Hodnoty určují směr našeho života, sestavme si je sami do abecedního žebříčku

Datum článku: 18. 6. 2018

Tak jako se malé děti učí abecedu, tak se jí můžeme naučit i my, dospělí. Ale nebude to obyčejná abeceda, ale abeceda, kde si za každé písmenko dosadíme jednu pozitivní hodnotu. Zvládnete to? Pro inspiraci vám jednu nabízíme, ale berte ji pouze jako malou nápovědu.

Hodnoty určují směr našeho života, sestavme si je sami do abecedního žebříčku

Psychologie, emoce a hodnoty

Psychologie, emoce a hodnotový svět spolu úzce spolu souvisí. Duševní kondice člověka se formuje efektivněji a psychika je silnější, pokud máme jasno v hodnotách. Pokud člověk chce dokázat zvládat život i ve složitém a stále více zdravotně rizikovém stresujícím prostředí, je nutné neustále podtrhávat správnou hodnotovou abecedu.

Hodnoty linkují náš život

Je komplexně vysoce rentabilní zamýšlet se nad hodnotami, pro které se vyplatí žít a jednat. Jednou z inspirací k přemýšlení může být i následující seznam hodnot (záměrně sestaven pouze na seskupení a bázi pozitivních slov), takzvaná "Hodnotová abeceda života". Není to jediná možnost, ale jen jedna z několika dostupných alternativ. Její přínos bude vysoce efektivní jen tehdy, když si po přečtení následujících řádků uděláte kratičké cvičení a pokusíte se sestavit vlastní hodnotovou abecedu, například z vašich nejčastěji používaných slov.

Hodnotová abeceda života 

Pokud si potřebujete pročistit mysl a vyvětrat hlavu, stojí za to udělat si jasno v hodnotách. Je to nutné zejména tehdy, když se náhle život příliš zkomplikoval a řešíme příliš mnoho věcí najednou nebo stojíme na těžké životní křižovatce, kdy se musíme rozhodnout mezi více alternativami. Tehdy stojí za to na chvíli zastavit, popřemýšlet, prodýchat a uspořádat si některé věci v osobním hodnotovém světě i žebříčku vlastních životních hodnot. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou: Jednak se vám uleví a navíc si ještě procvičíte svůj vlastní potenciál kreativity. 

"A" jako...

 • A - Aktivita (Aktivním lidem patří svět. Cesta k úspěchu, spokojenosti a prosperitě nevede přes pasivitu, ale naopak přes aktivitu).
 • B - Bezpečí (Pocit bezpečí patří k nejcennějším lidským hodnotám).
 • C - Cesta (Hledání směru a cesty a dodržování kompasu moudrosti ve vývoji člověka je věčným rituálem a nutným nástrojem k vyšší kvalitě života. Kdo kráčí po správné cestě, dojde do cíle. A někdy dokonce i dříve).
 • D - Dobro (Člověk byl přírodou vybrán proto, aby konal dobro. Dobro je nejen pozitivní myšlenkou, ale také silně uklidňující afrodisiakem v prevenci vůči nemoci a pocitu marnosti.).
 • E - Energie (Bez energie by život nebyl možný. Energii proto člověk musí umět vytvořit, ale musí s ní i umět šetřit a hlavně ji také doplňovat).
 • F - Filozofie (Filozofie je věda o milování moudrosti. Je proto věčným pramenem pro ty, kteří chtějí růst.).
 • G - Garance (V dnešním světě nejistot by člověk měl lidem garantovat alespoň lidskost a vůni člověčiny i zachovávání humanismu.).
 • H - Humor (S humorem se žije snadněji, protože úsměv je jediný bezpečný virus lidstva, který je třeba neustále rozmnožovat).
 • CH - Chvála (Každý člověk potřebuje uznání. Chválit lidi a vše, co se podaří, je správný přístup, který se vyplatí rozvíjet i zdokonalovat.).
 • I - Idea (Tajemství života spočívá ve třech slovech: Myšlenky tvoří věci. Proto idea je základním spouštěcím mechanismem každého pokroku člověka. Cogito ergo sum! = Myslím, tedy jsem!).
 • J - Já (Nejsilnější i nejčastější láskou na světě je sebeláska. Akciová společnost "JÁ", je nejvyšším principem i hodnotou každého člověka, který chce dospět k seberealizaci a nejvyšší dostupné kvalitě života. Je to dobrá i špatná hodnota, záleží na míře racionálního přístupu každé individuality. JÁ učí člověka zejména brát. Naproti tomu slovo "My" pomáhá člověku více dávat).
 • K - Krása (Krása je hodnota a obecně silně zakořeněná pozitivní emoce, kterou lidé milují.).
 • L - Láska (Po životě a zdraví asi nejcennější lidská hodnota.).
 • M - Moudrost (Moudrost je nejcennějším bohatstvím zdravého člověka. Moudrost produkuje efektivně myšlenky a ty otevírají bránu do světa k nepoznaným obzorům a vyšší kvalitě bytí.).
 • N - Novinka (Nové věci, myšlenkové proudy a činnosti jsou jedinou neomezenou energií na světě a inovace hlavního zdroje pokroku lidstva.).
 • O - Odpuštění (Odpuštění je projevem vnitřní síly a zralosti člověka. Schopnost umět odpouštět a zapomínat je vynikajícím regeneračním nástrojem psychiky člověka a nenahraditelným ventilem k odstranění rezerv v blokování vlastní energie).
 • P - Pravda (Žít v pravdě je největším osvobozením člověka. Pravda je pokorou i karmou a určitě patří mezi nejcennější hodnoty člověka v dnešním drsném světě plném falešnosti, zrady, bezpráví, nepravdy a brutality.).
 • R - Radost (Radost je hodnota vzbuzující úsměv, podporující štěstí a rozjasňující všechny chmury na životní obloha člověka.).
 • S - Svoboda (Svoboda je nejúžasnější rozměr hodnot. Nikdy ji však nedokáže plně pochopit ten, kdo nepoznal alespoň dočasně na vlastní kůži i nesvobodu.).
 • T - Teplo (Slunce je světlem i teplem pro člověka. Teplo je jeden ze základních nejpříjemnějších pocitů i projevů zdraví. Je především královnou nejnižších - tj fyziologických potřeb v hierarchické motivační pyramidě člověka.).
 • U - Úspěch (Úspěch je hodnotovou metou, o kterou usiluje přirozeně každý rozumný člověk. Rozdíl je v úhlech pohledu, mentálním postoji, vkusu, hodnotové zralosti a moudrosti. Neboť úspěchem pro každého může být něco úplně jiného!).
 • V - Víra (Víra je nutným předpokladem k realizaci pokroku a královnou mezi Třemi gráciemi - vedle vůle a vytrvalosti. Víru vyjadřuje i ve strategii vize. Bez vize by nebylo strategie ani plánů ani dobrých cílů a moře věcí, skutků a produktů, které člověk již dokázal vytvořit a které teprve vytvoří. Čím více nejistot a změn, tím méně lidí si dokáže věřit ...)
 • Z - Zdraví (Je pro živého člověka absolutně nejvyšší základní hodnotovou prioritou i nejcennějším bohatstvím i předpokladem k plnohodnotnému - a tedy i tvořivému životu a komplexní spokojenosti, prosperitě a seberealizaci).

Vlastní život

Rozumnět nastaveným hodnotám v životě člověka podporuje zdraví a zkvalitňuje smysl života i cestu k cílům. Právě ta cesta je klíčová z hlediska našeho životního stylu, zda tento "modus vivendi" je zdravý nebo nezdravý. Proto každé zamyšlení nad potenciální vlastní hodnotovou mapou posouvá myšlení lidí k lepší šanci na lepší zdraví, dlouhověkost i produkci vyšší kvality života, ke zdokonalení vlastního životního stylu a lepší přidané hodnotě v nejvzácnějším osobním díle zvaném "Vlastní život".

Čas a životní rovnováha

Pokud nám život nemá jen tak protéct mezi prsty, ale ani nás semlít, tak stojí za to uchopit pevně otěže (uzdu) do vlastních rukou a uvědomit si, že všechno člověk v životě nestihne ani nezvládne. Proto by měl pečlivě vybírat a pragmaticky zvolit, čemu chce dát priority v rámci omezené databanky času každého z nás. Pokud dodržuje účinnou rovnováhu mezi starostmi i radostmi, tak snižuje vlastní stres, zvyšuje osobní spokojenost, zadostiučinění (satisfakci za snahu a námahu). Zkvalitňuje tak svůj život a utužuje zdraví.