Jak založit trávník?

Především nezapomeňte, že trávník je kus živé přírody, který chcete přizpůsobit vlastním představám. Má však své zákonitosti i požadavky a záleží na vás, jestli je budete prohlížet, nebo se jim budete snažit porozumět. Výsledek totiž budete vidět již v průběhu jedné sezóny.

Zakládáme trávník

Co tedy přesně je okrasný trávník, který se chystáte založit? Je to rostlinné společenství složené z několika travních druhů, které jsou vyšlechtěné a zkombinovány tak, aby vytvářely hustou, pružnou a pevnou drn. Trávníky podle účelu dělíme na okrasné, rekreační, sportovní, krajinné a další. Ve vašem případě jde o rekreační nebo sportovní trávník, protože ty se v okrasných zahradách pěstují nejčastěji. Splňují totiž vysoké estetické nároky a přitom snášejí velkou zátěž. Pokud si na založení trávníku neobjednáte zahradnickou firmu, ale máte v úmyslu poprat se s tím sami v rámci aktivního relaxu, pak jsou následující řádky určeny právě vám. Budete mít jedinečnou možnost vidět, jak pod vašima rukama zahrada zcela změní svůj vzhled. Ať už se rozhodnete pro vysévání, nebo kobercový trávník, výsledek bude nakonec stejný. Zcela jiný prostor útulnější, příjemnější a zelenější. Pocit, že jste se o to zasloužili vlastníma rukama, se nedá koupit za žádné peníze.

Příprava plochy

Je první krok při zakládání trávníku. Nepodceňujte tuto fázi, neboť co skryje hustý zelený koberec, s tím se budete ještě roky pasovat dál. Plocha budoucího trávníku vyžaduje stejnou přípravu bez ohledu na to, zda ho plánujete vysévat, nebo klást koberec. Proto postupujte stejně. V první řadě musíte vědět, co je v půdě. Pokud máte zahradu déle, neměli byste se obávat. V případě, že zakládáte trávník při novostavbě, prozíravost je namístě. Nezapomeňte, že při stavbě jste nemohli být čtyřiadvacet hodin denně a neuhlídali jste všechno, stává se, že stavební dělníci si usnadní práci a zakopnou zbytky stavebního materiálu na pozemku. Téměř pravidelným "dobrým zvykem" bývá zakopání zbytků ztvrdlé malty či cementu, často jen pár centimetrů pod povrch půdy. V takovém případě však můžete mluvit o štěstí v neštěstí, protože takto můžete zbytky ze stavby alespoň snadno najít. Pokud se totiž "svědomití" dělníci snažili a zakopali zbytky stavebního materiálu tak, že ho nenajdete, přijdete na to také, ale mnohem později. Známý je příklad z praxe, když se po letech svědomité péči objevil na jinak bezvadném trávníku flek chřadnoucí trávy s průměrem přes metr. Nepomáhali žádné zákroky, hnojení ani dosévání. Flek zůstával beze změny. Teprve po odstranění drnu a následném výkopu zeminy objevil nešťastný majitel v téměř metrové hloubce zbytky ztvrdlého cementu. Roky se nic nedělo, půdní důsledku kapilárního však stoupal agresivní, vysoce zásaditý roztok k povrchu půdy a začal měnit pH v kořenové zóně trávníku. Z tohoto pohledu je tedy lepší, pokud najdete bývalé stání míchačky jen několika lopatami zeminy, jako odpad "dobře" ukrytý hlouběji v půdě. Pokud máte tuto otázku vyřešenou, můžete začít s vyrovnáváním plochy, případně s modelací terénu. Počítejte s tím, že po urovnání potřebujete nějaký čas na to, aby půda "sedla".

Jak postupovat při přípravě plochy?

✔ Tři až čtyři měsíce před založením trávníku urovnejte plochu nebo Vymodelujte terén. Pokud máte zhutněnou půdu, přeryjte ji kultivátorem, pokud máte čerstvou navážky, tuto práci si můžete ušetřit. Budete však potřebovat více času, zatímco půda "sedne", přičemž nakypření zemina navážky ztratí alespoň desetinu svého původního objemu. Nejlepší je, pokud tuto fázi uděláte již na podzim a na připravenou plochu působí během zimy mráz. Půda tak dostatečně Ulehne. Dalším vhodným termínem je brzké jaro.
✔ Dva měsíce před založením trávníku Posbírejte z povrchové vrstvy kořeny plevelů, kameny a nečistoty. Během jednoho měsíce se o plochu pečujte, jakoby tam už trávník byl, zalévejte ji a netrhejte nic, co tam vyroste. Díky zalévání půda lépe Ulehne a za čtyři týdny vyklíčí a vzejde všechno, co v ní ještě "dřímá" a co jste neposbírali semena, oddenky a hříženci.
✔ Měsíc před založením trávníku Postříkejte celou plochu totálním herbicidem, například Roundup, touchdownem, Fondem nebo Glyfogan, který zničí vše zelené. Proto jste se měsíc o plochu svědomitě starali. Herbicidy tohoto druhu totiž zasáhnou rostlinu jen přes její zelené části. Po potřísnění alespoň hodinu na plochu nevstupujte. Postřikujte nejlepší poledne a za slunečného počasí, tehdy se účinná látka nejrychleji vstřebává do těla rostlin. Už po týdnu budete vidět první příznaky odumírání.
✔ Jeden až dva týdny před založením trávníku V tomto období by již mělo zavadnout všechno zelené. Počkejte ještě několik dní a pak vytrhejte jen největší plevele a zbytek zapracujte do půdy kultivátorem. Použité herbicidy nejsou toxické, v půdě se rozloží až na základní prvky. Plochu urovnejte hráběmi a pomocí latě.
✔ Večer před založením trávníku Znovu plochu urovnejte latí a jemně polijte. Připravte si vše potřebné a brzy ráno můžete začít se zakládáním!

Setba trávníku

Nejvhodnější termín pro setí je od druhé poloviny dubna do konce května a od druhé poloviny srpna do konce září. Dávka na čtvereční metr je 2,5 až 3,5 kg na 100 m2. Na urychlení vzcházení rozhoďte na povrch trávníkové startovací hnojivo, které zajistí potřebné živiny na začátku růstu. Pak vysejte osivo pomocí štěrbinového aplikačního vozíku, kterým dosáhnete nejpřesnější setí. Na rovnoměrný budoucí trávník je však důležitý i způsob výsevu. Potřebné množství semene rozdělte na dvě poloviny a každou vysejte po celé ploše. Rozdíl je pouze v tom, že druhou polovinu vysévejte kolmo na směr setby první poloviny. Jelikož se osivo musí dostat několik milimetrů pod povrch, důkladně ho do půdy zasekejte hráběmi. Plochu po výsevu zalévejte denně tak, aby byla stále vlhká. Při zalévání hadicí však dejte pozor na soustředěný proud vody, který by mohl povrch porušit a vyplavit semeno. V případě, že nemáte automatický zavlažovací systém, upřednostněte raději povrchové zavlažovače, které jsou zárukou rovnoměrného zavlažená celé plochy, bez rizika vyplavování semene.

Ukládání kobercového trávníku

Obraťte se na nejbližšího výrobce. Na Slovensku je jich už několik. Travní koberce pěstované každoročně z ověřených a certifikovaných směsí, většinou dovezených ze zahraničí. Pro pěstování využívají obrovské plochy a speciální mechanizaci. Trávník pěstují velmi intenzivně, aby vytvořil hustou a kompaktní drn. Pro vás to znamená, že v okamžiku, když si ho kupujete, je dostatečně pohnojení a potřísněný proti houbovým chorobám. Výrobce oslovte s několikatýdenním předstihem a domluvte se, kdy si můžete závazně objednat potřebné množství, neboť v sezóně je velká poptávka a může se stát, že zůstanete viset v pořadníku. Trávník objednávejte na čtvereční metry, přičemž je dobré, pokud objednáte navíc i nějakou rezervu. Vždy je totiž lepší, když cosi zvýší, jak by mělo chybět. Důležité je zajistit si dopravu, pokud ji přímo výrobce trávníku za poplatek neposkytuje. Většinou je to však na vás. Trávník se přepravuje v podobě rolí ukládaných na palety nebo přímo na nákladní auto. Připravenou plochu těsně před ukládáním povalcujte. Při ukládání se pohybujte po položených deskách. Ty vaši hmotnost rovnoměrně rozloží a zabrání tak vzniku nerovností. Pásy začněte ukládat tak, aby kopírovaly rovnou linii, například okraj terasy. Postupujte tak že další řada převažte s předchozím, podobně, jako když murujete cihlová zeď. Ukládejte stejně co nejtěsněji vedle sebe a tupým dřevěným předmětem jejich k sobě. V případě, že vzniku mezer nezabráníte, zasypte jejich písčitou zeminou. Trávník v závislosti na podmínkách prokoření za 10 až 21 dní. Pokud je však slunečné počasí a zabezpečíte mu dostatek vody, po dvou týdnech ho již nebudete moci odtrhnout od podloží. Kobercový trávník je mimořádně vhodný pro terénní vlny nebo svažité pozemky. Při prudkém sklonu však jednotlivé pásy fixujte proti posuvu tenkými dřevěnými kolíky. Při kladení nechte pásy drnu přesahovat přes hranici záhonu a pak je vykrojte do oblouku nebo jiného potřebného tvaru nožem nebo ostrým rýčem. Po uložení trávníku plochu poválcujte válcem plněným vodou a nakonec vydatně zavlažte tak, aby půda byla vlhká minimálně do hloubky 10 cm. Poprvé sekejte po 6 až 7 dnech od uložení, travní stébla totiž rostou rychlostí 5 až 10 mm za den.

comments powered by Disqus