Rekonstrukce komínu - důvody, povolení a opravy

Datum článku: 23. 11. 2016

Nejčastějšími důvody na rekonstrukci komína jsou tyto situace: pokud komín nesplňuje požadavky na bezpečnost, špatný tah komína, nástavba domu, případně výměna starého kotle za nový / přechod na jiný druh paliva/. Mimo jiné k rekonstrukci může vést i špatná stabilita komínového tělesa, základů, pohybů budovy, erozní vlivy v nadstřešní části a rozpad konstrukce.

Rekonstrukce komínu - důvody, povolení a opravy

Odborník určí vhodný způsob rekonstrukce

Odborník určí stupeň poškození a navrhne vám vhodný způsob rekonstrukce. Samozřejmě, takovým způsobem, aby se zamezilo použití vzájemně nekompatibilních prvků. V současnosti se upřednostňuje používání kompletních komínových systémů od jednoho výrobce. Odpadá tak riziko, že jednotlivé prvky budou nekompatibilní. A to bývá velký problém právě při částečné rekonstrukci komínů. Jednotlivé části komínového systému je třeba vybírat na základě několika faktorů. Výběr závisí i na druhu topného zařízení, výšky komínového tělesa a podobně.

Co je potřeba na rekonstrukci komína

Majitelé rodinných domů se často ptají, zda je třeba ohlásit rekonstrukci komína stavebnímu úřadu. Pokud nemáte rodinný dům v památkově chráněné oblasti a pokud neděláte rekonstrukci komína v rámci generální opravy staršího domu, nic předem nahlašovat nemusíte. Pozor: Pokud komín bude opravován ve rámci generální opravy staršího domu, tehdy je třeba si obstarat stavební povolení a komín podléhá také kolaudaci.

Komínový štítek

Při zakoupení by vám výrobce nebo prodejce měli dát komínový štítek, který je velmi důležitý. Je na něm uvedena norma, podle které je komín vyroben, průměr komína, informace o jeho odolnosti atd. Komínový štítek bude nutné předkládat reviznímu technikovi, takže jej pečlivě uschovejte.

Oprava po rekonstrukci

Každá oprava komína se po rekonstrukci musí dát odsouhlasit. Po dokončení renovace, připojení topného zařízení a po všech stavebních / technických/ úpravách v souvislosti s komínem je třeba přezkoušení komína revizním technikem. Teprve pak vám vystaví potřebný doklad. Jde o potvrzení o přezkoušení komína, které se vydává kvůli kontrole a předkládá se na požádání obci nebo orgánu provádějícímu státní požární dozor (např. při pojistné události).

Údržba komínu

Pokud máte potvrzení o přezkoušení, komín se i pak musí udržovat v dobrém technickém stavu a musí být zajištěna jeho pravidelná kontrola a čištění. Za dobrý stav komína, jeho pravidelné čištění a revize, podle vyhlášky č. 401/2007 Sb. Ministerstva vnitra ČR, odpovídá majitel resp. provozovatel budovy.

Autor: Martina Dvořáková