Jak nenaletět na podvod s realitami?

Nejčastějším způsobem je vydávání se za majitele nemovitosti za pomoci padělaných identifikačních dokladů, nebo za oprávněnou osobu na zastupování babičky, tety apod. formou zmocnění. Získat pravý list vlastnictví je formalitou, protože je to veřejně dostupná listina.

Pokud se podvodníkovi podaří vybrat zálohy na byt (dům, pozemek atd.) od několika zájemců, vaše škoda může být o něco nižší, protože zmizí s lupem ještě před uzavřením obchodu.

Pokud jste opatrnější a počkáte s převodem peněz až na podepsání smlouvy a návrh na vklad vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, přijdete o všechny peníze za danou nemovitost. Že jste se stali obětí podvodu, se dozvíte až od skutečného majitele, který se po čase vrátí z dovolené, případně danou nemovitost pronajímal podvodníkovi, a když mu přestaly chodit platby za pronájem z uvedených důvodů, začal se o věc zajímat, případně s podvodníkem dokonce spolupracoval…

Protože byl převod nezákonný, soud v takovém případě kupní smlouvu zruší a nařídí katastru nemovitostí převést byt na původního vlastníka. Zdokonalený způsob takového podvodu je převést nemovitost postupně na více majitelů a až potom ji prodat konečnému vlastníkovi. Náprava je v takovém případě těžší.

Pozor na dlužníky: překontrolujte si břemena na listu vlastnictví. Na list vlastnictví se během procesu zápisu do katastru může dostat exekutor. Pokud měl prodávající v době realitní transakce dluhy, které získanými penězi nevyrovnal, jeho věřitel může žalobou do tří let od uzavření napadnout kupní smlouvu a když ji soud zruší, nemovitost se vrátí původnímu majiteli, aby z ní uspokojil věřitele.

Nedávejte peníze při podpisu kupní smlouvy, ani při návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy.

Prodávající může zfalšovat váš podpis na žádosti o stažení vkladu a tím docílit, že katastr nemovitost ponechá jemu. Abyste se tomu vyhnuli, způsob, který doporučujeme, je zaplatit prostřednictvím notářské úschovy. To znamená, že uložíte do notářské úschovy celou dohodnutou kupní cenu. Notář sepíše o úschově kupní ceny notářský zápis, ve které si účastníci kupní smlouvy dohodnou, po splnění jakých podmínek a kdy notář vydá uschovanou kupní cenu prodávajícímu. Obvykle vydá notář prodávajícímu peníze po povolení vkladu vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a po předložení potvrzeného výpisu z listu vlastnictví nebo potvrzené kopie listu vlastnictví, na kterém jako vlastník převáděné nemovitosti je zapsán kupující.

V případě, že se podvod stane, nikdo z článků realitního řetězce za škodu neručí. Katastrální úřady, realitní kanceláře i notáři zákonnou odpovědnost za podvody nenesou. Jejich úkolem je zkontrolovat údaje, dodržet postupy podle zákona. Na pátrání po podvodnících nemají ani možnosti ani prostředky. Jsou pojištěni pouze proti poškození klienta svou činností. Pokud tedy notář nerozpozná falešný občanský průkaz a splní všechny ostatní procedury zákona, za podvod nenese odpovědnost a klienta nelze odškodnit ani z jeho pojištění. Ani banky, ani realitní kanceláře, ani notáři nejsou dokonalou ochranou proti podvodníkům, ale snižují riziko.