Revize střechy není povinná, ale je důležitá!

Datum článku: 28. 11. 2017

Jsou revize, které ukládá zákon, ale i ty, které nejsou povinné a přesto důležité. Mezi ty nepovinné patří revize střechy. A netýká se pouze střechy na starším domě. I nová střecha potřebuje pravidelnou kontrolu a údržbu. Vždyť v našich podmínkách musí odolávat náporům deště, vichru, sněhu i slunečního záření.

Revize střechy není povinná, ale je důležitá!

Údržba střechy by měla být samozřejmostí

Údržba šikmé střechy je náročnější ve srovnání s plochou, a to zejména pro bezpečný pohyb, často tak na ni roky nikdo nejde a ona doslova zaroste mechem. Se střechou je to jako s komínem, plynovým kotlem či s hromosvodem - vyžaduje pravidelnou kontrolu. Ale s jedním rozdílem. Revizi střechy naše legislativa nepředepisuje, a tak se na ni jaksi zapomíná. Přitom škody způsobené zatečením, sesuvem sněhu či padáním rampouchů nejsou zanedbatelné. V některých zemích je  pravidelná prohlídka střechy naprostou samozřejmostí.

Kdy a kde začít?

Revizi střechy je vhodné provádět minimálně jednou, ideálně dvakrát ročně. Když teplota venku už klesne pod nulu, střecha je zledovatělá, opravy lze realizovat pouze pomocí montážní plošiny a to je finančně nákladné. Proto předvídejte a střechu zkontrolujte na podzim. Šikmou střechu tvoří dřevěná nosná konstrukce, tepelně-izolační vrstva, parozábrana, pojistná hydroizolace pod krytinou. Dále je to střešní krytina a doplňující prvky jako odvodňovací systém, olemování komína, střešní okna, prvky na odvětrání digestoře, kanalizace a jiné. Obvykle jde o ucelený střešní systém, kde jedno navazuje na druhé, ale každá složka má jinou životnost. Plast na střeše vydrží nejméně, ocel, protože podléhá korozi, je třeba ošetřovat, tašky mohou být vlivem krupobití prasklé nebo poškozené. Bez průběžné kontroly to však nezjistíte a problém se objeví, až když bude střecha zateklá. Na šikmé taškové střeše si všímejte stavu krytiny. Tašky musí k sobě řádně přiléhat, nesmějí být zvednuté, tehdy hrozí riziko podfouknutí. Tašky, které jsou řezané do úžlabí, nároží a ke komínu, musí být pevně přichyceny o střešní lať, jinak se pod tlakem sněhu mohou uvolnit a spadnout. Zaměřte se na stav kovových klempířských prvků, tedy úžlabí, olemování komína, odvodňovacího žlabového systému a jeho těsnosti. Spoje zatmelte, počínající korozi ošetřete nátěrem. Žlaby a úžlabí zbavte nečistot a listí. Při náporových srážkách brání odtoku vody a způsobují přetečení. Pokud je neodstraníte, v kyselém prostředí kov degraduje rychleji a životnost systému se snižuje. Usazování nečistot v okapových žlabech předejdete kovovými nebo plastovými mřížkami. Upřednostněte vypouklé. Prohlédněte stav větracích komínů, které slouží k odvětrání digestoře a kanalizačních stoupaček. Pokud jsou zanesené, jejich účinnost se snižuje. Nejčastěji zatéká při přestupech střešní krytiny, tedy u komínů, střešních oken a u ventilace.

Co nepřehlédnout?

Prevence je rozhodně namístě i v případě protisněhové systému. Zachytávače sněhu a tašky proti sněhu zabrání poškození okapů. Zkontrolujte jejich pevnost a tuhost. Tvorbě rampouchů můžete zabránit montáží topných kabelů na kritických místech střechy. Všímejte si i vzhledu střešní krytiny. Moderní povrchové úpravy střešních krytin odolávají poškrábání. Ale pokud se odlupuje barva, pozorujete nepravidelné blednutí, bubliny či praskliny, je čas na opravu, případně na výměnu poškozených částí. Největšímu náporu čelí jižní strana střechy, na ni se tedy zaměřte. Běžné pálené tašky a staré eternitové střešní krytiny mají tendenci zarůstat na severní straně střechy mechem. Nežádoucí porost seškrábejte z povrchu mechanicky, například špachtlí, vymyjte a ošetřete penetračním nátěrem. Speciální akrylátová barva ředitelná vodou, určená k natírání pálených i betonových tašek, zabezpečí jejich odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě a UV záření. Na závěr aplikujte ještě nátěr odpuzující vodu, abyste na pár let nedali šanci opětovnému růstu mechů, lišejníků, plísní či hub. U plechových krytin se straňte mechu, aby se nenastartoval proces koroze. Střešní krytiny z ocelového plechu, na bázi polyesterů nebo polyuretanů, mají hladký povrch a nečistoty se na nich neudrží, naopak hliníkové střechy bez dalších povrchových úprav nemají dlouhou životnost a vyžadují pravidelné nátěry. V zimě nezapomeňte zavřít střešní vikýře a výlezy.

Rady na závěr

Revizní prohlídku by měla dělat vždy firma s licencí a s odbornými zkušenostmi. Kontrolu udělá systematicky a ví, čemu věnovat pozornost. Hlavně vystaví protokol o preventivní prohlídce střechy, takže jistým způsobem se zaručuje za její stav. To je důležité při případné události pro příslušnou pojišťovnu.