Jak je to se stromy a jejich sílou?

Ve středověku byly stromy opředeny různými pověrami a pověstmi a připisovali se jim zázračné vlastnosti. Najdeme je v mytologii i v pohádkách. Asi nejznámější je strom z Ráje, na kterém viselo pověstné jablko.

Stromy a jejich síla

V našem běžném životě je strom živý organismus, pro náš život velmi důležitý. Stromy zde byly dávno před námi. Sloužily našim předkům jako ochrana před sluncem, deštěm, větrem, chladem a plody mnoha z nich byly zdrojem obživy. Proto byly již v dávnověku velmi důležité. I dnes z nich máme velký užitek: dávají nám chutné plody, každý  strom je využitelný, co se týče dřeva a jejich obrovský význam je zejména v tom, že jsou to plíce našeho ovzduší. Kromě těchto důležitých životních a zdravotních příspěvků  se stromům připisují i různé lidské vlastnosti, zejména ty mužské. Strom je v našich očích silný, pevný, poctivý, štědrý, pružný, vyrovnaný a ochraňuje nás. Tedy má všechny vlastnosti, které by měl mít i každý správný muž. Určitě všichni znáte některá známá rčení: "urostlý jako jedle, silný jako dub, třese se jako osika, štíhlá jako bříza" a podobně. Takže stromy mají v našem povědomí velmi silné zastoupení.

Všude kolem nás

Když se kolem sebe porozhlédnete, jsou všude kolem nás. Alespoň by měly být. Každé obydlí, každé sídliště vypadá úplně jinak, pokud je protkáno stromy. A není to jen z estetického důvodu, ale zejména ze životního. Stromy čerpají oxid uhličitý z atmosféry, asimilují uhlík a uvolňují kyslík, bez kterého bychom se nemohli vyvíjet. A nejen stromy jako takové jsou všude kolem nás. Setkáváme se s nimi denně i v jiné podobě. Ze dřeva se vyrábí nábytek, papír, toaletní papír, takže opravdu nemine den, aby jste se se stromem v jakékoli podobě nesetkali. Je smutné, že přesto, že všichni víme, jak jsou stromy pro nás důležité a užitečné, zacházíme s nimi často macešsky. Nekontrolované a příliš časté a velké kácení nás ochuzuje o zdravé životní prostředí. Neuvědomujeme si, jak dlouho takový strom roste, kolik mladých porostů nenaroste kvůli bouřím nebo škůdcům. Protože nejen člověk se stává nepřítelem stromů. Stromy mají i přirozené nepřátele, i když tím největším je určitě člověk. Je to k pláči, když denně vidíme plné kamiony i s přívěsy naloženými krásným kvalitním dřevem. Bylo by to v pořádku, kdyby i výsadba nových porostů byla tak rozsáhlá. Bohužel, často se na bývalých pasekách pouze rozrůstá porost keřů a trávy, nebo se tato plocha využije na nějakou zástavbu. Takto si pomalu ukrajujeme z našeho bohatství. Přitom což může být krásnějšího a uspokojujícího pro duševní pohodu, než procházka lesem, kde nehlučí auta, je tam čistý vzduch a maximálně slyšíte bzukot hmyzu a ptáků.

A tady přidáváme ještě několik významů stromů:

Buk
Má velký magický význam. Runy (starogermánské znaky a písmo) pocházejí původně z bukových hůlek, které se házely jako věštba.

Bříza
Roste na každém místě a je nenáročná. Má v sobě velkou sílu. Šťáva z jejich listů je dobrým prostředkem na postižený žaludek.

Dub
Král stromů nebo Strom králů - lidé ho pokládají za strom nadpřirozené síly a moci.

Topol
Svou vysokou korunou jsou anténami do vesmíru. Doporučuje se při nich čerpat energii s otevřenými dlaněmi.

comments powered by Disqus