13 chyb, kterým se při rekonstrukci střechy vyhněte!

Co je to vlastně šikmá střecha? I domeček z karet má šikmou střechu, ta by nám však asi nepomohla při vysvětlení, z čeho se taková střecha skládá. Aby byla funkční a splňovala všechny požadavky, které jsou potřebné k vytvoření obytného prostoru, musí toho obsahovat trochu víc než jen dvě plochy opřené o sebe.

rekonstrukce podkroví, stavba

Šikmou střechou se rozumí stavební část konstrukce,

která chrání vnitřní nebo venkovní prostředí se sklonem do 45 ° a je vystavena přímému působení povětrnostních vlivů. Šikmá střecha na domečku z karet by se možná dala přirovnat k střeše nezateplené.

Nás však bude více zajímat zateplená šikmá střecha,

která slouží k vytváření obytných podstřešních prostor, což je v našich podmínkách fenomén s nejsilnějším rozvojem ve oblasti výstavby rodinných domů a bytů. A vzhledem k tradici, funkčnost, ale i estetické hledisko bude tento trend určitě pokračovat. Což se stává, a nemělo by se stát, nebo buďte generálem před bojem. Příliš často se stává, že i dobře navržená střecha se během realizace promění na velkou kopu problémů, které vznikají šetřením na nesprávném místě, neodborným zhotovováním a radami od souseda.

Poučme se z chyb jiných:

 1. Pozor na nedostatečně vysušenou nosnou dřevěnou konstrukci nebo napadenou dřevokaznou houbou, protože bohužel existují rychlovýrobci této důležité části střechy, kteří vám nabídnou dřevo na krov za výhodných podmínek, avšak vhodné akorát do krbu.
 2. Sklon střechy u tvrdé skládané krytině nemá být menší než 17 °, přičemž mu nesmí chybět vodotěsné podstřeší nebo vhodná pojistná hydroizolace.
 3. Nevhodný výběr pojistné fólie - pokud například polyetylénová mikroperforovaná fólie, jež má minimální hydroizolační schopnost, použije na bednění - může zapříčinit tvorbu kondenzátu, který zatěžuje bednění.Nedostačující odvětrání v hřebeni střechy způsobuje tvorbu kondenzátu, který pak stéká do izolace
 4. Při nedodržení předepsaného přesahu pojistné hydroizolace při napojování jednotlivých pásů fólie (10 cm) hrozí při silných srážkách zatečení.
 5. Nevhodné řešení ukončení hydroizolační fólie na spodní straně střešní roviny,často přečnívající a zasahující až do okapu.
 6. Pokud při zhotovování šikmé střechy zůstane pojistná hydroizolační fólie nezakrytá déle, než je lhůta povolená výrobcem, může se poškodit její hydroizolační vrstva, a tak se stane celá fólie nefunkční.
 7. Pokud se náhodou při montáži poškodí pojistná hydroizolační fólie, nesmí se dodatečně opravovat zespodu, ale ještě před zakrytím krytinou se musejí poruchy opravit záplatou shora.
 8. Nedostatečně dimenzovaná tepelná izolace, na které se šetřilo, vám k příjemné pohodě v podkrovním prostoru nepomůže. Hlavní vrstva by neměla mít méně než 16 cm a druhá vrstva by neměla být tenčí než 4 cm, což platí v našich klimatických podmínkách. Jak na celé střeše, tak v tomto případě je důležité dokonalé provedení technických detailů, aby nevznikaly tepelné mosty, s pozdějším výskytem plísní.
 9. Největší a nejčastější chyby se dělají při provedení parozábrany. Kvalitní, leč někdy možná dražší materiály se často nahrazují levnými, které jsou často určeny k jinému účelu. Často se parozábrana nahrazuje stavební fólií určenou na balení. V ní velmi snadno vznikají mikrotrhliny, přes které se potom do tepelné izolace dostává vodní pára.A to je hotová katastrofa - mokrá tepelná izolace je totiž naprosto nefunkční, protože místo toho, aby korigovala rozdíl teplot mezi exteriérem a interiérem, působí jako vodič a přenáší vysokou nebo nízkou venkovní teplotu dovnitř.
 10. U parozábrany jsou velmi důležité i dokonalé spoje.Nevhodný typ pásky, která časem ztrácí lepivost a odpadává, způsobuje, že do tepelné izolace se dostane vodní pára. Proto je nezbytné používat na všechna napojení parozábrany jen takové materiály, které jsou k tomu určeny výrobcem.
 11. Kamenem úrazu až příliš často bývají prostupující konstrukce (komín, štítové zdivo a podobně), kde se spoje parozábrany a konstrukce většinou řeší pomocí akrylátového tmelu, a dokonce bez těsnicí pásky. Pozor, detaily třeba vyřešit dokonale!
 12. Zapomíná se i na takzvanou montážní mezeru mezi pohledovou vrstvou a parozábranou, která je důležitá pro vedení elektroinstalace a k upevnění pohledové vrstvy. Pokud se tam nenachází, parozábrana se při vedení elektroinstalace zákonitě poruší a vodní pára může pronikat do konstrukce střechy.
 13. Mezi hydroizolací a parozábranou musí být tepelná izolace v každém detailu, protože jinak hrozí vznik tepelného mostu a vodní pára tam bude kondenzovat. Často se na to zapomíná při napojování fólií na rám střešního okna.

comments powered by Disqus


Podobné články


Rekonstrukce panelových bytů, může poškodit statiku!

Beznaděj a vztek na staré instalace, bytová jádra, netěsné spoje i okna či nevyhovující dispozici bytu se...
více...

Dům pod střechou - výběr krytiny

Jak uvažujme nad konstrukcí a tvarem krovu nebo vhodně zvolenou skladbou ploché střechy, až začneme stavět? Zdaleka...
více...

Kontrola plochých střech a správná realizace se vyplatí

Některá zima sebou přinese množství sněhu. Lyžaři mají z vydařené sezóny radost, ale sníh nemusí způsobovat...
více...

Střecha - plochá nebo šikmá?

Tvar, struktura plochy střechy a její barevnost tvoří komplexní architektonický celek. Střecha musí být kromě...
více...

Rekonstrukce - výběr architekta, projektanta a seriózní firmy

Je všeobecně známo, že rekonstrukce stávajících rodinných domů představují proces nesrovnatelně náročnější,...
více...

Bydlení v podkroví

Pouze v podkroví, kde sem tam překáží nějaký trám, kde se strop svažuje do neprůchodní výšky a úroveň...
více...

Betonová taška - to nejlepší na šikmou střechu

Šikmá plocha má v prostředí střech pouze pozitivní význam. Tento účelný tvar eliminuje korozivní působení...
více...

Rekonstrukce zděné koupelny - video

 Rekonstrukce a přestavby realizace zděných koupelen.
více...

PVC podlahy Gerflor Design Time a Designtex vás nezklamou, jsou odolné a hodí se všude

Slyšeli jste už někdy o PVC podlahách? Polyvinylchloridové podlahy se v posledních několika letech staly velmi...
více...

Rigidní podlahy - nová generace vinylových krytin

Rigidní podlahy představují zcela nový koncept podlahových krytin. Co to vlastně je a jaké výhody...
více...