Aby vás hypotéka nepříjemně nepřekvapila

Datum článku: 18. 4. 2014

Při vyřizování hypotéky si dejte pozor na rozdíl mezi cenou uvedenou ve znaleckém posudku a tržní cenou nemovitosti. Vyplatí se i zvýšit si v bance bonitu. Hypoteční úvěr je v současnosti jeden z nejvíce využívaných finančních produktů na koupi nemovitosti. Jeho největší výhody jsou délka splatnosti, která může být 30 let, výjimečně i více, a jeho nelimitovaná výška stanovena na základě příjmu a hodnoty nemovitosti.

Aby vás hypotéka nepříjemně nepřekvapila

Zároveň patří hypoteční úvěr mezi nejdostupnější a nejtransparentnější formy úvěrování

Žádost a kvalifikování jsou relativně jednoduché a je jasné, v jaké výši a za kolik úvěr dostanete. Ani zdaleka to však neznamená, že jde o jednoduchý finanční produkt. Znát jeho jednotlivé parametry a způsob jejich posuzování při výběru konkrétního úvěru je klíčové. Neexistuje totiž jeden nejlepší hypoteční úvěr.

Znalec může udělat čáru přes 100procentní financování

Výška profinancování hovoří o tom, jakou výši úvěru v poměru k hodnotě zastavené nemovitosti chce kupující od banky. Hodnotou nemovitosti se v tomto případě nemyslí kupní cena nemovitosti, ale její hodnota stanovená soudním znalcem ve znaleckém posudku. Pouze ve výjimečných případech je vyšší než kupní cena. Většinou je přibližně shodná, případně i o 10% nižší než kupní cena nemovitosti.

Výška hodnoty ve znaleckém posudku závisí na znalci a jeho odhadu

Využijte služby třeba dvou znalců. Jejich odhad se může dramaticky lišit. Právě proto dělají banky i revizi znaleckého posudku, takzvanou supervizi. Pokud interní znalec banky posoudí, že hodnota ve znaleckém posudku je příliš vysoká, sníží ji. Ke skutečné výši profinancování se dopracujete až při komunikaci s bankou. Přestože poskytuje běžně i stoprocentní profinancování, může se vám stát, že dostanete méně. Rozhoduje zde bonita zákazníka.

Konsolidací úvěrů můžete zvýšit svou bonitu

Bonita je, zjednodušeně řečeno, výška vašich a rodinných příjmů ve vztahu k výdajům a budoucí splátce úvěru. Pokud měsíční splátka za úvěr, o který žádáte, pohltí relativně velkou část vašeho disponibilního příjmu, tedy čistého příjmu po odečtení pravidelných výdajů (splátky úvěrů, leasingů či výživného), jste méně bonitním klientům a naopak.

Banky obvykle rozdělují své klienty na základě hodnocení bonity do kategorií,

přičemž nejlepší podmínky - ty které znáte z reklamy, dostávají právě klienti z nejvyšších kategorií. Pokud se tedy usilujete o vysoké profinancování, je důležité, aby vás banka kategorizoaůa jako bonitního klienta. Bonitu můžete zvýšit sjednáním si vyššího platu u svého šéfa nebo, což je pravděpodobnější, snížením pravidelných výdajů. Například splacením ostatních úvěrů, zbavením se leasingů, kreditních karet a přečerpání na účtu. První dvě opatření si samozřejmě vyžadují jisté finanční plánování, ale další dvě můžete udělat kdykoliv.

Tip

Abyste se vyhnuli nepříjemnému překvapení po posouzení hodnoty nemovitosti, využijte služby soudního znalce, kterého vám doporučí banka, případně, pokud vám znalce doporučil realitní makléř, zeptejte se na předchozí zkušenost s daným znalcem v bance, která vám bude poskytovat úvěr. Nejen během akcí zaměřených na zvýšení prodeje hypotečního úvěru nabízejí banky služby svého interního odhadce bezplatně.

Výhodná fixace na 25 let

Taková možnost na našem trhu existuje. Fixaci výšky úroku a splátky na extra dlouhé období umožňuje Wüstenrot stavební spořitelna. Zajistit si zvýhodněné parametry na celou dobu splatnosti úvěru se vyplatí. Volba vhodného úvěru na bydlení závisí vždy na několika faktorech. Není to jen otázka úrokové sazby, důležité je, s jakými dalšími parametry se úrok váže. Výše úvěru, způsob jeho zaručení, měsíční splátka, ale i to, na jak dlouhé období má klient parametry garantované. Je totiž rozdíl úvěr a úvěr, ačkoli úročení může být na první pohled téměř stejné. Dnes jsou v nabídce hypotéky například za 3,50% pa Tuto sazbu vám banka fixuje na tři až pět let a pak se uvidí - jaká bude situace na finančních trzích a další úročení vašeho úvěru. Zároveň však můžete již za 3,99% pa získat jiný úvěr na bydlení, při kterém víte, že dohodnuté podmínky máte garantovány i za 15, 20 či 25 let.

Pravidelné spoření vám pomůže při posuzování bonity

Splatnost úvěru rozložená na dvě desetiletí je výhodou. Větší výhodou je splatnost úvěru rozložená na dvě desetiletí spolu s garancí předem známé výšky úroku a splátky až do splacení úvěru. Žádné nečekané zvyšování nákladů a úvěr můžete dostat hned. Ve stavební spořitelně si výhodnější podmínky čerpání úvěru můžete sami zajistit. Rozhodnutí o koupi nemovitosti zpravidla nepřichází z ničeho nic. Tento fakt můžete využít ve svůj prospěch. Kdo zvažuje investici do koupi bytu či rodinného domu, může začít s přípravou. Pravidelné splácení úvěru se až tak neliší od pravidelného spoření. S tím rozdílem, že splácení je povinné, zatímco spoření je dobrovolné. Spoření tak může být dobrou zkouškou nakládání s rodinným rozpočtem. Přitom zajistí spořiteli i užitečný vedlejší efekt. Pravidelným spořením si vytváří základ pro výhodnější financování bydlení. Klientovi postupně narůstá tzv.. hodnotící číslo o co si zajistí nižší úrokovou sazbu. Současně získává renomé spolehlivého klienta. To je ve většině finančních institucí zohledňováno při posuzování bonity. Proto mají klienti s dobrou "spořící vizitkou" výhodu ve formě lepších úvěrových podmínek. Můžete je získat i vy.