Logopedie - vada řeči pod kontrolou

Mluvit srozumitelně je pro dospělé lidi samozřejmost. Ne až zas tak pro malé děti. Mateřský jazyk se teprve učí a to nemusí být vždy bez problémů. A často i mluva okolí může dítě dovést až do logopedické poradny.

děti, řeč, vady řeči u dětí, logopedie

S dětmi je třeba mluvit už od nejútlejšího věku přirozeně a správně

My, dospělí jsme pro ně vzorem. Takže žádné: " Ale ty šeš klášné, mimineško....." 

Chodit k logopedovi není hanba!

Někteří rodiče jsou uraženi, že je okolí upozornilo na nedostatky ve výslovnosti jejich dítěte, někteří prožívají pocit studu, či vlastního selhání nebo i obavy, zda dítě není zaostalé.

Logopedie - co je jejím cílem?

Rozvíjení správného vývinu řeči z hlediska formy a obsahu, předcházení vzniku poruch a vad řeči a odstraňování již vzniklých poruch. U nejmenších dětí se nejčastěji setkáváme s opožděným vývojem řeči, nebo s narušením jejího vývinu v některých rovinách. Častá je nesprávná artikulace hlásek - dyslálie, která často přetrvává ještě ve školním věku, ba i v dospělosti. Narušením plynulosti a tempa řeči vzniká koktavost a brblavost. Při nesprávném používání hlasu se u dětí setkáváme s často zanedbávanými hlasovými poruchami. Množství jiných narušení komunikačních schopností dítěte může vzniknout vedle různých onemocněních nervové soustavy, při poruchách sluchu, psychických poruchách a po úrazech.

Kdy je třeba se vypravit k logopedovi?

Opožděný vývoj řeči je třeba začít řešit již kolem 2.- 3. roku. Poruchy výslovnosti, hlavně pokud jde o mnohočetnou dyslálii a komolení slov, řešíme většinou po 4. roce. Obecně platí, že dítě po 3. roce života by mělo rádo komunikovat, mluvit ve větách, měl by mu rozumět i jiný dospělý, ne pouze jeho máma. Podle možnosti bychom měli dořešit problémy artikulace před vstupem do školy. K logopedovi lze jít na doporučení pediatra, krčního lékaře, psychologa, neurologa, ale je možné si dát poradit i od paní učitelky v MŠ. Nic nebrání rodiči, aby se při pochybnostech o správném vývoji řeči jeho ratolesti sám objednal v ambulanci klinického logopeda. Vyšetření i terapie jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Co nás tam čeká ...

Při první návštěvě logoped zjišťuje celkovou anamnézu dítěte - zdravotní stav, dědičné faktory, překonané traumata, nebo vážnější životní situace. Během slovních cvičení nebo popisu obrázku, či předmětů zjišťuje úroveň komunikačních schopností dítěte a pokud je to nutné, stanoví návrh terapie. Sezení trvá cca 30 min. až hodinu, i s konzultacemi a zadáním domácího cvičení. Ostatní sezení se často začínají krátkou rozcvičkou motoriky mluvidel (zaměřená na rozcvičení mimických svalů obličeje) - hravou formou, např. byla jedna rybka (rty naznačíme rybku), která byla velmi smutná (sešpulíme rty), neboť neměla kamarády, s nimiž by se mohla hrát s míčkem (jazyk v ústech se pohybuje od jedné tváře ke druhé). Jednou potkala mořského koníka (vydáme mlaskavý zvuk jako koník). Oba se vydali na výlet malou loďkou (uděláme loďku s jazyka) a pod. Důležitá jsou i dechová cvičení - jejich cílem je zvýšit kapacitu plic např. za pomoci bublifuku, peří, vrtulky nebo balónu, zlepšit dýchání nosem a koordinaci dýchání.

Nekonečný příběh?

Délka logopedické péče je závislá na různých okolnostech. Záleží však na závažnosti diagnózy. Těžší poruchy si vyžádají několikaletou péči. Naopak při lehčích narušení komunikačních schopností lze předpokládat úpravu po několika týdnech kvalitní péče, která zahrnuje nejen návštěvu v logopedické ordinaci, ale i každodenní a pravidelné cvičení doma v rozsahu 10-15 minut.

Každý den je třeba cvičit

Je zcela přirozené, že se dítě nebude horlivě dožadovat domácího nácviku, neboť každodenní opakování cvičení se mu zdá nudné. Důležitá je motivace, pestrost cvičení a využití vhodných pomůcek, např. pexeso, omalovánky, vtipnou básničku nebo říkanku. Váš logoped vám ochotně prozradí triky, jak dítě zaujmout a přitom ho i pobavit. Nejlepší motivací však bude pro vaše dítě povzbuzení a pochvala rodičů, jakož i jejich upřímný zájem.

A co rodiče s chybnou výslovností?

 Ti budou muste požádat o pomoc blízké okolí - babičku, dědu, kamarády nebo i učitelky.

comments powered by Disqus


Podobné články


Malé děti by se vůbec neměly dívat na televizi, display telefonu ani na obrazovku počítače

Děti milují televizi a mnohé u ní i usínají. To ale jejich zdraví vůbec neprospívá! Navíc problém...
více...

Škodlivé rodičovství aneb Úzkostná péče dětem neprospívá a škodí i v dospělosti

Na ubližování dětem máme své zákony. Ale co, když ubližujeme svým dětem přehnanou péčí a ostrahou? Na to...
více...

Výchova dětí formou důsledků je účinná a nebere dětem sebevědomí

Výchovat dítě, to není vůbec nic lehkého. Proto se často setkáváme s rodiči, kterým vládnou děti. Je to...
více...

Vzteká se vaše dítě? Zachovejte klidnou hlavu!

Naštvané dítě? A proč by vlastně nemohlo být dítě občas naštvané? Hněv patří k emocím, které občas...
více...

Děti zlobí, protože se vyvíjí

Praštilo vaše dítě kamaráda na pískovišti po hlavě? Hází po ostatních dětech písek? Nebojte se,...
více...

Jak uklidnit dítě v období vzdoru?

Jste svědky scény, kdy se maminka snaží uklidnit řvoucí batole v obchodě? To odmítá reagovat a chce si prosadit...
více...

Domácí úkoly s prvňáčky? Chce to správnou motivaci!

Mít doma prvňáčka, to je pro rodinu velká změna. Rodiče čeká po příchodu z práce další směna, která...
více...

Děti nemusí být středem vesmíru, aby z nich vyrostli slušní dospělí

Výchova dětí se nikde nevyučuje. Učíme se ze tedy za pochodu a ze svých chyb. Proto nám také někdy připadá,...
více...

Jak rozdělit dětský pokoj, aby děti měly nejen dostatek prostoru, ale i soukromí?

Dříve bylo běžné, že děti spaly společně s rodiči v jedné místnosti. Následovala doba, kdy měly všechny...
více...

Jak vybrat kvalitní hračku s příběhem?

Děti potřebují hračky, tak proč jim je nekoupit! Ale není hračka jako hračka. Hračky je třeba vybírat a ne jen...
více...