Jak vybrat astronomický dalekohled?

Astronomický dalekohled jako dárek - stává se to dost často. Hlavně když zjistíte, že někdo z vašich blízkých začne aktivně otáčet hlavu k noční obloze. Koupě astronomického dalekohledu není až tak komplikovaná jak se na první pohled může zdát.

Při koupi musíte brát v úvahu pár důležitých faktů:

• zvětšení, které se používá u astronomických dalekohledů, nedosahuje astronomické rozměry. Měsíc, planety a sluneční fotosféry / s ochrannou fólií! / budete většinou pozorovat při zvětšení 100 - 150 násobném. Na pozorování mlhovin, galaxií a hvězd úplně postačuje zvětšení v rozsahu 50 - 80 krát. Větší zvětšení se prakticky nepoužívají ani u velkých dalekohledů, které mají stativy pevně zazděné v zemi.
• u astronomických dalekohledů je důležitý průměr objektivu. Jako základní modely dalekohledů je proto vhodné vybírat dalekohledy s co největším příměřím. Za základ pro skutečný astronomický dalekohled se dá považovat 9 cm čočkový dalekohled a cca. 11-12 cm zrcadlový dalekohled. S dalekohledy s menším průměrem, samozřejmě že můžete pozorovat oblohu / Měsíc, planety, sluneční fotosféry s ochrannou fólií / ale mlhoviny, galaxie a hvězdokupy jen v omezeném množství dané dosahem dalekohledu. Nebo s průměrem objektivu je úzce spjat i dopad / to je viditelnost daným dalekohledem nejslabších objektů /. Čím je větší průměr objektivu, tím více / přímo řečeno tím více slabších objektů / je možno pozorovat.

V případě, že se rozhodujete koupit dalekohled technicky zdatné osobě, která bez problémů zvládne techniku na úrovni mobilního telefonu, můžete vybrat dalekohled z nabídky modelů s naváděním / např. Celestron NexStar /. Při ovládání těchto dalekohledů stačí znát aktuální datum, čas a souřadnice pozorovacího místa / například z Google Earth, nebo ze stránky www.heavens-above.com/. Následně pro zorientování dalekohledu je třeba dalekohled nastavit na tři jasné hvězdy, které jsou viditelné nad vámi / bez potřeby znalosti jejich názvu /. Po tomto kroku je dalekohled přesně zorientován a můžete začít vyhledávat objekty z databáze, nebo zadat souřadnice objektu, který chcete pozorovat, a dalekohled se automaticky přesune na zvolený objekt a bude ho sledovat.

Dělení astronomických dalekohledů:

•  Čočkový dalekohled - refraktor. Objektivem dalekohledu je skleněná čočka / soustava čoček, většinou dvě, nebo tři /. První čočkový dalekohled byl použit v Nizozemsku v roce 1608, o rok později ho použil k pozorování oblohy Galileo Galilei, který ho i zdokonalil.
•  Zrcadlový dalekohled - reflektor. Objektivem dalekohledu je vybroušené zrcadlo, které soustředí světlo podobně jako čočka do jednoho bodu - ohniska. Konstrukce prvního zrcadlového dalekohledu se připisuje I. Newtonovi kolem roku 1670.
•  Katadioptrické dalekohledy / kombinované čočkové-zrcadlové /. Nejčastěji v kombinaci Schmidt-Cassegrain a Schmidt-Newton, nebo Maksutov-Cassegrain. Kombinací zrcadlového dalekohledu a korekční čočky v přední části tubusu dalekohledu se dá docílit vyšší optické kvality dalekohledu / rozlišení / a rovněž se zabrání vzniku turbulencí / vzdušného proudění / a vnikání prachu a špíny v dalekohledu.

Obecně se dá říci, že nejkvalitnějším dalekohledem, co se týče optické kvality, je čočkový dalekohled. Optické kvalitě čočkového dalekohledu se přibližují katadioptrické dalekohledy. Zrcadlové dalekohledy jsou v tomto srovnání na konci. Musíme však brát v úvahu dalekohledy se stejnými parametry. Například srovnávat dalekohledy s průměrem objektivu 15 cm. Z opačného pohledu, čím je větší průměr objektivu, tím více v dalekohledu vidíte. Takže 25 cm zrcadlovým dalekohledem uvidíte podstatně více než čočkovým dalekohledem s průměrem například 12 centimetrů.

Porovnávat z tohoto hlediska se dá například 15 cm čočkový dalekohled a 25 cm zrcadlový dalekohled. Pokud jsou upevněny na stejných montážích – stativů, jedná se o dost podobnou optickou konstrukci, co se týče rozlišení, dosah na hvězdy a také ceny.

Menší astronomické dalekohledy jsou více méně univerzální. Za "menší" považujeme dalekohledy s průměrem objektivu - zrcadlo kolem 12 cm a čočkový okolo 8-9 cm. S nimi je možné pozorovat sluneční fotosféry / s ochrannou fólií /Měsíc, planety, jasnější mlhoviny, galaxie a souhvězdí/.
Větší astronomické dalekohledy je třeba podle možnosti vybírat i podle účelu, na který se budete dalekohled více využívat. Pokud chcete pozorovat planety, sluneční fotosféry, Měsíc, zákryty hvězd Měsícem, planetové zákryty, dvojhvězdy, nebo například proměnné hvězdy, určitě bude pro vás vhodnější čočkový dalekohled s průměrem do cca. 15 centimetrů. Čočkové dalekohledy podstatně lépe zobrazují a kreslí tyto objekty.
Pokud vás poutají mlhoviny, galaxie a souhvězdí, sáhněte po zrcadlovém nebo katadioptrickém dalekohledu s průměrem okolo 20 cm. Čím větší průměr dalekohledu zvolíte, tím slabší objekty budete moci pozorovat.
Speciální kategorii jsou v této chvíli například nové modely dalekohledů značky Celestron NexStar SE. Jde o katadioptrické dalekohledy / Maksutov-Cassegrain s průměrem 10 cm a Schmidt-Cassegrain s průměry 127, 150 a 203 mm /. Tyto dalekohledy se vyznačují maximální přesností a použitím optických komponent se vyrovnají velkým astronomickým dalekohledům. Výhodou je naváděcí systém NexStar, který obsahuje databázi 40.000 objektů, které můžete pozorovat zadáním přímo z ovladače. Většina astronomických dalekohledů se dodává se stativem a jedním okulárem. Je už jen na vás, pro jaké příslušenství se dále rozhodnete.

Astronomické dalekohledy se upevňují na dva typy montáží / montáží astronomického dalekohledu se rozumí stativ a pohyblivá hlava, která zajišťuje otáčení dalekohledu /:

•  Azimutální montáži - velmi podobná fotografickému stativu. Dalekohled na ní umístěn se otáčí kolem dvou os. Ve výšce a v horizontálním směru okolo horizontu - v azimutu. Tato montáž je vhodná na pozorování pozemských objektů a na pozorování Měsíce, Slunce a planet.
Paralaktická montáž - tradiční montáž, která se používá u astronomických dalekohledů. Montáž je orientována ve směru pozemských os a tím pádem skloněná jak se otáčí obloha. To znamená, že když si nastavíte do zorného pole dalekohledu například Měsíc, stačí vám otáčet dalekohled kolem jedné osy jemným pohybem a objekt, který pozorujete, vidíte stále v zorném poli dalekohledu. Pokud dovybavíte dalekohled motorickým pohonem, dalekohled bude vykonávat tuto činnost za Vás.
Motorické alt-azimutální montáži s naváděním - montáže, které po nastavení automaticky navádějí dalekohled za zvoleným objektem na obloze. Pro nastavení takové montáže potřebujete vědět souřadnice pozorovacího místa, kde se nacházíte - zjistíte ho bez problémů z mapy, GPS přístroje, nebo na stránce http://www.heavens-above.com/, datum a čas. Po zadání těchto údajů ví dalekohled, kde se nachází, a je třeba jej nasměrovat na tři jasné hvězdy, které vidíte na obloze / bez potřeby znalosti jejich názvů - jednoduše vidíte jakékoliv tři jasné hvězdy, na které dalekohled nasměrujete - nehledejte za tím nic víc / a můžete začít bez problémů vyhledávat objekty z databáze uložené v ovladači dalekohledu, nebo zadat přímo souřadnice objektu, který chcete najít.

Příslušenství k astronomickým dalekohledům

•  Okuláry - pro použití v různých situacích budete potřebovat různé okuláry na různé zvětšení. Zvětšení astronomického dalekohledu vypočítáte jako poměr ohniskové vzdálenosti objektivu k ohniskové vzdálenosti okuláru. Ohniskovou vzdálenost objektivu máte uvedenou u každého dalekohledu / většinou na tubusu / a ohnisková vzdálenost okuláru je uvedena vždy na okuláru. Takže například 1000 / 10 = 100x. To znamená, že při ohnisku objektivu 1000 a ohnisku okuláru 10 dosáhnete zvětšení 100x. Pokud byste při stejném ohnisku použili zoomovací okulár 8-24 mm – takový, kde se dá plynule měnit ohnisková vzdálenost, dosáhli byste rozsah zvětšení 42 - 125 násobné.
•  Měsíční filtr - slouží k získání kontrastu při pozorování Měsíce. Je to šedo-zelený filtr, který se šroubuje do nitra okuláru
•  Fólie Astrosolar TM - sluneční ochranná fólie vhodná na pozorování povrchu Slunce. Prodává se ve dvou provedeních - vizuální a fotografická. Vizuální je vhodná pro přímé pozorování, fotografická má větší propustnost a je vhodnější na focení povrchu Slunce.
•  LED svítidlo - červené světlo na přisvícení během pozorování
•  Barevné filtry, planetární filtry, mlhovinové filtry...
Motorické pohony dalekohledů - slouží buď na otáčení dalekohledu ve směru oblohy, nebo na jemné ovládání v obou osách.

comments powered by Disqus