednictvím setkání s nevšedními hudebními nástroji, přes zvuky, vibrace a rezonance se každý ocitne v atmosféře uvolnění a harmonizace, když dokáže mobilizovat své síly a odpoutat se od každodenních problémů.