Střecha - plochá nebo šikmá?

Tvar, struktura plochy střechy a její barevnost tvoří komplexní architektonický celek. Střecha musí být kromě toho, že je estetická, i dokonale funkční. Týká se to zejména odolnosti proti působení vnějších vlivů, ale i zajištění tepelné pohody uvnitř objektu.

bydlení, stavba domu, střecha

Právě střechou uniká podle analýz více než 30 procent tepla. Kvalitní a dobře řemeslně zhotovená střecha současně ochrání interiér před nežádoucím hlukem a splní i protipožární roli. V současnosti najdete nejrůznější střechy. Při rozhodování o typu střechy je nutné vzít v úvahu nejen estetické, ale i funkční a ekonomické hledisko. Známe dva základní typy střech: plochou a šikmou.

Ploché střechy nevycházejí z módy

O ploché střeše mluvíme, pokud střecha nedosahuje sklon větší než 10 °. Jelikož v případě ploché střechy není nutná investice do konstrukce krovu, je takový typ finančně méně náročný.Nespornou výhodou je i menší plocha, kterou je nutné zaizolovat, a tím i utěsnit tepelný plášť. Díky tomu se šetří energií určenou na vytápění. Prostor pod střechou se tak využívá efektivněji. S plochými střechami se setkáváme zejména u starších domů. Jejich charakteristickou vlastností byla absence jakékoliv spádové vrstvy. Proto na střechách stály kaluže vody, které poškozovaly povrch střechy. V současnosti je trendem proměna plochých střech na zelené střechy. Efektivní je to zejména ve městech, kde pozemku kolem domu není nazbyt. Zejména u starších domů se často setkáváme se zatečením a netěsností. Příčinou může být nejen výběr nekvalitních materiálů, ale i nevhodné zvolené materiály použité k utěsnění střechy. Problémem často bývá nedostatečné vyspádování střechy (méně než 1 °) a špatně vyřešená kritická místa střechy (okraje, světlíky, průniky). Častým důvodem problémů se střechou bez ohledu na typ střechy je nekvalitní realizace řemeslnických prací.

Šikmé střechy - komfort a variabilita

Šikmá střecha byla a je nejběžnějším řešením zastřešení nejrůznějších typů obytných domů.Šikmé střechy mají sklon od 10 do 55 °. Za strmé se považují, pokud mají více než 45 °. Dnes mnohé rekonstrukce starších obytných domů, jakož i novostavby využívají podkroví na obytné nebo pracovní účely. Šikmá střecha má několik tvarových variací. Nejčastěji se setkáváme s tzv.. sedlovou střechou.Ta je stavebně nejjednodušší. Sestává ze dvou proti sobě nakloněných rovin ve sklonu od 15 ° do 45 ° a více. Oblíbenou variantou šikmé střechy je i valbový typ. Stejně sestává ze dvou proti sobě nakloněných rovin jako v případě sedlového typu, je však ukončena šikmým zkosením. Je tak technicky složitější. Používá se zejména v případě domů s půdorysem ve tvaru písmene L. Pultová střecha se často zaměňuje s plochou střechou. Pultová střecha má však větší sklon než plochá střecha - dosahuje více než 10 °. Z konstrukčního hlediska se jedná o jednoduchý typ střechy, která vyžaduje i méně finančních prostředků, zejména pokud je fasáda orientována na slunečnou stranu. Právě v tom případě na ní lze instalovat sluneční kolektory nebo velké okenní plochy. V našich podmínkách relativně vzácnou střechou je stanová střecha, která má tvar jehlanu nad čtvercovým nebo polygonovým půdorysem. Všechny strany se tak sbíhají v jednom bodě. V současnosti se do popředí dostává mansardová střecha, kde šikmina střechy je zalomená, přičemž spodní část má větší sklon než vrchní, čímž se výrazně zvětší podkrovní prostor. Tato střecha je však konstrukčně i finančně náročná. Hlavní devizou šikmých střech je jejich větší odolnost proti povětrnostním vlivům. Díky svému tvaru je střecha méně vystavována nepřízni počasí, takže plášť je méně namáhán a vydrží delší dobu. Negativem jsou větší finanční náklady spojené s vytvořením projektu a instalací krovu. Na druhé straně však uživatel získá doplňkové obytné prostory. Ty jsou ale možné pouze při střeše s větší střešní plochou.

Podle čeho vybíráme střešní krytinu

Říká se, že dobrá střecha je kloboukem a ochranou budovy. Musí chránit před vnějšími vlivy a přitom podtrhnout estetický vzhled objektu. Zároveň si musíme uvědomit, že žádná část stavby není vystavena silnějším vlivům počasí jako střecha, proto při výběru krytiny na svůj rodinný dům bychom měli vzít v úvahu následující kritéria: únosnost krytiny, odolnost proti ohni, odolnost proti hluku, mrazuvzdornost, vodotěsnost, barevnou škálu, tvar tašek a v neposlední řadě cenu výrobků. Betonové tašky mají více než stoletou historii. Existují staleté betonové tašky a stále jsou funkční. Tvarování a barevnost tašky lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Jak je zajištěna ochrana střechy proti vnějším přírodním vlivům?

Zajištění ochrany střechy proti vnějším přírodním vlivům (déšť, vítr, sníh, teplo), požáru, hluku a mechanickému zatížení je zaručeno samotnou krytinou, jakož i jejími vlastnostmi. Beton pro svou přirozenou hustotu zcela odvádí srážkovou vodu, která se nedostane do pórů. Betonové tašky patří do skupiny nehořlavých materiálů. Tašky z betonu mají i další výhody: zachovají původní technické parametry a nedrobí se ani v zmrazovacích cyklech, respektive pro změny objemu vody. Díky neprosákavosti betonu je hmotnost jednotlivých tašek, a tím i celková hmotnost střechy stejná. Mechanická odolnost povrchu betonových tašek je vysoká, proto se nezlomí ani pod tlakem velkého množství sněhu, ledu a pohybu na střeše.

Beton svou barvu získá nastříkáním vybraného typu barviva

Povrch betonové tašky je ošetřen další ochrannou vrstvou stejného barevného odstínu jako základní barva. Tato vrstva zajišťuje ochranu proti vzniku mechu a nežádoucím škodlivým vlivům ovzduší. Barvy a tóny střešní krytiny použitím speciální povrchové úpravy jsou hlubší a živější bez ohledu na základní barvu tašek. Dlouhotrvající ochrana barev zachová tóny barev a jejich intenzitu. Protože střecha má samočisticí povrch, zůstává čistší a výrazně lépe odolá UV záření. Snad ani netřeba podotknout, že výrobní technologie je bez použití rozpouštědla a amoniaku, a tedy neškodná pro životní prostředí.

Jaké příslušenství by měl výrobce dodávat současně se střechou?

Kromě samotných tašek existuje celá škála doplňků nezbytných pro kvalitní zastřešení, které umožňují větrání hřebene a nároží, ukončení hřebene, přichycení hřebenáče a tašek, vytvoření okapového systému, vytvoření úžlabí, prostupy (kanalizace, anténa, atd..), Prosvětlení (střešní okna, světlovody ...), ochranu proti sněhu a větru, hydroizolace, odvod páry, jakož i bezpečný pohyb na střeše.

Nosné konstrukce střech

Základní nosnou konstrukci ploché střechy tvoří prefabrikované prvky z betonu, keramické nosníky s výplní, ocelové profilované desky na nosnících nebo dřevěné prvky. Ploché střechy třeba řádně tepelně zaizolovat, proto se na nosnou konstrukci střechy klade tepelně izolační vrstva ve formě desek, rohoží  a litých pórovitých směsí. Následně se pokládá hydroizolační vrstva, která chrání skladbu střechy před vodou a vlhkostí.

Oblíbeným a mnoha lety ověřeným materiálem na nosnou konstrukci šikmých střech

- krovu je dřevo, které musí splňovat několik podmínek. Dřevo musí být dobře vysušené, kvalitní a ošetřené, aby ho nepoškozovaly dřevokazné houby, mikroorganismy nebo drobní škůdci. Je nezbytné si uvědomit, že krov je nosnou částí celé střechy a v případě jeho narušení těmito škůdci hrozí nebezpečí padnutí střechy. Dnes se kromě klasického hambálku vyskytují i ​​lepené krovy, sestávající ze slepených vrstev tenčích dřevěných lamel. Odpadá tak použití ekonomicky náročného masivního dřeva. Mezi další používané krovy patří lehký ocelový konstrukční systém nebo masivní střešní konstrukce z pórobetonových, respektive betonových prvků, které výrazně zjednodušují jeho výstavbu.

Jakou krytinu na střechu?

Výběr střešní krytiny není náhodný. Při výběru je třeba znát možnosti domu, jeho základy i to, z čeho jsou vyrobeny obvodové zdi. Podle toho posuzujeme i hmotnost střechy, kterou dům unese.

Pálená a betonová krytina

Pálená střešní krytina je jedna z nejrozšířenějších střešních krytin s dlouholetou tradicí. Vyrábí se z přírodních materiálů - hlíny, jílu, přísad a vody. Přírodní složení zaručuje barevnou stálost přírodních i povrchově upravovaných tašek. Instaluje se na střechy se sklonem od 16 °. Její největší předností je její odolnost i před extrémními povětrnostními podmínkami. To platí i při nízkých teplotách. Je totiž i mrazuvzdorná, nehořlavá a ohnivzdorná. Životnost střechy se pohybuje až na úrovni 80 až 100 let. Záruka na keramické tašky je asi 30 let. Jelikož lze kombinovat starou, ale nepoškozenou střešní krytinu s novou, můžete dosáhnout i výraznou úsporu finančních prostředků. Betonové střešní krytiny se vyrábějí z portlandského cementu, křemičitého písku, vody a pigmentů oxidu železa. Díky těmto materiálům dosahuje střešní krytina potřebné vlastnosti, například únosnost, nenasákavost, nehořlavost a rozměrovou stálost. Klade se na střechy se sklonem od 12 °. Pevnost betonové krytiny je až o 30 procent vyšší než u jiných tvrdých krytin. Výrobci na tento typ střešní krytiny poskytují záruku v průměru 30 let. Její skutečná životnost se pohybuje na úrovni pálené krytiny.

Asfaltové a vláknocementové krytiny

Zatímco v minulosti se používaly šindele ze dřeva nebo kamene, dnes se dostává do popředí modernější materiál - asfalt. Jeho hlavní předností je nízká hmotnost, dobrá tvarovatelnost a bezhlučnost. Díky tomu se tento typ střešní krytiny používá zejména na členité střechy se sklonem od 10 °. Využívají se i při rekonstrukcích, protože nové šindele se dají ukládat na staré.Nespornou výhodou je i skutečnost, že asfaltové krytiny nenapadají mechy a lišejníky. Vláknocementová krytina se vyrábí z cementu, buničiny, umělých vláken a přísad. Díky své nízké hmotnosti je vhodná na všechny typy šikmých střech. Mezi její pozitiva patří odolnost proti oděru a dlouhá životnost, která se pohybuje na úrovni 30 let.

Na co všechno je třeba myslet při výběru střešní krytiny?

Na začátku je třeba si uvědomit, o jakou stavbu jde. Jiné požadavky jsou kladeny na rodinný dům a jiné na garáž nebo altán. Následně je třeba si promyslet, jaké prostupy se budou na střeše nacházet - ať už například střešní okno, vikýř, komín, nebo stále oblíbenější sluneční kolektory.Je nezbytné si navrhnout všechny prvky střechy tak, aby si vzájemně nepřekážely a výsledkem byla i opticky dokonalá střecha. Součástí rozhodování před samotnou rekonstrukcí je i množství finančních prostředků, které chcete do střechy investovat. Střecha se nekupuje na jednu sezónu, takže investovat do kvalitní krytiny, která vám zaručí pohodlí, se vyplatí.

Co je třeba si všímat při hodnocení stavu střechy?

U plochých střech je třeba věnovat pozornost ukončení hydroizolace na svislých konstrukcích, stavu zabudovaných klempířských konstrukcí z hlediska jejich funkčnosti a životnosti (koroze, nátěry), jakož i z pohledu funkčnosti střešních vpustí. U šikmých střech je třeba si všímat zejména ukončení klempířských konstrukcí při styku s prostupujícími konstrukcemi a také funkčnost odvodňovacího systému, ke kterému patří střešní žlaby a střešní svody. Ostatní prvky by při správné konstrukci neměly být problematické.

Častým problémem bývá nedodržení technologických postupů

Jaké bývají následky chybné klempířské práce? Neodborným provedením klempířských prací vznikají na střeše poruchy, které mají za následek nejen zatékání, ale v extrémním případě i odtržení střechy. Při montáži jednotlivých střech je totiž nezbytné respektovat technologický postup daný výrobcem střešní krytiny. Ať už je to respektování dilatací, nebo kotvení krytiny. Častým problémem je i nesprávné uložení krytiny v okolí komína, střešního okna nebo vikýře. Při výběru stavební firmy, která bude stavět, respektive rekonstruovat vaši střechu, dejte přednost odborníkům s dlouholetými zkušenostmi a bohatými referencemi. Někteří dodavatelé přímo doporučují vyškolené montážníky, a tak výrazně usnadňují zákazníkovi celou přestavbu.

Jaké příslušenství by měl výrobce dodávat současně se střechou?

Kvalitní výrobce ke střešnímu souboru nabídne zákazníkovi vše potřebné pro bezproblémovou montáž střešní krytiny. Kromě samotné střešní krytiny jsou to hřebenáče, úžlabí, štítové obruby, sněhové zábrany a podobně. Součástí střešního kompletu je dnes i pojistná hydroizolace a těsnění, prostupových manžety, šrouby, okapový systém, ale i bezpečnostní systém a šrouby.Kvalitní dodavatelé střešní krytiny poskytují zákazníkovi nejen komplexní ucelený systém montování střechy od jednoho výrobce, ale účelnou odbornou pomoc při problémech nebo nejasných technických otázkách. K bezchybnému výsledku je vždy zapotřebí kooperace mezi projektantem, dodavatelem, stavebním dozorem a řemeslníky.

Plechová střecha

Moderní plechové střechy představují efektivní řešení střechy v případě nejen novostaveb, ale i starších obytných domů. Nejčastěji se vyrábějí z oceli, hliníku, mědi nebo zinku. Doporučený sklon je od 8 °. Jako velký problém střechy se tradičně vnímala její hlučnost. Dnes se však plechové krytiny vyrábějí tvarově i materiálově preciznější, takže tento problém je eliminován. Největší devizou plechových střech je hmotnost. Proto se používají nejen na novostavbách, ale i při rekonstrukcích starších domů. Kromě hmotnosti je pozitivem i povrchová úprava. Právě povrchová úprava nejvýrazněji ovlivňuje záruku, jakož i schopnost odolávat povětrnostním vlivům. Před několika lety dominovala povrchová úprava v provedení polyester, respektive matný polyester. Méně kvalitní výrobci nabízejí tuto povrchovou úpravu dodnes. Vzhledem k postupné změny klimatu, zvyšování vlivu agresivního prostředí a na jiné, s tímto související skutečnosti je však již polyesterová úprava ocelových střešních krytin pomalu na ústupu.

Dnes se střešní krytina vyrábí s povrchovou úpravou,

jejíž vlastnosti, například odolnost proti poškrábání, korozi, teplota tváření, UV stálost, estetický vzhled, výrazně převyšují užitné vlastnosti polyesteru. Při výběru střešního systému dejte přednost produktům, které jsou prověřené léty zkušeností, mají potřebná osvědčení a certifikáty. Kvalitní ucelený systém od jednoho výrobce dává záruku jistoty, že se nestanou nechtěné poruchy, které jsou nejčastěji způsobeny náhradami originálních systémových komponent nebo nesprávnou montáží. Při komplexním systému řešení střech komponenty do sebe perfektně zapadají. Díky tomu je montáž pohodlná a rychlá. Při výběru střešního systému od kvalitního výrobce tak máte jistotu kvality a funkčnosti. Samozřejmostí je i odborná montáž, servis a specializované poradenství, které vždy poskytne pomoc při jakékoliv technické otázce.

comments powered by Disqus


Podobné články


Zateplení domu foukanou celulózou - výhody a nevýhody

Zateplování domů se stalo již běžnou, ale hlavně nutnou záležitostí. Dokonce se v budoucnu uvažuje o tom, že...
více...

Jak správně vybrat a ohlásit stavbu plotu?

Už dávno neplatí, že ploty stavíme proti zlodějům. Ti vlezou i do zdánlivě nedobytné tvrzi. Navíc, plot má...
více...

Luxfery - jedinečný, bezpečný a funkční materiál moderního stavitelství

Luxfery neboli skleněné tvárnice představují materiál, který stále nabízí kvalitní konstrukční řešení...
více...

Plot - dominanta, na které velmi záleží

Plot dokáže přesně vymezit hranici mezi tím, co je naše a tím, kde je již území našich sousedů. Nestavíme...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Vybíráte stavební parcelu? Kromě ceny jsou i další důležité parametry!

Vybrat stavební pozemek pro stavbu rodinného domu je velmi důležitý krok. Jak by měl být velký určuje to, co chcete...
více...

Zateplení stavby z celulózy a korku

Tepelná izolace má významný podíl na eliminaci tepelných ztrát. Jejím cílem je vytvořit příjemné vnitřní...
více...

Výměna střešní krytiny

Časem je každá střešní krytina zralá na výměnu. A tehdy přichází na řadu otázky ohledně správného...
více...

Stavba rodinného domu - výběr stavebního materiálu

V současnosti je na trhu stavebnin nepřeberné množství stavebních materiálů, jak tedy vybrat ten nejlepší? Jaká...
více...

Nízkoenergetické domy - výběr ekologického materiálu

Při výstavbě nízkoenergetických objektů postupně získávají stále větší význam ekologická hlediska. Mnozí...
více...