Střešní krytina - vzhled a technické vlastnosti

Střecha je bez pochyb korunou domu. Jakým materiálem ji pokrýt, aby ochránila teplo domácího krbu pokud možno na dobu neurčitou? Někdy mohou volbu střešní krytiny předurčovat technické parametry střešní konstrukce, jindy to může být peněženka investora. Střecha by však měla vydržet co nejdéle a v bezvadném stavu. Pokryjme ji tedy střešní krytinou, která si dlouhodobě zachovává technické vlastnosti a dobrý vzhled.

bydlení, stavba domu, střecha, střešní krytina

Střešní krytiny,

které se za poslední roky objevily v hojném množství na našem trhu, se odlišují nejen materiálem a konstrukční variabilitou, ale i vzhledem a předurčením na konkrétní stavební objekty a do typických místních podmínek. Kdo uvažuje o správném druhu krytiny, ten by měl zohlednit skutečnost, kde se stavba nachází, jaký má charakter, jaký sklon střechy navrhl architekt a zda nosná konstrukce střechy bude shodná s hmotností krytiny, kterou na ni necháme naskládat. Vybrané druhy krytin jsme doplnili slovem architekta.

Tradiční pálená keramická

Keramické krytiny se vyrábějí na přírodní bázi ze směsi zeminy s příměsí jílu, která se smíchá s vodou, suší vzduchem a ekologicky vypaluje v pecích vyhřívaných zemním plynem.Tašky tak nabízejí nejen vysokou pevnost a odolnost proti povětrnostním vlivům a chemické zátěži, ale také výhody páleného materiálu - ekologičnost a prodyšnost. Díky tomu může dům dýchat. Keramické tašky se vyrábějí v základní podobě bez povrchové úpravy (takzvané režné), ale také v úpravě engobováním či glazováním. Tašky se vyrábějí v různých barevných odstínech. Ty se dosáhnou právě díky engobovaným (matné až pololesklé tašky) nebo glazováním (vysoký lesk tašky). Povrchové úpravy nemají jen estetický, ale i praktický účinek. Střecha je po těchto úpravách odolná proti UV záření, a tak si udržuje svou barevnou stálost. Kyselé deště, sníh, krupobití nebo ptačí trus také nepředstavují pro glazury a engoby vážný problém. V tomto se keramická krytina liší od barvených tašek z jiných materiálů. Některé speciální odstíny lze vyrobit i na objednávku. V současné době lze v nabídce firem najít několik desítek druhů keramických střešních krytin. Přísné testování kvality podle evropských norem zajišťuje vysokou kvalitu a ujištění, že pálené tašky můžete u nás použít ve všech nadmořských výškách. Firmy většinou nevyrábějí pouze střešní tašky, ale dodávají celé střešní systémy včetně všech potřebných doplňků, jako jsou pojistná hydroizolace, větrací pásy nebo různé nekeramické příslušenství.

Slovo architekta

Pálená taška je jednoznačně klasika, kterou prověřili století. Je ekologickým a uživatelsky komfortním řešením, z architektonického hlediska patří nejen do našeho prostředí zejména klasická bobrovka. Neměli bychom zapomenout na vláknocementovou krytinu cembrit, která již dávno nahradila eternit. Dnešní škála tvarů a barevnosti střešní vláknocementové krytiny nabízí opravdu rovnocennou alternativu na zastřešení rodinných domů. Krytina je vhodná především na dřevostavby, nízkoenergetické domy a menší rodinné domy. Lehkou krytinu lze jednoduše aplikovat a navíc je v našem prostředí tradiční. 

Stálost betonové tašky

Při volbě střešní krytiny vás jistě budou zajímat především podmínky nabízené výrobcem; záruční lhůta, technické poradenství, kompletnost dodávky a servis. Výrobci a dodavatelé lehkých i těžkých střešních krytin, ke kterým patří břidlicové střechy, keramické a betonové tašky, by měly vyhovět uvedeným požadavkům. V případě betonových tašek je jednou z nejzajímavějších vlastností jejich minimální nasákavost, extrémně vysoká mrazuvzdornost a dlouhá životnost. Podle norem by měla betonová krytina vydržet nejméně 25 zmrazovacích cyklů. S tím samozřejmě souvisí i odolnost proti povětrnostním vlivům - betonové střešní tašky vydrží extrémní teplotní rozdíly (více než 100 ° C), mají i vysokou odolnost proti UV záření. Betonová krytina nemění vlivem dlouhodobých účinků teploty, zatížení a vlhkosti svůj tvar - zachovává si ho i po 100 letech působení těchto vlivů.

Jednoduchá montáž

Při respektování technických doporučení může krytinu kvalitně položit i laik. Klade se nasucho - bez malty. Betonová krytina patří k pochůzným střechám. Pokud je nosná konstrukce bez poruch a tuhá, mohou být tašky pokládány i na staré latě. Díky dostatečné vůli mezi jednotlivými taškami mohou tašky při změnách teploty volně dilatovat a zároveň díky takovéto dilataci lze jimi pokrývat i promáčknuté plochy.Je zcela pochopitelné, že při navrhování konstrukce krovu musí hmotnost krytiny posoudit statik. Rozdíly v hmotnosti jednotlivých druhů těžkých skládaných střešních krytin jsou zanedbatelné, dokonce i námitka, že povlakové, plechové nebo šindelové krytiny jsou lehčí, je třeba brát s rezervou již s ohledem na skutečnost, že tyto krytiny nejsou samonosné - montují se na bednění, které, samozřejmě, také něco záleží.

Ochrana povrchu

Běžně vyráběné betonové tašky mají dvojitou povrchovou úpravu, která chrání jejich povrch před vápeno-cementovými výkvěty. Navíc mohou mít povrchovou úpravu, která zabraňuje zarůstání střechy a poskytuje ještě vyšší ochranu proti povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí.Betonová krytina se dnes vyrábí z přírodních surovin, s minimálními nároky na spotřebu energie a bez zatížení životního prostředí plynnými či tuhými emisemi z výrobní technologie.

Slovo architekta

Betonové tašky jsou velmi oblíbené a snadno dostupné v široké škále barev a tvarů.Každopádně bych doporučoval při výběru volit ty tvary tašek a způsoby kladení, které jsou v našem prostředí tradiční. 

Šindel do každého počasí

Stále větší oblibě se těší asfaltové šindele (IKO, Cambridge, Armourglass, ArmourShield a jiné). Díky své nosnosti, vysoké odolnosti proti sněhu a větru a zajímavé ceně mohou šindele úspěšně konkurovat tradičním střešním krytinám. Cena šindele je v porovnání s jinými střešními krytinami nižší, mimo jiné i proto, že není třeba dokupovat speciální příslušenství.Jednoduché a rychlé pokládání a minimum odpadu přispívají k dalším úsporám při pokrývání střechy asfaltovým šindelem. V případě asfaltové šindelové krytiny potěší i její nízká hmotnost, která zbytečně nezatěžuje krov. Povrch krytiny se nemusí dodatečně lakovat či jiným výrazným způsobem ošetřovat. Takový šindel představuje přizpůsobivý zastřešovací systém, který vyhovuje všem požadavkům na snadnou a rychlou instalaci, dlouholetou odolnost střešního pláště a jeho estetické ztvárnění. Zajímavostí a užitečnou informací je skutečnost, že asfalt odpuzuje hmyz, a tak chrání podstřeší před nálety nevítaných návštěvníků. Šindele ztlumí hluk dešťových kapek, které dopadají na střechu. Vysokou odolnost proti větru ocení ti, jejichž střecha bývá vystavena častým změnám povětrnostních vlivů. Kvalitně zhotovená krytina z asfaltových šindelů ochrání střechu a dům i v zimním období; odolává silným větrem i vydatnému sněžení. Díky dřevěnému záklopu, na který se šindele pokládají, unesou tyto střechy i několikametrové závěje sněhu.

Krása detailu

Šindele se kladou jednoduše a rychle, takže střecha může být hotová za několik dní. Výhodná je schopnost šindelů kopírovat podklad. To umožňuje tvarovat střechu i do netypických podob a složitějších architektonických detailů, jako jsou například vikýře, okna, případně věžičky nebo jiné členitosti. Celou střechu včetně všech detailů lze pokrýt jediným typem šindele; takto střecha působí kompaktně a není nutné dokupovat další, z hlediska kladení složité příslušenství, jako jsou například koncovky či hřebenáče. Ty by navíc stavbu zbytečně prodražovaly. Šindele se pokládají na střechy se sklonem 15 ° až 90 °.

Slovo architekta

Šindel je opravdu levný a jednoduše realizovatelný, ale to je právě důvod, proč bych ho použil pouze na domech, kde už opravdu nezůstaly peníze na jiný způsob zastřešení. Uznávám, že dnešní vzhled i stavebně fyzikální parametry šindele jsou podstatně lepší, než byly v dobách, kdy šindel na náš stavební trh po revoluci pronikal, ale i přesto bych šindel používal pouze na ty střechy, které nejsou architektonicky výrazné.

Plechové krytiny s malým zatížením

Kombinace pozinkované oceli a kvalitní povrchové úpravy polyesterovým lakem vytváří lehkou a zároveň pevnou krytinu s dlouhou životností. Skládaná krytina se stala v průběhu posledních let nejčastějším typem plechové krytiny na rodinných domech. Současný trh nabízí alternativy, které svým vzhledem dokonale napodobují tradiční typ zastřešení, avšak s vlastnostmi, které díky moderním materiálům a technologiím umožňují použití krytiny i v atypických a komplikovaných případech tvarů střech - ať už jde o rekonstrukce nebo střechy s nižším spádem. Můžeme se setkat i s krytinou, která má výšku vlny 42 mm. Z dálky se střecha s plechovou krytinou opticky neliší od klasické taškové. Díky své nízké hmotnosti nachází uplatnění i na rekonstruovaných objektech, přičemž není nutná staticky a finančně náročná úprava krovu.

Užitečné lakování

Mezi plechovými krytinami jsou technologické, materiálové a užitné rozdíly. Jednou z velmi rozšířených je tradiční drážková (nebo chcete-li falcovaná) krytina v provedení s prefabrikovanou povrchovou úpravou polyesterovým lakem. V současnosti se upřednostňuje zpracování z nepřerušených plechových pásů, které se pouze bočně navzájem propojí. Takto odpadá náročnost délkového napojení. Mezi plechovými krytinami jsou materiálové i technologické rozdíly. Vedle již zmíněné skládané krytině je možná ještě známější velkoplošná, drážková (nebo chcete-li falcovaná) krytina. Její užitné vlastnosti může zvýšit prefabrikovaná povrchová úprava polyesterovým lakem. Dnes se upřednostňují střechy z nepřerušených plechových pásů, které se pouze na bocích navzájem propojí. Takto odpadá náročné napojení po délce. Čistě pozinkované (údržbové) plechy v současnosti nahrazují jejich předlakované varianty, které v průběhu životnosti nevyžadují žádné další údržbové zásahy a renovace. Speciální lakové vrstvy neomezují ani montážníky, kteří se zpočátku obávali možného poškození laku během montáže. Důkazem vyspělé technologie lakování se stala i skutečnost, že lakovaný plech bez problémů a následků přežije namáhání při ohýbání. Tyto krytiny lze uplatnit i v kombinaci s jinými druhy krytin, které nejsou určeny k pokrývání střech s nízkým sklonem.

Skryté kotvení

Drážková krytina ukryje vše kotvení k podkladu; plech tak nijak nenarušují kotevní prvky .Příponky, které kotví krytinu, jsou zakomponovány do samotné drážky a přichytávají se ještě před přiložením dalšího pasu, který je nakonec překryje. Malá zatížení plechovou krytinou zůstává plusem z hlediska koncepce i dimenzování střechy. Tuto vlastnost ocení nejen statici, ale i montážníci, kteří s jednotlivými prvky manipulují. Plech se ukládá a kotví na deskové bednění nebo záklop, díky čemuž povrch hotové krytiny získá vyšší nosnost vhodnou i v případě pohybu osob během údržby střechy. V zimním období dostatečně pevný povrch ochrání střechu před nebezpečím poškození krytiny sněhem, který se sjíždí z výše položených míst střešní konstrukce.V případě bodově podepřených profilovaných plechových krytin může v takových případech hrozit deformace plechových vln. Naopak na drážkové krytině je sesouvání sněhu bezproblémové a plynulé. Pokud třeba sníh na střeše zadržovat (například proto, že bezprostředně pod hranou střechy se nacházejí často využívané plochy), musí se nainstalovat sněhové lapače. Lakové vrstvy jsou tvrdší než led, proto led povrch krytin neodírá, jak lze někdy pozorovat na krytinách z pozinkovaného plechu natřených konvenčními barvami. Příznivé reakce na sněhové masy a možnost nízkých sklonů falcovanou krytinu předurčuje k použití na horách, návětrných místech a podobně.

Slovo architekta

Skládaná plechová krytina, která imituje klasickou tašku, není podle mého názoru z architektonických důvodů vhodná na pokrytí střechy rodinného domu. Naopak, doporučuji používat klasickou plechovou krytinu - falcovanou. Pokud chcete postavit opravdu moderní "minimalistický" dům, tak se bez plechové falcované krytiny téměř neobejdete. Poplastované krytiny jsou samozřejmě zajímavé nejen širokou škálou barevnosti a dlouhou životností, ale i jednoduchou dodatečnou úpravou a použitím širokého sortimentu střešních doplňků a oplechování ve stejné barvě jako střešní plášť. V případě poplastovaných krytin třeba dodržovat pokyny výrobce; na rozdíl od mědi se poplastovaná plechová krytina nedá letovat a klasicky se falcuje. Střechu kvalitně pokryjete použitím speciální falcovačky, kterou většinou zapůjčuje výrobce.

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak správně vybrat a ohlásit stavbu plotu?

Už dávno neplatí, že ploty stavíme proti zlodějům. Ti vlezou i do zdánlivě nedobytné tvrzi. Navíc, plot má...
více...

Revize střechy není povinná, ale je důležitá!

Jsou revize, které ukládá zákon, ale i ty, které nejsou povinné a přesto důležité. Mezi ty nepovinné patří...
více...

Luxfery - jedinečný, bezpečný a funkční materiál moderního stavitelství

Luxfery neboli skleněné tvárnice představují materiál, který stále nabízí kvalitní konstrukční řešení...
více...

Plot - dominanta, na které velmi záleží

Plot dokáže přesně vymezit hranici mezi tím, co je naše a tím, kde je již území našich sousedů. Nestavíme...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Vybíráte stavební parcelu? Kromě ceny jsou i další důležité parametry!

Vybrat stavební pozemek pro stavbu rodinného domu je velmi důležitý krok. Jak by měl být velký určuje to, co chcete...
více...

Zateplení stavby z celulózy a korku

Tepelná izolace má významný podíl na eliminaci tepelných ztrát. Jejím cílem je vytvořit příjemné vnitřní...
více...

Výměna střešní krytiny

Časem je každá střešní krytina zralá na výměnu. A tehdy přichází na řadu otázky ohledně správného...
více...

Stavba rodinného domu - výběr stavebního materiálu

V současnosti je na trhu stavebnin nepřeberné množství stavebních materiálů, jak tedy vybrat ten nejlepší? Jaká...
více...

Výběr originální střešní krytiny

Šindele a pásy se vyrábějí se ze speciální asfaltové krycí směsi na skleněné rohoži. Moderní technologie...
více...