Cihly - broušené nebo klasické?

Zpřísňující požadavky, které se kladou na moderní zdicí materiály, neobešly ani pálenou cihlu. Vývoj směřuje nejen ke zlepšení jejich stavebně parametrů, ale i ke zjednodušení a urychlení technologie zdění. Důkazem jsou broušené cihly.

bydlení, stavba domu, stavebniny, cihly

Jaký je jejich přínos?

Broušené cihly jsou novinkou v sortimentu současných stavebních materiálů. Jsou to cihelné bloky, které mají vybroušené ložné plochy, tj. plochy, na které se nanáší zdicí malta. Umožňují zdění s nejmenší tloušťkou ložných spár (klasická zdicí malta se nanáší v tloušťkách 10 až 12 mm, při broušených cihlách se nahrazuje lepicí maltou, která se nanáší v tenké vrstvě o tloušťce 1 mm). Broušené cihly jsou zárukou značných finančních úspor (menší spotřeba malty, úspora na zařízení staveniště), a zároveň urychlují samotný proces zdění. Díky výraznému snížení spotřeby zdicí malty se do zdiva dostává méně stavební vlhkosti, což zkracuje čas k dosažení ustálené vlhkosti zdiva, jinými slovy vysychání zdiva. Ustálená vlhkost cihelného zdiva se pohybuje v rozmezí 0,7 až 1,5%. Zdivo z broušených cihel proto dosahuje deklarované tepelně izolační vlastnosti dříve.

Broušené cihly umožňují stavět rychle, přesně a kvalitně

Aby stavebník dokázal využít všech jejich výhod - zejména úsporu času a malty - měl by se vzdát nesprávných návyků, jako například dozdění úlomky starých cihel a podobně. Zdivo z broušených cihel výrazně omezuje vznik tepelných mostů a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku. Tloušťka maltového lože se zmenšila z klasických 12 mm na 1 mm, tak se zachoval zažitý výškový skladebný rastr s výškou 250 mm.

Klasice odzvonilo?

Zdění na maltu pro tenké spáry si získalo za krátký čas hodně příznivců. Broušené cihly se totiž dají využít při všech typech zděných staveb. Cihly se brousí na výšku 249 mm s tolerancí až ± 0,4 mm. Pro zdění třeba jen minimální množství malty. Ložná spára je hrubá pouze 1 mm. Zdění na maltu pro tenké spáry má v porovnání s nebroušený bloky nepopiratelné výhody:

 • snižuje pracnost až o 30% a šetří čas
 • snižuje spotřebu zdicí malty téměř o 90%
 • menší množství malty výrazně snižuje stavební vlhkost ve zdivu a napomáhá rychlejšímu vysychání zdiva
 • eliminuje tepelné mosty v ložných spárách mezi jednotlivými vrstvami cihel

Velkým přínosem v sortimentu broušených cihel na obvodové stěny

jsou speciální doplňkové cihly koncové a koncové poloviční cihly se speciální kapsou pro vložení izolantu (extrudovaného polystyrenu). Častým problémem na stavbě bývá i úprava rozměrů cihel, proto je důležité používání doplňkových cihel - tak odpadá vyrovnávání různých nerovností a velkých spár, které vznikají při zdění klasickými cihlami.

Výhody broušených cihel

 • přesná a jednoduchá práce
 • snížení pracnosti a úspora času
 • výrazná úspora zdicí malty
 • snížení stavební vlhkosti ve zdivu
 • úspora na zařízení staveniště (sila, míchačky, dopravníky a podobně)
 • úspora místa na staveništi
 • zvýšení kvality zdění

Jak správně založit první řadu

První řada cihel se zakládá na vápeno-cementovou zdicí maltu nebo na speciální zakládací maltu.Tato vrstva malty musí vyrovnat veškeré nerovnosti základové desky a první řada cihel musí být založena ve vodorovné rovině - výškové korektury v dalších řadách jsou prakticky nemožné. Po nalepení hydroizolačních pásů se udělá výškové zaměření základové desky. Pomocí nivelačního přístroje a latě se určí nejvyšší bod základové desky. Od tohoto bodu se začíná s zděním první řady cihel. Vrstva malty na založení první řady se nanáší pomocí nivelační (zakládací) soupravy, nivelačního přístroje a latě. V nejvyšším místě základové desky musí být tloušťka zakládací malty přibližně 10 mm. V závislosti na povětrnostních podmínkách a sestavy pracovní čety se nanáší takový úsek zakládací malty, aby bylo možné po uplynutí jedné hodiny ukládat první vrstvu zdiva. Pokud je zakládací malta příliš tuhá, je nutné na spojení první vrstvy cihel se zakládací maltou použít maltu na tenké spáry, do níž se namáčí spodní ložná plocha cihel.

Pro zlepšení tepelně technických parametrů detailu podezdívky

je vhodné zaizolovat nadzemní části základů a zároveň i první řadu cihel. Na první vrstvu se použijí cihly s menší tloušťkou, například 380 mm v případě obvodové stěny o tloušťce 440 mm. První řada cihel se lícuje s vnější hranou základů. Mezi první a druhou řadou cihel vznikne odskok 60 mm pro izolaci stejné tloušťky, která přechází i na základovou konstrukci vystupující nad úroveň terénu.

Základní pravidla zdění broušených cihel

Od druhé řady se cihly zdí na speciální maltu pro tenké spáry. Maltu lze nanášet dvěma způsoby.Při prvním způsobu se používá speciální nanášecí válec. Vydělaná malta se dávkuje do zásobníku a rovnoměrným pohybem válce se dostává na ložnou plochu již uložených cihel.Použití nanášecího válce zajišťuje správné nanesení a optimální spotřebu lepicí malty. Při druhém způsobu se cihly namáčejí do malty tak, že se spodní ložná plocha rovnoměrně ponoří do malty do hloubky přibližně 5 mm. Namočenou cihlu třeba ihned položit do zdiva. Nanesené množství malty postačuje na pevné spojení jednotlivých cihel.

Několik obecných pravidel

Jako první se zakládají rohy stavby. Cihly je potřeba urovnat ve svislém i vodorovném směru. Pokud si to tloušťka stěny vyžaduje, používají se na správné založení rohů doplňkové cihly: rohové a koncové půlky. Kapsy v těchto cihlách se vyplní tepelně izolační maltou. V zájmu kvalitního výsledku se při zdění používá nejjednodušší pomůcka - zednická šňůra. Cihly se kladou do zdiva zasouváním per do drážek shora dolů. Cihly se němou posouvat po maltovém lůžku, setřela by se tak malta z ložné plochy. Jemná korekce polohy cihel je možná pomocí gumového kladiva. Ze statického hlediska je pro zdivo velmi důležitá vazba mezi jednotlivými cihlami. Při broušených cihel s výškou 249 mm je minimální délka vazby 100 mm.

Broušená či nebroušená?

Přes zjevné výhody, které má broušená cihla oproti klasické, je podle odborníků řešení této otázky čistě pragmatické - mezi dvěma rozdílnými technologiemi se rozhoduje podle toho, co je blíže zadavateli stavby, projektantovi nebo stavební firmě. I to je jeden z důvodů, proč ve výrobě zůstávají tradiční cihly. Konečně - zvyk je železná košile. Popravdě, na sloupek k plotu nebo na opravu starého zídky není důvod nedat přednost klasické cihle před broušenou.

comments powered by Disqus


Podobné články


Koupit dům či byt? Dilema, na které není jednoznačná odpověď!

Bydlet již dávno neznamená, mít jakoukoliv "střechu" nad hlavou. Moderní doba s sebou nese i touhu po soukromí....
více...

Zateplení domu foukanou celulózou - výhody a nevýhody

Zateplování domů se stalo již běžnou, ale hlavně nutnou záležitostí. Dokonce se v budoucnu uvažuje o tom, že...
více...

Jak správně vybrat a ohlásit stavbu plotu?

Už dávno neplatí, že ploty stavíme proti zlodějům. Ti vlezou i do zdánlivě nedobytné tvrzi. Navíc, plot má...
více...

Luxfery - jedinečný, bezpečný a funkční materiál moderního stavitelství

Luxfery neboli skleněné tvárnice představují materiál, který stále nabízí kvalitní konstrukční řešení...
více...

Plot - dominanta, na které velmi záleží

Plot dokáže přesně vymezit hranici mezi tím, co je naše a tím, kde je již území našich sousedů. Nestavíme...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Vybíráte stavební parcelu? Kromě ceny jsou i další důležité parametry!

Vybrat stavební pozemek pro stavbu rodinného domu je velmi důležitý krok. Jak by měl být velký určuje to, co chcete...
více...

Zateplení stavby z celulózy a korku

Tepelná izolace má významný podíl na eliminaci tepelných ztrát. Jejím cílem je vytvořit příjemné vnitřní...
více...

Stavba rodinného domu - výběr stavebního materiálu

V současnosti je na trhu stavebnin nepřeberné množství stavebních materiálů, jak tedy vybrat ten nejlepší? Jaká...
více...

Výběr originální střešní krytiny

Šindele a pásy se vyrábějí se ze speciální asfaltové krycí směsi na skleněné rohoži. Moderní technologie...
více...