Deset rad pro snížení nehodovosti na železničních přejezdech

Nehody, kdy se střetne vlak s automobilem nejsou výjmečné. A těchto nehod s katastrofálními následky neustále příbývá. Otázkou je, jestli se vůbec umíme na železničních přejezdech správně chovat?

vlak, železnice, auto-moto

Apel na účastníky silničního provozu

Správa železnic již dlouhodobě apeluje na všechny účastníky silničního provozu, aby zbytečně neriskovali své, ale i cizí životy a respektovali zásady chování na železničních přejezdech. Řidiči, cyklisté, ale i chodci často porušují zákon a výsledky bývají fatální. Vyhasl tak už nejeden lidský život a úplně zbytečně!

1. Povinnosti účastníků silničního provozu

Povinností každého řidiče, chodce a cestujícího je zachovávat opatrnost, chovat se disciplinovaně a ohleduplně tak, aby neohrozil bezpečnost sebe, spolucestujících a plynulost silničního provozu.

2.Vstup na železiční trať

Účastníci silničního provozu nesmějí vstupovat na trať a jsou povinni respektovat zákazy a příkazy v označených prostorách, a na vývěskách a uposlechnout pokyny oprávněných zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty.

3. Cestující vlakem

Cestující nesmí nenastupovat a nevystupovat z pohybujícího se vlaku.

4. Respektování dopravního značení

Řidiči by neměli ignorovat dopravní značení nebo dopravní zařízení, dodržovat rychlost jízdy, zastavit vozidlo na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" Nebo na signál se znamením "Stůj!" A zastavit vozidlo na takovém místě, ze kterého mají náležitý rozhled na trať.

5. Chování řidičů u železničního přejezdu

Řidiči neprocházejí přes železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, nepředjíždějí jiná vozidla, řadí se za sebou v pořadí, ve kterém přijeli, neotáčejí se a necouvají na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti. Řidič nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu ani ve vzdálenosti kratší než 15 metrů před nimi a 15 metrů za nimi.

6. Světelná zabezpečovací zařízení

.Ve vzdálenosti 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění je řidič povinen jet rychlostí nejvýše 30 km / h. Pokud na přejezdovém zabezpečovacím zařízení svítí přerušované bílé světlo, řidič je povinen 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km / h.

7. Nepředpokládané zastavení na železničním přejezdu

V případě, že dojde k zastavení vozidla na železničním přejezdu, řidič je povinen odstranit vozidlo ze železniční trati, pokud tak nemůže učinit, musí neprodleně provést taková opatření, aby byl strojvedoucí vlaku před nebezpečím včas varován.

8. Kdy nevjíždět na přejezd

Řidič nesmí vjíždět na přejezd, pokud se dává výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokud se spouštějí, jsou spuštěny nebo se zvedají závory, je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo slyšet jeho houkání a pískání.

9. Další situace, které zakazují vjet na přejezd

Řidič nevjíždí s vozidlem na přejezd, pokud se dává výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokud osoba určená k zajištění bezpečného provozu železničního přejezdu dává znamení k zastavení vozidla kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem v horním půlkruhu. Dále pokud situace na železničním přejezdu nebo za ním nedovoluje, aby ho bezpečně projel a pokračoval v jízdě.

10. Používání světel

Řidič nesmí používat dálkové světlomety, pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo pokud by mohl být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu, strojvedoucí nebo řidič jiného vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič použít ani potkávací světlomety, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Upozornění na závěr

Při projíždění přes zabezpečený i nezabezpečený železniční přejezd je třeba vždy mimořádné opatrnosti, i když svítí bílé světlo. Srážka automobilu s vlakem téměř vždy končí tragicky pro posádku automobilu. Pamatujte na na to! Zbystřete a dejte nohu z plynu, když vám dopravní značka oznámí, že se k železničnímu přejezdu blížíte. Opravdu se to vyplatí!

 

 


Podobné články


Cestování se zdravým občerstvením

Cestování, to není jen koupit si jízdenku nebo nasednout do auta či na kolo. Cestování, to je také stravování...
více...

Zimní dovolená - lyžování v exotických zemích

Letní dovolená je za námi a teď je ten pravý čas na plánování zimní dovolené. Pokud rádi lyžujete...
více...

Blesk zabíjí lidi, kteří zmatkují a schovávají se na nebezpečná místa

Blesk je přírodní elektrostatický výboj, který vzniká během bouřky. Nebezpečný je zejména při pobytu ve volné...
více...

Jak si užít dovolenou? Neplánujte a uvolněte se!

Letošní dovolenou má většina z nás za sebou. A jaké byly dojmy? Možná někdo z vás odpoví, že dovolená...
více...

Slovenská jezera lákají v létě, na podzim i v zimě

Rádi cestujete, ale nelákají vás velké dálky? A kdy jste naposledy byli na Slovensku? Je tam krásně, snadno se...
více...

Jak s klidem odcestovat z bytu, když v něm máte živé pokojové rostliny?

Máte v bytě zeleň a odjíždíte na delší dovolenou? Neradi byste o rostliny přišli a sousedé nemají čas nebo...
více...

Jak sbalit kufr na dovolenou a nic nezapomenout doma?

Dovolená je super, ale většina z nás prožívá nejprve stres, který způsobuje to, že neumíme balit. A protože...
více...

Jak ochránit motorku proti krádeži? Motorkáři to často vůbec neřeší

Výkonná silniční motorka není levný stroj, přesto často zůstává na parkovišti bez jakékoliv ochrany. Pokud ale...
více...

Ekologické elektromobily a jejich podíl na znečištění životního prostředí

Elektromobily hýbou světem. Ale jsou opravdu tak ekologické jako to hlásají jejich výrobci a propagátoři? Nové...
více...

Odborná prohlídka města zdarma? Zkuste free walking tour!

Cestujete na vlastní pěst a chcete se o cizím měste dozvědět něco víc? Zúčastněte se odborné prohlídky...
více...