Nevýhodné tepelné čerpadlo – prozradí vám jej tento parametr

Rozdíl v nákladech na teplo v rámci jediné topné sezóny mezi kvalitním a nekvalitním tepelným čerpadlem může být vyšší než 15 000 Kč. Riziko nepříjemného překvapení z vysokých účtů za energie se lze snadno vyvarovat…

Tepelná čerpadla získávají energii pro výrobu tepla z venkovního vzduchu či geotermální energie. Ke svému provozu však stále potřebují elektrickou energii. Nekvalitní tepelná čerpadla pak potřebují elektřiny i násobně více než kvalitní tepelná čerpadla. Efektivitu provozu vyjadřují u tepelných čerpadel tzv. topný faktor (COP) a sezónní topný faktor (SCOP), který udává poměr mezi dodaným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Stejně jako například u automobilů, rovněž u tepelných čerpadel se spotřeba (výkon) liší, a to konkrétně v závislosti na venkovní teplotě a teplotě výstupní vody. 

Srovnávejte stejné podmínky provozu

Stejně jako neporovnáváte spotřebu při jízdě na dálnici jednoho auta se spotřebou v městském provozu druhého auta, je nutné porovnávat stejné podmínky i u tepelných čerpadel. Při porovnání výkonu tedy sledujte stejné parametry, např. tepelná čerpadla vzduch/voda srovnávejte na úrovni parametru A-7/W35 °C, tj. venkovní teplota -7 °C, teplota topné vody 35 °C. Tyto informace najdete v technickém listu tepelného čerpadla.

Zároveň se prodejce ptejte, jestli informace o topném výkonu ověřil nezávislý zkušební ústav, a tepelné čerpadlo získalo ocenění značku kvality Q. Pokud ne, riskujete, že reálný topný faktor bude výrazně nižší, tj. vaše náklady na teplo citelně vyšší.

Na fotovoltaiku je spolehnutí jen zčásti

Ano, je pravda, že část potřebné elektřiny můžete tepelnému čerpadlu dodat z fotovoltaických panelů, zde je však při porovnávání investic do nového zdroje tepla připočítat nemalé prostředky na tyto panely. Zároveň vezměte v potaz fakt, že největší objem tepla budete potřebovat v době nízkého výkonu fotovoltaických panelů, tj. zimních měsících s nízkým počtem slunečních dnů a krátkou dobou slunečního svitu.

Zdroj obrázku: Andrey_Popov / Shutterstock.com