Dřevěné krovy starých domů a možnosti jejich rekonstrukce

Datum článku: 25. 10. 2016

Podkrovní prostory, které dříve sloužily jako skladiště nepotřebných věcí, dnes nabízí originální možnosti bydlení. Jen je třeba při rekonstrukci této části budovy dbát na to, že některé “překážky”, které brání rozletu v zařizování, mají prostě svůj účel a v podkroví být prostě musí. Na mysli máme krovy, které zajišťují bezpečí, ale často překáží.

Dřevěné krovy starých domů a možnosti jejich rekonstrukce

Dřevěné krovy starých domů


Dřevěné krovy starých domů jsou navzdory svému věku často zachovány, nevykazují poškození ani hnilobu a jsou schopny přenášet zatížení i nového střešního pláště. Ale zejména vaznicové krovy, které se v minulosti velmi často používaly na zastřešení, jsou z hlediska dispozice nevýhodné. Problémem jsou zejména plné vazby a vazné trámy, které zmenšují podchodnou výšku krovu. V takovém případě je dobré plné vazby s vaznými trámy nahradit ocelovými rámy, které umožní volnější dispozici podkroví. Po odstranění vazných trámů musí být nejvyšší strop zpevněný tak, aby dokázal nahradit jejich statickou funkci.

Zpevnění stropů

V minulosti se prostory s rozpětím 5 až 7 m, při významných stavbách s rozpětím 9 až 10 m, zastropovaly dřevem. Dřevo proti požáru chránil nehořlavý záklop, násypy a třtinová omítka. Tyto stropy nejsou vhodné na zvětšené zatížení, které rekonstrukce vždy přináší. Proto je třeba původní dřevěné stropy zpevnit spřažením s nadbetonovanou 60 mm silnou železobetonovou deskou nad záklopem pomocí přibíjení. Toto řešení je vhodné pro starší půdní i trámové stropy, dokonce i když jsou v nich uhnilé trámy. Aby se zmenšil průhyb stropu, je potřeba před betonáží strop dočasně podepřít, během ní je třeba se řídit zvláštními technologickými předpisy.

Náhrada plných vazeb ocelovými rámy

Aby se daly vazné rámy, sloupky a vzpěry odstranit, je třeba kromě zpevnění dřevěného stropu nahradit některé střešní prvky ocelovými výztužnými rámy, které podepřou starý krov nad kleštinami tak, aby horní část krovu i s krytinou zůstaly neporušeny. Rámy se vkládají do každé plné vazby krovu. Navrhují se ze dvou svařených válcovaných průřezů tvaru U. Dva rámy obepínají dřevěné části krovu (sloupky, vaznice nebo krokve) a po jejich zosvorkovaní a ukotvení lze dřevěné sloupky těsně pod ocelovými rámy odříznout. Vazné trámy, do kterých jsou rámy zapuštěné a propojené svorníky se usadí. Ocelové rámy se ukotvují šrouby do zatvrdlé železobetonové desky nebo se přivařují na ocelové nosníky zapuštěné ve zdivu.

Ocelové konstrukce

se musí při podkrovních úpravách chránit proti požáru. Nejvhodnější ochranou jsou obklady ze sádrokartonových desek tloušťky závislou od požadované požární bezpečnosti. Starý krov po odstranění vazných trámů, sloupků a vzpěr s podchycením ocelovými rámy snese i změnu střešního pláště například z plechové na těžkou krytinu se zateplením. Zvýšené zatížení snese i obvodové zdivo, které se navrhuje podle starých bezpečných norem s tloušťkami stěn 650 mm z plných cihel. Při rekonstrukci pultových střech se na podchycení dřevěného krovu používá dvojice polrámů ukotvených v různých úrovních. Náhrada plných vazeb ocelovými rámy je mezi investory velmi vyhledávaná zejména z finančních důvodů.