Výměna střešní krytiny

Datum článku: 6. 8. 2014

Časem je každá střešní krytina zralá na výměnu. A tehdy přichází na řadu otázky ohledně správného výběru. Co byste při jejím nákupu měli zohlednit vám pomohou zodpovědět otázky a odpovědi v článku.

Výměna střešní krytiny

Podle čeho se rozhodovat při výběru krytiny?

Výběr krytiny je limitován sklonem střechy, únosností krovu, cenou, předepsaným typem v dané lokalitě, který vychází z požadavků územně plánovací dokumentace nebo památkové ochrany. U novostaveb nebo nástavbách se nové konstrukce navrhují s ohledem na výběr střešní krytiny, při přestavbách a opravách je nezbytné respektovat původní konstrukční řešení.

Jaké nejčastější chyby se dělají při vestavbách či nástavbách domů ve snaze získat obytný půdní prostor?

Obvykle se podceňují požadavky stavební fyziky na dostatečné zateplení střešního pláště, umístění a druh parozábrany, případně pojistnou hydroizolaci, a zejména na dostatečné odvětrání střešního pláště.

Kdy se lze spolehnout na to, že původní krov unese novou krytinu?

Při výměně střešní krytiny za těžší druh je nutné statické posouzení původního krovu. Při každé výměně krytiny je vhodná revize stavu dřevěných prvků krovu.

Jak je to s různými druhy krytin a účinným zateplením obytného podkroví?

Různé druhy krytin v zásadě nemění požadavky na tepelně technickou charakteristiku střešního pláště, rozdíly jsou jen ve způsobu odvětrání střech.

Po jakém čase je třeba zkontrolovat stav krytiny?

Kontrola střech je individuální, v zásadě po každé zimě by měla být provedena vizuální prohlídka spojená s vyčištěním dešťových žlabů. V případě lokálního zatečení střechy je nezbytná odborná prohlídka s určením poruchy střešního pláště - nemusí jít jen o poruchu krytiny, ale také o kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce.

Jaká je bilance investičních nákladů s ohledem na trvanlivost a bezporuchovost střešního pláště?

Orientovat se v široké nabídce výrobků, navíc od různých výrobců, není vůbec jednoduché. V zásadě platí, že tvrdé krytiny jsou dražší a mají delší životnost, hůře se vyměňují a mají troj až pětinásobně vyšší hmotnost. Základním požadavkem na kvalitní střechu je správný návrh tvaru střechy pro zvolený typ krytiny, a zejména dobře zvládnuté řemeslo s důsledně provedenými detaily.

Kdy upřednostnit lehkou střešní krytinu a kdy se raději spolehnout na betonovou nebo keramickou?

Lehké střešní krytiny se uplatňují při výměnách plechových, eternitových a pryskyřičných krytin, jakož i u střech s nižším sklonem, obvykle pod 25 °.

Do jaké míry výběr krytiny ovlivní zeměpisná poloha, nadmořská výška, převládající větry, hurikány?

Vliv geografické polohy stavby je v našich podmínkách důležitý při vyšší nadmořské výšce. Od polohy nad 600 m n m se projevují drsné klimatické podmínky s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou. Lokální je důležitý převládající směr větru (obvykle západních směrů) spojený s náporovým deštěm. To jsou aspekty, na které je třeba pamatovat již při návrhu stavby.

 Má co říct do výběru krytiny i stavební úřad?

Stavební úřad může vyžadovat pro konkrétní stavbu nebo celou lokalitu jistý zúžený výběr střešních krytin, pokud pro to existují zákonné úpravy vyplývající z ochrany památkového fondu nebo pokud to předepisují obecně závazné nařízení schválené městskými nebo obecními zastupitelstvy. Stavební úřad může požadovat i statické posouzení nosných konstrukcí krovu při výměně krytiny za těžší a samozřejmě certifikáty všech stavebních výrobků použitých na stavbě.

Jaké druhy střešní krytiny nejvíce sedí ke konkrétním druhům fasád, obvodových plášťů?

Kritérii jsou druh stavby, tvar a sklon střechy a snad nejpodstatnější je poloha stavby v kontextu s okolní zástavbou a pohledovou přístupností střešní plochy. Stává se dokonce, že tzv.. "pátá fasáda" je dominantním prvkem stavby. Při jejím výběru jsou důležité i ekonomické možnosti investora, což však neznamená, že levnější řešení je automaticky méně hodnotné. Důkazem jsou dobré řešení střech z pozinkovaného plechu v horských oblastech a naopak nevhodně použity velmi drahé krytiny, jejichž hlavním cílem je exhibice majetnosti.

S jakým druhem krytiny se nejsnáze tvaruje i ta nejsložitější střecha?

Obecně se dobře realizují detaily tvarové změny z materiálů, které může tvarovat klempíř v dílně nebo přímo na stavbě. Klempířská práce často přesahuje formát běžného řemesla a stává se výtvarným prvkem v architektuře.

Sněhová přikrývka a zabezpečení střechy proti nebezpečnému sesuvu sněhu 

Má kromě klempířských prvků vliv na bezpečnost střechy i výběr konkrétního druhu krytiny? Sníh na střeše a zabezpečení proti jeho náhlému sesuvu má své obecné zásady, ale opět je dobré individuální řešení z hlediska ochrany pěších komunikací, vstupů do budov, přilehlých parkovišť a podobně. Střešní krytiny jsou odlišné hrubostí povrchu, množstvím spojů, délkou překrytí jednotlivých prvků v závislosti na sklonu střešní roviny a tím, jak řeší detaily prostupů přes střešní plášť.

Autor: Lenka Kostková