Hypnóza - zázrak nebo výmysl?

Datum článku: 27. 4. 2020

O hypnóze koluje řada mýtů a polopravd. Někdo ji považuje za šarlatánství, někdo je jejím zastáncem. Z vědeckého hlediska se začala hypnóza zkoumat v 18. století a za otce hypnoterapie se považuje americký psycholog Milton Erickson. Mnozí z nás se zamýšlí nad tím, zda je hypnóza zázrak nebo výmysl. Podívejme se na hypnózu z vědeckého hlediska a jaký přínos pro nás může mít..

Hypnóza - zázrak nebo výmysl?

Tajemství hypnózy

V minulosti se hypnóza stala součástí programu různých televarieté, ale v současné době je to uznávaná psychoterapeutická metoda. Ve šlépějích Ericksona jdou i novodobí hypnoterapeuti, kteří přináší klientům vhodnou komunikací - sugesce, aby nechali pracovat svou nevědomou mysl. Nevědomí je pomyslnou bránou k řešení osobních problémů a k odstranění potíží. V hypnóze dochází ke změně stavu vědomí a ke zvýšené vnímavosti hypnotizované osoby. Jak se takový člověk cítí? Hypnóza nebolí ani není stresující. Naopak, pacient se během ní dokonale uvolní, cítí se spokojeně a zklidní se. Plně se soustředí na to, co mu hypnoterapeut říká, ale jen on sám rozhoduje o tom, co chce změnit.

Je hypnóza zázrak?

V minulých dobách považovali lidé hypnózu za magii, ale v současném moderním světě víme, že hypnóza je magii na hony vzdálena. S jistou formou hypnózy jte se určitě setkali i vy, např. při čtení knížky, při sledování filmu, kdy jste se ponořili do děje a nevnímali svět kolem vás. Jestliže hledáte klíč k vyřešení problémů ať již zdravotních nebo osobních může být hypnoterapie vhodným řešením. Špičková hypnoterapie může dosahovat ohromných změn a kvalitní hypnoterapeut používá osvědčené a bezpečné metody. S tímto tvrzením se ztotožňuje i hypnoterapeut Libor Činka, který zároveň říká: ‚‚Učím lidi používat mozek na maximum‘‘. Důležité je vybudovat si k hypnoterapeutovi důvěru.

Mýty kolem hypnózy

Kolem hypnózy koluje mnoho mýtů a řada lidí je vůči ní skeptická. Jaké jsou nejčastější mýty? Někdo považuje hypnózu za spánek. Ve skutečnosti jde o stav, který lidem spánek jen připomíná. Někteří lidé si myslí, že lze do hypnózy uvést jen malé procento pacientů. Podle moderních výzkumů je možné tuto metodu aplikovat až na 90 % lidí. Dalším mýtem je, že hypnózou můžete člověka přimět ke spáchání zločinu. Mnoho lidí také tvrdí, že hypnóza na ně nebude fungovat. Hloubka transu závisí na hypnotizovaném, záleží jen na něm, co si jeho vědomí a podvědomí dovolí. Jak vám hypnoterapeut pomůže?

S čím hypnóza pomáhá

Hypnóza dokáže pomoci psychickými i fyzickými obtížemi. Hypnózou lze odstranit řadu problémů. Objednejte se k hypnoterapeutovi, pokud vás trápí fobie, deprese, strach, nedostatek sebevědomí, obezita, intimní problémy, nespavost, závislosti, astma a jiné potíže. Jeho služby můžete využít i pro dosažení žádoucích postojů a chování jako je např. zbavení se trémy, posílení sebevědomí, špatné soustředění …. . Výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Není výjimkou, že již po jednom až dvou hypnotických sezeních pocítíte změny. Bude-li to vaše přání, tak vám po předchozí domluvě hypnoterapeut natočí sezení na videokameru.

Doporučení za závěr

Hypnózy se pod vedením zkušeného terapeuta nemusíte obávat. Hypnoterapie vás zbaví problémů rychleji než psychoanalytické postupy.

Autor: Lenka Kostková