Co nás žene dopředu?

Datum článku: 21. 2. 2019

Hledáte smysl svého života? Připadá vám, že se hodně snažíte a výsledek není srovnatelný s ostatními? Ale to vůbec nevadí! Každý jsme jiný. Máme jiné priority a zdoláváme jiné cesty. Důležité je, být trpělivý a nevzdávat se příliš brzy. Je dobré mít plány, ale zbytečně na nich úzkostlivě nelpět.

Co nás žene dopředu?

Důležitá je vlastní cesta

Když člověk přemýšlí o smyslu svého bytí a žití, rád srovnává různé recepty vítězů života nebo "kuchařky" nejúspěšnějších. Některé rady fungují i u něj, jiné ne. Důležité je, hledat a najít si vlastní cestu.

Trpělivost a konečné zúčtování

Trpělivost růže přináší. Podle biblického hesla, které od nepaměti věků zní, že při konečném zúčtování a výsledném soudu může být všechno jinak. I tak, že poslední budou prvními, a první poslední.

Méně bývá často více

Dáváte si často různá předsevzetí a kladete si osobní cíle? Píšete si plány života nebo nastiňuje alespoň některé milníky, které byste v daném roce chtěli dosáhnout? Nebo této agendě nevěnujete záměrně pozornost a necháváte život jen tak plynout? Humoristé říkají, že když člověk plánuje, tak se vyšší moc (Pán Bůh, univerzum, příroda, vyšší princip) směje. Osobní plán nebo personální strategii se vyplatí zformulovat a držet se jí. Život je následně hezčí i lehčí. Vhodná strategie se odvíjí od pragmatické vize a tuto dokážou půvabně a produktivní zformulovat v podniku (firmě, organizaci) vždy nejlepší mozky organizace. Ne nadarmo se například s oblibou používá i v této souvislosti replika o tom, jaký je rozdíl mezi lídry a manažery? Odpověď zní: Lídři musí dělat správné věci, zatímco manažerům stačí jen, dělat věci správně. Ve strategii platí, že méně bývá více - ve smyslu kvality na úkor kvantity. Zejména, co se týče počtu cílů, nemělo by jich být nikdy více než deset. Za optimální počet považujeme rozpětí od 3 do 7.

Maximum při minimu

Touhu po vítězství, úspěchu, pohodě a prosperitě i komplexní spokojenosti v praxi zosobňují jednoduché akcentátory. Tedy maximálně možná koncentrace (soustředění se, důraz, fokus) na cíl na základě jednoduchého ekonomického zákona Minimax (Docílit maximum výnosů při minimu nákladů). Úspěšná strategie na základě osobních zkušeností se opírá především o dvě trojkombinace vzorců: OSO - Optimalizace; Synergie; objektivizace. VIV - Všímavost; Improvizace; Vynalézavost. Oba integrující pojmy nejvíce vyjadřující a podporující efektivnost. Znamenají snahu o zdokonalování a vyladění ideální kvality.

Pudová strategie

Instinkt a pud jsou často nejsilnější hnací síly jedince. Satirici života podporují zdraví člověka v tom, že uznávají jako jedinou vítěznou strategii mezi všemi strategiemi na světě tzv. českou pudovou. Víte, jaká to je? Prostě taková, že buď to "pude" (dá se), "nebo to nepude" (nelze). V každém případě je vhodné mít svůj názor na to kde jsem dnes, kde chci být zítra, kde za týden, měsíc, rok nebo více let. Ale v žádném ohledu to nesměrujte do extrémů, ale spíše se držte pragmatismu života. To znamená, aby vám život ani neprotekl mezi prsty, ani aby vás nesemlel. Abyste jej žili co nejspokojenější v mezích, které má každý z nás. Jen každý z nás je má jiné. Život je největší dar na světě, ale spravedlivý není vůbec. A mnohdy máme problém jasně identifikovat vlastní hodnoty a pocit spokojenosti i štěstí. Zejména proto, že skutečných hodnot si často nevážíme, dokud je máme. Ale chápeme jejich smysl, až když je ztratíme.