Kde dělat oheň?

Datum článku: 14. 5. 2024

Rozdělat oheň v přírodě, to je otázka, kterou bychom si měli položit s velkou péčí a odpovědností. Při umístění ohniště je například klíčové dodržet pravidlo, že nesmíme rozdělávat oheň blíže než 50 metrů od kraje lesa. Tato vzdálenost není stanovena náhodně, ale kvůli zajištění bezpečnosti a minimalizaci rizika požáru. Představte si hustý les, kde je vše suché a každý nepatrný plamínek může znamenat katastrofu. Proto je důležité, aby oheň byl v dostatečné vzdálenosti nejen od stromů, ale i od vysoké trávy nebo suchého strniště, které se snadno vznítí.

Kde dělat oheň?

Jak velké ohniště?

Jak vybrat motyku?

V lese samotném je možnost rozdělávání ohně velmi omezená. To lze pouze ve výjimečných případech a pouze na místech k tomu určených. Některé lesy proto mají připravená speciální ohniště, která jsou navržena tak, aby minimalizovala riziko šíření ohně. Tyto ohniště jsou často vybavena kamennými nebo kovovými kruhy, které pomáhají udržet plameny pod kontrolou. Ale i zde je třeba dbát na to, aby okolí ohniště bylo čisté od suchého listí, větví a jiných hořlavých materiálů.

 

V obdobích, kdy hrozí zvýšené riziko požárů kvůli suchu, jsou tyto rizikové lokality často označovány letáky nebo jsou vyhlášeny obecně závaznou vyhláškou. Tyto informace bývají dostupné na obcích nebo prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Pokud ale cestujete například na kanoi nebo na kole, možná se k těmto informacím ani nedostanete. Proto je důležité používat zdravý rozum a vlastní úsudek. Pokud vidíte, že je okolí suché a vyprahlé, je lepší se vyhnout rozdělávání ohně úplně. Místo toho můžete zvolit jiný způsob stravování, například studené pokrmy nebo návštěvu místní hospůdky. Účet za utopence a pivo bude jistě nižší než náklady spojené s výjezdem hasičů a hašením požáru.

 

Že je nebezpečí požárů ve vyprahlém létě opravdu vysoké, potvrzují i odborníci z Lesů České republiky. „Třeba jen odhozený nedopalek může během pár minut zničit mnohaletou práci několika generací lesníků,“ varuje mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Mnohé lesní požáry jsou skutečně způsobeny nedbalostí a porušením předpisů z oblasti požární ochrany. Je obecně známou věcí, že v lese je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, a to minimálně 50 metrů od jeho kraje. Kromě toho je v lese také zakázáno kouřit, protože právě odhozený nedopalek je často příčinou lesních požárů. Následky mohou být devastující – nejen finanční škody, které se šplhají do mnoha milionů korun, ale i tragické důsledky pro lesní zvěř a návštěvníky lesa. Představte si, že kvůli jedné nedbalé cigaretě může shořet celý les, který rostl desítky nebo dokonce stovky let.

 

Z těchto důvodů je nesmírně důležité dodržovat všechna pravidla a předpisy týkající se rozdělávání ohně v přírodě. Pouze tak můžeme chránit naše lesy a přispět k tomu, aby zůstaly krásné a bezpečné pro nás i pro budoucí generace.

 

Autor: Martina Dvořáková