Tepelné čerpadlo - investice a životnost

Datum článku: 1. 7. 2014

Ekonomickou efektivnost tepelných čerpadel ovlivňuje několik faktorů, které je třeba vyhodnotit ještě při návrhu celého systému. V první řadě si musíte rozmyslet, co všechno by mělo tepelné čerpalo zajišťovat.

Tepelné čerpadlo - investice a životnost

Kdy se to vyplatí

Ekonomickou efektivnost tepelných čerpadel ovlivňuje několik faktorů, které je třeba vyhodnotit ještě při návrhu celého systému. V první řadě si musíte rozmyslet, co všechno by mělo tepelné čerpalo zajišťovat. Zda jej využijete jen na ohřev vody, nebo jím chcete i topit, případně chladit. Z toho vyplyne druh a výkon tepelného čerpadla a také to, zda bude požadován pomocný zdroj. Další otázkou je otopná soustava, která je nebo bude v objektu. Nejvhodnější pro tepelná čerpadla je nízkoteplotní vytápění, tedy například podlahové a stěnové, při kterém stačí topná voda s teplotou kolem 55 ° C. Tehdy totiž pracuje tepelné čerpadlo nejefektivněji.

Velmi důležité je zvážit i vlastnosti nízkopotenciálního zdroje a uvědomit si,

zda je dostatečně vydatný, čistý, jakou má teplotu a jaká je jeho vzdálenost od místa potřeby. Z toho vyplynou počáteční investice například na vrty, uložení potrubí podzemního horizontálního kolektoru nebo náklady na čištění a filtrování vody. Když už uvážíte všechny prvotní investiční náklady na to, abyste tepelné čerpadlo měli doma, je tu ještě jedna otázka: náklady na provoz kompresoru a čerpadel. Většinou jde o náklady na elektrickou energii. Zde vám napoví topný faktor, přičemž určující jsou zimní měsíce, kdy teplota okolního prostředí je nejnižší a potřeba tepla v domácnosti největší. Kromě toho je dobré myslet i na budoucnost a počítat s možnými přestavbami objektu a s tím spojenou změnou potřeby tepla. Pokud se na otázku provozních nákladů a návratnosti investic na tepelné čerpadlo podíváme velmi zjednodušeně, zjistíme, že je vhodné v případě objektů s vysokými požadavky na energii (například panelový dům po zateplení). Pokud vyberete vhodný typ tepelného čerpadla, můžete snížit provozní náklady na energii potřebnou pro temperování a ohřev vody až o 60%. Vždy je však nutné vědět, o jakém množství energie je řeč.V případě domů v pasivním standardu je reálné snížení nákladů. Když však budeme hovořit o stejně velkém domě postaveném v 80. letech minulého století, provozní náklady by se ještě snížily. Životnost tepelných čerpadel je zhruba 15 až 20 let, proto při výpočtu návratnosti investice je nezbytné myslet i na vytváření finanční rezervy na nákup nového zařízení.

Jak si vybrat

Topný faktor je číslo, které člověka svádí k tomu, aby si tepelné čerpadlo vybíral jen podle něj.Pozor, může to být zavádějící. Topný faktor různých tepelných čerpadel se dá srovnávat, pouze pokud jsou stanoveny jednotné podmínky. Třeba vědět, při jaké vstupní teplotě nízkoteplotního zdroje a jaké výstupní teplotě využitelného tepla se topný faktor měřil. Se změnou těchto veličin se totiž mění. Znamená to, že při teplotě venkovního vzduchu 0 ° C a potřebné teplotě topné vody 35 ° C bude mít totéž tepelné čerpadlo jiné COP (větší) než při teplotě venkovního vzduchu -20 ° C a potřebné teplotě topné vody 60 ° C. Při hodnocení ekonomické a energetické účinnosti systému je třeba brát v úvahu konkrétní podmínky, to znamená klimatické podmínky, provozní doba tepelného čerpadla v průběhu roku, způsob využití získané tepelné energie a další. Protože to vůbec není jednoduché, doporučujeme obrátit se na odborníky. Při výběru kvalitní značky vám může pomoci i úroveň poskytovaného servisu, dostupnost náhradních dílů, a to i pro starší typy čerpadel, nebo délka záruční lhůty, která nemusí být jen dva roky.

Malé povzdechnutí na závěr

Jak vidět, stavebnictví a technologie s ním spojené nabízejí řadu možností, jak ušetřit vlastní peníze, energetické zdroje i přírodu. Třeba je jen umět správně nakombinovat a systémově využívat, protože všechno se vším souvisí a vše má své výhody i nevýhody. Není jednoduché najít rovnováhu mezi investičními náklady a jejich návratností. Nezbývá nic jiného, ​​než komunikovat s projektantem a nechat si vše podrobně vysvětlit. Klidně zapojte do přípravy projektu i nezávislého renomovaného poradce, který porovná několik dalších variant. Jeho honorář je v porovnání s bezchybnou instalací a skutečně dosaženými úsporami nízký.