Stavba slaměného kruhového pasivního domu - video

Datum článku: 15. 8. 2013

Dům stojí na základech železobetonu, stěny a strop jsou izolovány balíky slámy. Konstrukce je provedena z příhradových vazníků na sloupech z přírodního kamene.

Stavba slaměného kruhového pasivního domu - video