Jak zprovoznit starý komín?

O červivém jablku se říká, že to je právě to zdravé a chutné a z něj prý náš organizmus načerpá nejvíce zdravých živin. O narušený komíně se to bohužel říci nedá, jediné, co z něj můžeme načerpat, jsou spaliny, které jaksi zapomněli, kádě jim je cesta určená ... Bodejť by ne, když se malta léty vydrolila, zdivo dosloužilo, průduchy se zahltily sazemi a někdy i stavebním odpadem z blíže neurčeného období a místa činu. A jako na potvoru po několika desetiletích se vrátil čas krbů a komínů.

bydlení, topení, oprava komínu

Odkdy v naší krajině domorodci zjistili,

že i starý komín je komín, nastala nevídaná sháňka po kvalifikovaných rekonstrukcích komínů. Samozřejmě jen v případě, pokud komínu předchozí generace nebo nastavovací nových bytových jednotek na starých obytných domech nezpůsobily nenávratnou újmu na těle a průduchu. Ti šťastnější současníci se potom mohou těšit na vytápěcí sezóny u krbu v duchu starých tradic. Těšit ano, ale jen do té doby, dokud se zodpovědně nezamyslí nad tím, jak bezpečně zprovoznit komín, který na několik desetiletí neplnil svou funkci. Podobnou zodpovědnost si zaslouží i komínové těleso, na které se zásadně změnily nároky ve chvíli, kdy se změnil i druh vytápěcích paliv, a tím i složení spalin. Změna paliva z tuhého na plynné, někdy kapalné, přinutila majitele k renovaci. Obyčejně jim nezbývalo jiného, ​​než se postarat nejen o opravu původního komínového tělesa, ale také zajistit vyvložkování průduchů.

Souvislostem komín neujde

Kotel, palivo a komín jsou sdruženy v jedné soustavě, jejich funkčnost je navzájem provázána a to je důvod, proč si není radno komplikovat život nebo přijít o něj jen pro hazard s laickými pokusy kombinovat nebo nadstavovat části otopné soustavy, které k sobě nepatří. Zajímavé je, že dnes už více lidí něco ví nebo alespoň akceptuje fakta o kompatibilitě počítačového hardwaru a softwaru, vědí že do dieselového motoru nemají čepovat Natur 95, ale úplně kašlou na to, zda jejich komín vydrží nápor spalin a zda byl navržen na parametry kotle , který si právě za dobrou cenu pořídili. Návrh na základě přepočtu a ve shodě s právě platnými normami a vyhláškami je nezbytné svěřit specialistům, kteří nesou odpovědnost za celou projektovou dokumentaci odsouhlasenou posudkem revizního technika. Co se týče závažnosti takového kroku, tak je stejně důležité, zda jde o jedno-nebo víceprůduchový komín, zda poslouží pro odvod spalin během celé vytápěcí sezóny nebo bude společníkem krbu, v němž se zatopí jen na svátky. Bez profesionálního a důsledného posouzení situace se nepouštějte do stavby ani do rekonstrukce komínového tělesa.Samozřejmostí by mělo být například dodržení minimální výšky vyústění nad rovinou střechy, stanovené vyhláškou č.. 575 i se změnami vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.. 706/2002 Sb. a vyhláškou MV ČR č.. 401/2007 Sb.

Porucha je ve vašem vysílači

Aby se komínu bezpečně dařilo odvést spaliny a úspěšně je vyslat do exteriéru, musí být v dobré kondici. Nemocný komín - nemocní obyvatelé domu. Nejvíce se natrápí jeho nadstřešní část. Za svůj život musí vnější povrch komínového tělesa odolávat působení deště, větru, mrazu, slunce a zevnitř zase účinkům spalin (kondenzátu). Není divu, že z mnoha střech starší zástavby trčí polorozpadlé zdivo komínů, ochromené zvětráváním, ale i korozí oplechování komínového prostupu střechou či rozpadem tašek v náběhu střechy. Přes oplechování nebo rozpadlé překrytí zatéká a vlhne i ta část komína, která je pod střechou, a současně se poškozují i ​​přilehlé konstrukce ve více podlažích budovy. Rozrušené zdivo pod komínovou hlavou je nutné odstranit až po neporušenou část komína; někdy až po úroveň střešního prostupu. Zdivo se důkladně navlhčí a chybějící část komína znova vyzdí (ostře pálenými mrazuvzdornými nebo šamotovými cihlami na vápenocementovou maltu) nebo komínovými tvárnicemi. Na vyzděný komín je z funkčního hlediska nejvýhodnější osadit nebo vybetonovat komínovou hlavu. "Opravu nadstřešní části komína někdy lze provést ze zdvižné plošiny. Komínové zdivo se v půdním prostoru, respektive v konstrukci krovu, zaomítá. Nad střechou se zdivo vyspáruje cementovou maltou, ale neomítne (pokud to není v rozporu z hlediska obnovy památek), protože i nejkvalitnější omítka těžce odolává povětrnostním vlivům kombinovaným s tepelným a chemickým namáháním komínového tělesa, "uvádí odborník.

Vnitřní záležitosti

V rámci renovací komínů se osvědčilo vyvložkování komínových průduchů. Na trhu se objevují nabídky různých technologií a materiálů. Jejich výběr podmiňuje rozměr průduchu, tvar komínového tělesa, druh paliva a samozřejmě výpočet, který zajistí požadovaný tah a bezpečnost. U klasického vyvložkování by měl být průduch kolmý, rovný nebo s maximálním sklonem ohybu 15 až 30 stupňů. Nesmí mít proměnlivý průřez, i když do určité míry je možné průřez zvětšit frézováním. Při vyvložkování keramickými komínovými vložkami, vložkami z hliníkového plechu (dodržení vyhlášky MV ČR 401/2007 § 14 odst.. 9 Sb.), Plastovými vložkami nebo vložkami kompozitních materiálů či nerezavějící oceli se postupuje ze střechy, přes komínovou hlavu. Na výběr jsou pevné vložky určené do přímých a pravidelných komínových průduchů nebo ohebné komínové vložky pro složitější průřezy a tvary komínového tělesa.

Opravy a vyvložkování komínů ve starší zástavbě 

Neudržované komíny nakonec zvětrají nebo staticky nevyhovují. V případě, že jsou i vyvložkované,  ještě azbestocementovými vložkami, které jsou nejen zdravotně nevyhovující, ale i popraskané nebo rozpadlé. Takové komíny nemohou odolávat vysokým teplotám a kondenzátu ze spalin. Jak je možné, že v minulosti stačily cihlové komíny pro odvod spalin a v současnosti musíme při jejich opravách hledat nová řešení, která by neohrožovala obyvatel domu? V minulosti lidé topili jen dřevem a uhlím. Neměli naše problémy s komíny. Teplota odpadových spalin klasických paliv přesahuje 150 ° C. Komín opouštějí ve formě páry nebo plynů. Když v 20. století objevili hospodárnější vytápění plynem nebo olejem, teplota spalin v komínech klesla pod 100 ° C. Pro původní komíny to byla tragická událost. Za takových podmínek se z odpadových spalin vysráží kyselý kondenzát, který zničí omítku, beton a někdy i nerezavějící ocel (záleží na kvalitě). Působením koroze může do interiéru vniknout oxid uhelnatý, který, jak je známo, váže na sebe kyslík nejen z ovzduší, ale i z krevního oběhu živých bytostí. Při neodborných pokusech o obnovu funkce starých komínů je bohužel každoročně zaznamenáno několik smrtelných případů. Únik CO lidské smysly za běžných podmínek nerozpoznají. 

Co udělat, pokud se rozhodneme zprovoznit komín?

V první řadě je v zájmu bezpečnosti nutné komín vyvložkovat proti vnitřní korozi. Nejpoužívanější technologie je osazení trubek do stávajících komínů. V případě tlustostěnných trubek (0,6 - 1 mm) z nerezavějící oceli s více než patnáctiletou garancí může být obtížné dostat trubky do poškozeného a nerovného komína bez obnažení komínového průduchu vyřezáváním nebo frézováním. Jiným řešením jsou přizpůsobivé (flexibilní) tenkostěnné (0,3 mm) nerezavějící ocelové trubky, které vyškolení řemeslníci s osvědčením mohou vtáhnout do komínů i se šikmým průduchem, avšak odolnost těchto trubek proti korozím je o poznání horší. V každém případě je třeba pamatovat na to, že průřez kovové vložky je vždy menší než průřez komínového průduchu, a tak při uvedených technologiích oprava komína by měla zvýšit jeho bezpečnost, avšak komínový tah se zmenší. Pokud bychom chtěli zachovat tah v komíně například při čtyřihranného průřezu 200 × 300 mm, tak vložka s kruhovým průřezem by musela mít průměr 275 mm. Bez frézování průduchu to není možné. Při vytápění plynem nebo olejem byl vyvinut materiál z umělé pryskyřice, zesílený skleněnými vlákny. Tento materiál vlivem tepla ztuhne, zpevní a proti korozi je odolnější než nerez. Dlouhodobě odolává při odvádění spalin do 350 ° C, kratší při vyšších teplotách.

Co čeká majitele bytů ve starších obytných domech?

Obytné domy mají ve většině případů víceprůduchových komíny. Příslušející komínový průduch k bytové jednotce najde pomocí dýmovnice kominík nebo certifikovaná dodavatelská firma, která se zabývá kontrolou, opravami a vyvložkováním komínů. Po ověření, zda průduch opravdu patří k bytu objednavatele, který se rozhodl pro krb, ale v domě se starým komínem, naše firma spustí do komínového průduchu speciální kameru. Uděláme záznam a promítneme stav, který zaznamenala kamera majiteli. Ten je nejednou překvapen, co všechno se za poslední roky dostalo do komína - kromě stavebního odpadu, úlomků ze zvětralého komína nebo mrtvých holubů si tam ještě i soused umístil instalatérskou trubku, anténu, přinejhorším elektrické rozvody. Před vyčištěním komína vám nezůstane nic jiného, ​​jen požádat sousedy, aby takové instalace odstranili. Stává se to ve více než 30 procentech rekonstrukcí. Pokud krb potřebuje náš klient na vytápění bytu či domu, sečteme metry krychlové obytného prostoru, zjistíme výkon krbové vložky a vyústění kouřového hrdla. Někdy zjistíme, že komínový průduch s otvorem 15 x 15 cm je nevyhovující pro napojení kachlových kamen, krbové vložky, ... Úhlopříčka takovéhoto průduchu je 18 cm - při rozšiřování průduchu vytvoříme kruhový průřez tak, aby bylo možné vytvořit bezpečný vytápěcí systém například s krbovou vložkou s výkonem do 18 kW, která má vyústění s průměrem od 16 do 18 cm. Při rozšiřování průduchu pomocí frézy vezmeme z rovných částí čtvercového otvoru průduchu, a tak dosáhneme výsledného kruhového komínového otvoru s průměrem 20 cm.Takto získáme průduch s požadovaným průřezem na to, abychom mohli komín vyvložkovat ve smyslu vyhlášky 401. Ta hovoří o tom, že komín musí být vícevrstvý; jinak řečeno, komínová vložka, kterou později osadíme po celé délce komínového průduchu, se nesmí opírat o jeho stěny. Mezi vyvložkováním a zdivem komína musí zůstat vrstva vzduchu.

Co s částí komína, která přesahuje nad úroveň střechy?

V nadstřešní části musíte zpevnit komín už jen kvůli tomu, že pokud se nebudou používat všechny průduchy (obvykle ne všichni sousedé mají hned od začátku zájem o opravu a používání komína), tak pak se bude přehřívat jen jedna jeho část. Zdivo bude namáháno rozdílnou tepelnou roztažností z nerovnoměrně rozloženého tepla v komíně.

Za jakých okolností se může komínový průduch frézovat?

Frézování je možné v případě zděných komínů; obyčejně mají nedostatečný průměr průduchu pro nové vyvložkování (160, 180, 200, 225 mm). Jde o ekonomický a efektivní způsob rekonstrukce. Dříve, než se začne s frézováním, zakryjeme a utěsníme všechny otvory v komíně. Výhodou je, že celá rekonstrukce trvá jeden až tři dny. Do průduchu stojícího komína se spustí frézovací hlava. Frézuje se zdola nahoru.Rotující frézovací hlava pomocí řetězů drtí zbytečné zdivo na požadovaný průměr. Odfrézovat můžeme nejvíce třetinu stěny komína. Velmi záleží na druhu zdiva a stavu průduchu. Ne každý materiál se dá frézovat (železobeton, kovové vložky ...). V případě starých azbestových se postupuje mimořádně opatrně. Jiný než přímý průduch: jiný tvar komína není překážkou - fréza si poradí i s 15 ° vybočení komína. Od zákazníka požadujeme přístupnost po celé délce komína. Nestačí vylézt na střechu. Cena frézování souvisí s tloušťkou frézovaného zdiva, tvrdostí materiálu, ale také s výškou komína.

Nedůvěřuj a prověřuj!

První revize, potřebná při kolaudaci stavby, je platná jeden rok.Nejlepším způsobem, jak se bezpečně svěřit komínu, je nechat si prověřit jeho stav stejně na začátku, tak na konci topné sezóny. Součástí kontroly je kromě jiného kouřová zkouška těsnosti komína. Po vyvložkování komína třeba požádat osobu s odbornou způsobilostí (kominík - revizní technik) o vystavení potvrzení o přezkoušení komína, bez něhož není možné schválit připojení jakéhokoliv spotřebiče do komína.

Co odkazuje norma a zkušenosti specialistů

Pokud se mluví o komínovém tahu, tak jen proto, že bez něj by nebyl možný požadovaný odvod spalin. Přirozený komínový tah vzniká díky rozdílu hustot mezi spalinami v komíně a venkovním vzduchem. Pokud není dostatečný, může účinnost komína zabezpečit umělý komínový tah pomocí spalinového ventilátoru, který se předem nainstaloval do komínového tělesa. Znakem kvality komínového systému je odolnost materiálu proti prudkým změnám teplot, kondenzačním kyselinám a korozi. V platných technických normách najdete i informace o umístění komínových a větracích průduchů, které není možné libovolně střídat. Na úzkých a středních průduchů musí mít vybírací otvory minimální rozměry 12 × 15 cm, vymetací otvory musí splňovat kritérium minimální velikosti 12 × 25 cm a dno musejí mít 0,8 m až 1,2 m nad podlahou.

U většiny rodinných domů (s vytápěním do 50 kW) platí,

že komín při vytápění tuhým a kapalným palivem potřebuje kontrolu a čištění každé čtyři měsíce a při vytápění plynem jednou ročně (pokud je komín vyvložkovaný). Pro volbu komínového systému je důležité vědět, jaký bude druh připojeného spotřebiče, jaká je výška komínového tělesa, účinná výška komínového tělesa a výška komínového tělesa v nadstřešní části. Norma předpokládá, že vyústění komína nad hřebenem střechy bude ve výšce 0,5 m nad hřebenem střechy. Takto se dosáhne požadovaný rozptyl spalin, které nesmějí vnikat zpět do interiéru budovy přes okenní otvory. Ideální je, pokud průměr komínového průduchu stanovuje výpočet. Při dodržení minimální účinné výšky 5 m orientačně platí rovnice: průměr kouřovodu (vyústění spalin ze spotřebiče) = průměru komínového průduchu. Odvod spalin z krbové vložky potřebuje v závislosti na výkonu průduch s průměrem 16 až 20 cm, z kachlových kamen 18 až 20 cm, z otevřeného krbu 20 až 30 cm. Nepříznivé účinky spalin znásobené nevhodným používáním komína se mohou projevit na zakončení komína a skvrnami na omítce v nižší části komínového tělesa. Netěsnosti komína můžeme eliminovat opakovaným omítnutím komínového tělesa nastavovanou vápenocementovou maltou s přísadou plastifikátoru nebo s vyztužením maltové vrstvy maltonosným pletivem. Před opravou je třeba oklepat starou poškozenou omítku a vyškrábat spáry ve zdivu komína do hloubky asi 3 cm.

Komíny se v minulosti budovaly jako součást nosných stěn

nebo po statické stránce tvoří samonosnou konstrukci. Věkem se však budova a její základy pohybují. Obyčejně se vlivem změn v sousední zástavbě a dopravě změní i základové poměry. To vše se podepíše i na stabilitě komínového tělesa. Pokud jsou poruchy závažné, pak je jediným řešením rozebrání poškozeného zdiva a vyzdění nové minimálně nadstřešní části komína ... Při betonování hlavu vyztužíme jedním nebo dvěma třmínky z oceli o průměru 5 až 6 mm, které znemožní nebo omezí její praskání. Ocelové třmínky můžeme vložit i do ložné spáry zdiva mezi čtvrtou a pátou vrstvu pod hlavu. Novou komínovou hlavu při osazování zalícovat se zdivem (pokud to není v rozporu z hlediska památkové obnovy), protože přesahující komínové hlavy sice chrání komínové zdivo proti dešti, ale ve srovnání se zalícovanými hlavami snižují tah.

comments powered by Disqus


Podobné články


PVC podlahy Gerflor Design Time a Designtex vás nezklamou, jsou odolné a hodí se všude

Slyšeli jste už někdy o PVC podlahách? Polyvinylchloridové podlahy se v posledních několika letech staly velmi...
více...

Rigidní podlahy - nová generace vinylových krytin

Rigidní podlahy představují zcela nový koncept podlahových krytin. Co to vlastně je a jaké výhody...
více...

Luxusní designové vinylové podlahy Wineo

Synonymem pro luxusní podlahu bývá většinou přírodní dřevo, kámen či dlažba. Tyto povrchy však mají řadu...
více...

Umělý trávník je nenáročný na údržbu – a nejen to!

Už jste někdy slyšeli o umělém trávníku? Hravě jím nahradíte trávník kolem vašeho domu hlavně v okolí teras...
více...

Květiny patří do vázy, ale kam umístit vázu tak, aby nepřekážela?

Určitě se vám také stalo, že jste dostali krásnou kytici a nevěděli kam s ní. V ten moment totiž nastává...
více...

Zapomeňte na koberce! Teď vedou dřevěné podlahy Boen DesignWood!

Výběr vhodné podlahy se někdy může proměnit v pořádný oříšek. Rozlousknout ho není těžké v případě,...
více...

Kuchyň plná zbytečností a náročného úklidu? Vyhoďte zbytečnosti!

Vánoční úklid, to je skvělá příležitost, vyházet nepotřebné věci. Proč umývat pořád dokola zbytečnosti,...
více...

Jak vybrat svícen do interiéru?

Zapálit si doma svíčku můžete i bez toho, abyste si pořídili svícen. Ale umístit svíčku do krásného...
více...

Jak snadno vést dítě k zodpovědnosti? Pořiďte mu zvířátko!

Chcete vést své děti přirozenou cestou k zodpovědnosti? Pořiďte jim zvířátko! Dítě se naučí nejen lásce...
více...

Vánoční vůně vykouzlí nejen úžasné vzpomínky

Vůně a Vánoce k sobě neodmyslitelně patří. Ale jsou také vůně, které našemu tělu spíš škodí. Proto když...
více...