Stavba rodinného domu - výběr stavebního materiálu

V současnosti je na trhu stavebnin nepřeberné množství stavebních materiálů, jak tedy vybrat ten nejlepší? Jaká jsou kritéria při rozhodování? Zkuste si v klidu roztřídit své priority. V článku vám popíšeme osm kroků, které byste měli při výběru zohlednit.

bydlení, stavba domu, stavebniny, dřevostavby

1. Srdeční záležitost

V prvním kroku byste se měli rozhodnout mezi dřevostavbou a domem z klasických či méně klasických kusových staviv. Tato volba je často záležitostí pocitu a sympatií. Přestože s dřevostavbami může jen málokterý stavební systém soutěžit například v rychlosti výstavby, lehké konstrukce mají své typické vlastnosti, které nemusí vyhovovat každému. V tomto článku se budeme věnovat jen zděným konstrukcím.

2. Statika

Stavební materiál musí v první řadě splňovat požadavky statiky. Každá tvarovka má předepsanou únosnost, respektive pevnost v tlaku. Na jedno až dvoupodlažní objekt postačuje pevnost v tlaku 2 až 4 MPa - přesná hodnota záleží například na tvaru a složitosti domu nebo navrženém nosném systému. Takový požadavek hravě splní i stěny o tloušťce 20 až 30 cm, postavené z tvarovek určených na nosné příčky.

3. Izolace

Na rozdíl od příček obvodové stěny musí mít i dostatečný tepelný odpor R, respektive tepelně izolační schopnost, kterou vyjadřuje součinitel prostupu tepla U. Zde máte v zásadě dvě možnosti - buď jednoduché zdivo, které splňuje požadavek na únosnost, doplníte tepelnou izolací, nebo si vyberete tvarovku , která splňuje obojí. V první řadě byste se ale měli rozhodnout, jaké parametry má mít dům-zda vám stačí běžný, nebo chcete dosáhnout nízkoenergetický či pasivní standard.

4. Akumulace 

Nejen schopnost tepelně izolovat, ale i schopnost akumulovat, tedy uchovávat teplo je u stavebnho materiálu důležitá. Aby rozhodování nebylo tak jednoduché, materiály s nejlepší tepelně izolační schopností mají nejhorší tepelně akumulační schopnost. Obě totiž souvisí s hustotou, ale každá opačně. Musíte si tedy vybrat, co je vaší prioritou. Akumulaci domu postaveného z lehkých materiálů, respektive z materiálů s izolační vrstvou i na vnitřním povrchu však lze zvýšit i jinými konstrukcemi - například příčkami nebo stropy z těžkých materiálů (příčkami z cihel nebo vápenopískových tvarovek, železobetonovými stropy, betonovými potěry a podobně).

Akumulace vs. izolace

Těžké konstrukce s dobrou tepelně akumulačními schopností reagují na změnu vnějšího prostředí pomalu - dlouho trvá, než se prohřejí (ať už sluncem, nebo vytápěním), a na jejich ohřátí třeba dodat poměrně hodně energie. Dokáží však teplo i dlouho udržet a pomalu jej uvolňovat do interiéru. Naopak, dům s lehkou konstrukcí (nebo takovou, která má izolant i z vnitřní strany) rychle vytopíte, ale také se rychle ochladí. Rozdíl v tepelné setrvačnosti různých materiálů, respektive stavebních systémů je třeba zohlednit i při výběru způsobu vytápění.

5.  Síla konstrukce

Dnes mají prakticky všichni výrobci v nabídce tvarovky, které splňují tepelně technické požadavky nízkoenergetických, případně pasivních domů. Jediný výrobek je nosným prvkem a zároveň dostatečnou tepelnou izolací. Tloušťka takové konstrukce je však značná, přičemž tloušťka zdí ubírá z využitelného prostoru v domě. Výhodou kombinace materiálů - nosného a zateplovacího - je, že centimetrem tepelného izolantu lze nahradit několik centimetrů běžné tvarovky. Pokud se tedy zkombinuje zdivo s vysokou pevností se zateplovacím materiálem, budou stěny tenčí, což znamená při stejné zastavěné ploše větší užitnou plochu. Ale i větší pracnost a delší dobu výstavby. Čím nižší je objemová hmotnost (hustota) materiálu, tím lepší je jeho schopnost tepelně izolovat (nižší součinitel tepelné vodivosti). Naopak, akustické vlastnosti a tepelná akumulace se s klesající hustotou zhoršují.

6. Čas a náročnost stavby

Na cenu hrubé stavby domu má vliv i rychlost výstavby - lidská práce je totiž drahá. Důležitá je tedy pracnost, která je pochopitelně vyšší, pokud je třeba zdivo i zateplovat. Pracnost však roste i při větší tloušťce tepelné izolace - například pokud je třeba minerální izolaci vyskládat ze dvou vrstev. Různé izolanty také vyžadují různé způsoby kotvení (závisí to zejména na jejich hmotnosti). I při zdění je pracnost při různých materiálech odlišná. Například pórobeton je lehký, takže se s ním snadno manipuluje a snadno se opracovává. Naproti tomu těžké vápenopískové tvarovky vyžadují zcela jinou techniku ​​i jiný čas na manipulaci či řezání. Při rozdílných materiálech je různá pracnost i při vedení instalací (do měkčího materiálu se snadněji dělají drážky), doba výstavby se prodlužuje i při mokrých procesech.

7. Detaily

Pracnost výstavby souvisí i s detaily. Čím jednodušší jsou, tím rychlejší, a tedy i levnější je stavba. Všimněte si proto, jak jsou vyřešeny detaily ve stavebním systému. Například osazení oken v úrovni tepelné izolace slouží k odstranění tepelného mostu v tomto místě. Eliminování tepelných mostů, které je důležité zejména v energeticky pasivní výstavbě, bývá obecně časově i finančně náročné. V pasivním domě jsou přitom tyto detaily opravdu důležité - až do takové míry, že kotvy třeba do zateplovacího materiálu zafrézovat a přelepit, aby se odstranily tepelné mosty i v tomto místě. A taková práce znamená další čas a peníze. V nízkoenergetických stavbách jsou jisté tepelné mosty přípustné, nižší investice při výstavbě však přinese vyšší provozní náklady.

8. Cena

Pochopitelně za své peníze chce každý to nejlepší. Při výběru stavebního materiálu byste měli hledat optimální kombinaci vlastností - důležité je přitom vybrat si, co vyhovuje právě vám. V první řadě si tedy musíte ujasnit vaše priority. Vždy je však třeba v součtu ceny stavebního materiálu a práce vejít do rozpočtu. Důležité je přitom vše si dobře přepočítat předem - v případě potřeby se dají změnit priority, upustit z nároků na velikost domu, energetický standard ... Promyslet si to však musíte včas, protože změny v průběhu stavby vás určitě přijdou draho. Z hlediska poměru zastavěné a využitelné plochy jsou optimální co nejtenčí obvodové zdi. Toho lze dosáhnout vhodnou kombinací materiálů - nosného a zateplovacího. Při takové konstrukci však roste pracnost, a tím i cena, zejména při velkých vrstvách tepelné izolace nezbytných k dosažení pasivního standardu. Pokud má základní stavební materiál lepší tepelně technické vlastnosti, klesá tloušťka tepelné izolace a s ní i pracnost, roste však celková tloušťka obvodových zdí. Je tedy třeba hledat rozumný kompromis.

Jednou z nejčastějších chyb při hrubé stavbě domu je změna během výstavby

Pokud se například na začátku rozhodnete pro pasivní dům, ale v konečné fázi pro chybějící finance upustíte od detailů, pro které pasivní standard nedotáhnete, zbytečně jste přeplatili na projektu i na téměř celé stavbě. A za vyšší cenu budete mít dům s dražší provozem. Nejdůležitější je tedy hned na úvod dobře zvážit možnosti svého rozpočtu. Hned od začátku uzpůsobit parametry domu vyšším energetickým standardům. Ty úzce souvisí s nižšími provozními náklady, ale bude potřeba tlustší  a  nákladnější konstrukce a další finančně náročnější materiály.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Zateplení domu foukanou celulózou - výhody a nevýhody

Zateplování domů se stalo již běžnou, ale hlavně nutnou záležitostí. Dokonce se v budoucnu uvažuje o tom, že...
více...

Oprava drobných trhlin na fasádě domu

Fasáda domu, to je často první, čeho si všímáme. Ale stejně jako jiné části domu, ani fasáda nevydrží...
více...

Jak správně vybrat a ohlásit stavbu plotu?

Už dávno neplatí, že ploty stavíme proti zlodějům. Ti vlezou i do zdánlivě nedobytné tvrzi. Navíc, plot má...
více...

Luxfery - jedinečný, bezpečný a funkční materiál moderního stavitelství

Luxfery neboli skleněné tvárnice představují materiál, který stále nabízí kvalitní konstrukční řešení...
více...

Plot - dominanta, na které velmi záleží

Plot dokáže přesně vymezit hranici mezi tím, co je naše a tím, kde je již území našich sousedů. Nestavíme...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Vybíráte stavební parcelu? Kromě ceny jsou i další důležité parametry!

Vybrat stavební pozemek pro stavbu rodinného domu je velmi důležitý krok. Jak by měl být velký určuje to, co chcete...
více...

Jak připravit podklad před nanesením omítky

Omítka zdobí dům. Lámete si hlavu s jejím výběrem? Před tím vás ale čeká neméně důležitý výběr. A sice...
více...

Zateplení stavby z celulózy a korku

Tepelná izolace má významný podíl na eliminaci tepelných ztrát. Jejím cílem je vytvořit příjemné vnitřní...
více...

Výběr originální střešní krytiny

Šindele a pásy se vyrábějí se ze speciální asfaltové krycí směsi na skleněné rohoži. Moderní technologie...
více...