Údržba komína a kotle - odborný servis

Pravidelná péče o komín a kotel není jen o dalších výdajích. Obě činnosti jsou zakotveny i v zákoně, takže vám za jejich nedodržení hrozí pokuta. Mnohem důležitější je ale zdravý a bezpečný domov, který vám prohlídky zajistí.

bydlení, topení, komíny, údržba komína, údržba kotle

Raději kominík než hasiči

Cílem pravidelné prohlídky komína je především zajištění jeho dobrého tahu, a tedy bezpečný odvod spalin přes střechu. Pouze v případě, pokud jsou spaliny bezpečně a hygienicky odvedeny, nedostanou se zpět do obytných prostor. Na stěnách komína na tuhé palivo se usazují saze. Pokud se nevymetou pravidelně, vzniká několika centimetrový nános, který může po přiložení dřeva do topného spotřebiče začít hořet a v komínovém průduchu tak může vzniknout teplota až 1 200 ° C. Vytápění plynným palivem je o to nebezpečnější, že plyn není cítit. Když se zemní plyn spálí a neodejde komínem do volného ovzduší, naplňuje se dům spalinami podobně jako vana vodou.

Kdy volat kominíka

Kominíci vždy chodili na podzim a po novém roce. Jednoduše řečeno, komín je třeba vyčistit a zkontrolovat před začátkem topné sezóny a pak v jejím průběhu. V případě lomených a zúžených komínů se intervaly mezi kontrolami zkracují. Existují také případy, kdy kominík chodí komín pro přílišné zalomení čistit také každý měsíc. Pravidelná kontrola komínů se upravuje vyhláškou, podle níž se například každý komín připojený na spotřebič na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW musí čistit a kontrolovat nejméně každé čtyři měsíce, komíny bez vložky připojené na spotřebiče na plynná paliva se stejným maximálním výkonem jednou za šest měsíců a komíny s vložkou, na které jsou připojeny spotřebiče na plynná paliva s výkonem do 50 kW, minimálně jednou za dvanáct měsíců. Za nedodržování lhůt nebo za neprovádění kontroly komína může orgán vykonávající státní požární dozor uložit pokutu.

Prohlídky kotle = nižší spotřeba a vyšší výkon

Pokud se o kotel pravidelně nestaráte, může se zanést, protože při nasávání vzduchu se do jeho nitra dostávají prach či různé mušky. Při zanesení se pak nemusí spalovat optimální směs vzduchu a plynu, což může být nebezpečné. Chybějící preventivní údržba kotle se může projevit například častým zhasínáním hořáku nebo vyšší produkcí spalin. V mnoha případech to vede až k začernění stěn u komínových vývodů, v horším případě až k přepálení povrchových částí spotřebiče. Pravidelná údržba je zkrátka nezbytná a významnou měrou ovlivňuje náklady spojené s vytápěním, které dokáže snížit až o 25%. Pravidelná kontrola kotle vyplývající ze zákona povinná a jejím cílem je zejména ochrana ovzduší a ostatních složek životního prostředí. Za její nerespektování hrozí pokuta.

Kdy volat technika

Podle odborníků by se měla revize kotle bez ohledu na spotřebu provádět jednou ročně. Při kontrole je třeba především nastavit hořáky a vyčistit kotel. Navíc platí, že při jejím zanedbání padá i záruka. Frekvence pravidelné kontroly kotlů stanovená státem je nižší a závisí na jejich jmenovitého výkonu, druhu spalovaného paliva a kategorie budovy. Čili s předmětem pravidelné kontroly kotle staršího 15 let, se provede spolu s pravidelnou kontrolou kotle i individuální speciální kontrola otopné soustavy. Obecně platí, že při vyšších výkonech a méně ekologických palivech se intervaly zkracují. Servisního technika je ideální zavolat v letním období, kdy jsou kratší čekací lhůty a také větší předpoklad, že technik při kontrole kotle nebude příliš spěchat. Optimální délka prohlídky je asi dvě hodiny, takže rychlý proces na způsob deset minut a hotovo je trošku podezřelý.

Postup servisního technika při kontrole kotle

1. Zkontroluje dokumentaci (identifikační štítek, provozní řád, návod k obsluze, připojení kotle, tepelný spád, dokumentaci montáže, kontrolu umístění, větrání).
2. Vizuálně zkontroluje kotel (zhodnotí, zda nedochází k úniku paliva, zkontroluje kvalitu teplonosné látky, zhodnotí vnější stav kotle - zejména tepelnou izolaci, oplechování a netěsnosti, čistotu okolí, funkčnost měřicích přístrojů).
3. Zhodnotí dosavadní údržbu (mějte k dispozici doklady o předchozích opravách a servisech).
4. Uskuteční test funkčnosti kotle, zkontroluje ovládací prvky a regulaci (zkoušku vykoná, aby zjistil, zda kotel plní všechny funkce v provozu podle návodu dodavatele). Funkčnost kotle se testuje během provozu, když je zajištěn dostatečný odběr tepla během celé doby trvání zkoušky.Servisní technik by měl vyčistit výměník, vnitřek kotle od prachu a nastavit plynové trysky.
5. Určí účinnost kotle (zjistí obsah kyslíku, CO, CO 2, teplotu spalin, účinnost spalování a komínovou ztrátu, hodnoty porovná s vyhláškou).
6. Vypracuje zprávu z kontroly.

Zavolejte odborníky

Obraťte se na certifikovanou firmu, jednak je při čištění komína a kontrole kotle potřebná zkušenost, a jednak potřebujete potvrzení o provedení této činnosti. O tento typ služeb, naštěstí, není nouze. Postačí, když si v internetovém vyhledávači zadáte spojení kominické služby nebo servisní prohlídka kotle a budete mít dostatek možností i s ohledem na vaši lokalitu. Případně se zeptejte svých známých.

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak ušetřit na stavbě domu tak, aby to nebylo na úkor kvality?

Postavit dům, to je často investice pro několik generací. Říká se, že až ten třetí by byl ten pravý...
více...

Štípačka na dřevo - investice, která se vyplatí!

Uvažujete o koupi štípačky na dřevo? Pokud topíte dřevem, které vám nevozí již naštípané a tím pádem...
více...

Pravidelná údržba plynového kotle, komína a radiátorů účinně snižuje náklady na topení

Nevíte si rady se spotřebou plynu? Přešli jste k levnějšímu dodavateli a stejně to mnoho nepomohlo? Na vině...
více...

Tepelná čerpadla vzduch - vzduch a mýty, které je provází

Tepelná čerpadla jsou hitem, ale i předmětem dotací pod názvem Efektivní využití zdrojů energie. A jako všechny...
více...

Biokrby přinášejí čisté teplo a krásu do bytů, kterým chybí komín

Nemáte komín a milujete koukání do ohně a příjemné teplo? Pořiďte si biokrb! Topí se v něm biopalivem,...
více...

Inteligentní regulátor teploty vám ušetří peníze za energii, ale nedovolí vám mrznout

Počasí se mění ze dne na den a bez možnosti flexibilního regulování teploty vytápění se v domácnosti prostě...
více...

Levné topení - fosilní a obnovitelné zdroje

Pokud plánujete zásadní rekonstrukci nebo výstavbu rodinného domu, doporučujeme zvážit všechny možnosti, které...
více...

Zdraví škodí, když nevětráme!

Příroda nás stále více drží pod krkem. Zdroje energie se vytrácejí a my pomalu, ale jistě nabíháme...
více...

Topení z obnovitelných zdrojů - výběr, dotace a umístnění

Vytápění z obnovitelných zdrojů je ekologický princip, který má ve vztahu s pasivní výstavbou svůj význam....
více...

Krbová vložka - účelné a pohodové topení

Krbové vložky vypadají jako velké přenosné ohniště z černé litiny s prosklenou čelní stěnou. Jejich tepelná...
více...