Batole a jeho svět

Batoletem nazýváme dítě ve věku od jednoho do tří let. Je to nádherné, ale také velmi náročné období (hlavně pro rodiče). Dítě prochází rychlým vývojem motorickým, ale i psychickým. Rozvíjením všech smyslů a řeči se dítě dostává i do období sebeuvědomování a následně i negativismu a vzdorování.

děti, vývoj dítěte, batole

Fyziologický růst a vývin

  • Hmotnost batolete - hmotnostní přírůstek mezi 1.-2. rokem představuje 2kg, mezi 2.-3. rokem 1-2kg. 3 leté dítě má přibližně 13,5 kg
  • Výška batolete - mezi 1.-2. rokem dítě vyroste o 10 - 12cm, mezi 2.-3. rokem o 6-8cm, růst se v tomto období poněkud zpomaluje
  • Tělesné proporce - 2 leté dítě ztrácí typický vzhled miminka, batole je buclaté, má krátké nožky, velkou hlavičku, tvář vypadá v porovnání s lebkou malá, ale postupně se poměr vyrovnává, bříško batolete je vypoulené, po zpevnění břišních svalů se zplošťuje

Zrak

Zraková ostrost je poměrně dobře rozvinutá, akomodace na blízké a vzdálené předměty se zdokonaluje. Dříve než 3 leté dítě vezme hračku do rukou, podívá se na ni - koordinace vizuálního a nervosvalového mechanismu. Do popředí vystupuje identifikace předmětů a jejich vyčleňování z pozadí.

Sluch

3 leté dítě má sluch na stejné úrovni jako dospělý člověk. Pokrok v sluchovém vnímání (rozlišování výšky, intenzity, barvy zvuku) napomáhá rozvoji řeči i základem hudebních schopností dítěte. Už na začátku druhého roku lze u dětí pozorovat smysl pro rytmus, který umožňuje spojovat sluchovou aktivitu s pohybem, což lze využívat v různých činnostech s dítětem (říkanky, pohybové hry).

Čich, chuť

Dítě dává přednost těm jídlům, které zná, chuťové pohárky jsou citlivé na přírodní chutě.

Řeč

První opravdové slovo řekne dítě kolem 12. měsíce. Začátkem batolivého období se řeč dítěte skládá pouze z několika výrazů. Dítě nemluví větami, ale jen jednotlivými slovy. Jde o stádium jednoslovné řeči. Jeho slovník narůstá a do konce druhého roku zná asi 300 slov. Slova začíná skládat do binomický jednoduchých vět (např. jdeme pá, cica hajá), kterými se pokouší vyjádřit své představy, city a přání. Koncem třetího roku zná asi 1000 výrazů, k převažujícím přídavným jménům a předmětům denní potřeby přibývají slovesa, předložky, spojky, příslovce. Dítě se pomalu učí i pravidlům mateřského jazyka a správné gramatice. Na konci batolivého období se dítě dokáže domluvit a přiměřenou formou vyjadřovat své myšlenky, potřeby a city. S rozvojem řeči dochází i k rozvoji myšlení. Dítě se učí, že každý předmět má jisté slovní označení, název. Začíná pojmenovávat věci a jevy, slova se stávají náhradou za skutečný předmět.

City

Pro batole mají rozhodující význam sociální city, které se vážou hlavně na blízké dospělé osoby. Laskavé zacházení, péče, něžnost dodávají dítěti pocit bezpečí a jistoty a jsou nezbytnou podmínkou jeho zdravého psychického vývoje. Na začátku batolivého období můžeme u dětí rozeznat strach, radost a vztek. Vývinem a sociálními kontakty dochází k prohlubování a upevňování citů a k dalšímu citovému prožívání. U staršího batolete tak nepozorujeme jen strach, vztek či radost ale i stydlivost, veselost, smutek, žárlivost, spokojenost, nespokojenost, něžnost ... Na konci 3. roku se u dítěte objevují i ​​poznávací (dítě má zájem o nové informace a má z nich radost), estetické a morální city (vztah k dobru a zlu).

Vztah k vrstevníkům

Na začátku jde jen o povšimnutí si jiných dětí, které postupně přechází do aktivních kontaktů při hře s jinými dětmi. Dítě stále více pociťuje potřebu kontaktů s vrstevníky, které mu přinášejí pozitivní citové zážitky a jsou i důležitým regulátorem jeho chování. Proces narůstajícího sebeuvědomování a osamostatňování vede ke stále větší společenské přizpůsobivosti dítěte.

Upevňování a podpora zdraví

I v tomto období vývoje dítěte jsou důležité preventivní prohlídky a očkování. Pozornost je třeba věnovat i péči o chrup a pravidelným prohlídkám u dětského zubaře. Na prvním místě zůstává zajištění bezpečnosti dítěte - prevence úrazů a nehod - pády, náraz do předmětů, pořezání od ostrých předmětů, popáleniny, elektrický šok, otravy (léky), utonutí, silniční nehody, vdechnutí (aspirace) malých předmětů (např. oříšky).

comments powered by Disqus


Podobné články


Feng - šuej zajistí, aby děti vyrůstaly ve zdravém prostředí

Klidné a pohodové dětství, to můžeže svým dětem dopřát svou láskou, obětavou péčí, ale také tím, jak jim...
více...

Co by měly umět všechny děti?

Investujete do svých dětí? A teď nemyslíme to, zda jim šetříte na studia či zakládáte účty. Bavit se budeme...
více...

Malé děti by se vůbec neměly dívat na televizi, display telefonu ani na obrazovku počítače

Děti milují televizi a mnohé u ní i usínají. To ale jejich zdraví vůbec neprospívá! Navíc problém...
více...

Škodlivé rodičovství aneb Úzkostná péče dětem neprospívá a škodí i v dospělosti

Na ubližování dětem máme své zákony. Ale co, když ubližujeme svým dětem přehnanou péčí a ostrahou? Na to...
více...

Výchova dětí formou důsledků je účinná a nebere dětem sebevědomí

Výchovat dítě, to není vůbec nic lehkého. Proto se často setkáváme s rodiči, kterým vládnou děti. Je to...
více...

Vzteká se vaše dítě? Zachovejte klidnou hlavu!

Naštvané dítě? A proč by vlastně nemohlo být dítě občas naštvané? Hněv patří k emocím, které občas...
více...

Děti zlobí, protože se vyvíjí

Praštilo vaše dítě kamaráda na pískovišti po hlavě? Hází po ostatních dětech písek? Nebojte se,...
více...

Jak uklidnit dítě v období vzdoru?

Jste svědky scény, kdy se maminka snaží uklidnit řvoucí batole v obchodě? To odmítá reagovat a chce si prosadit...
více...

Domácí úkoly s prvňáčky? Chce to správnou motivaci!

Mít doma prvňáčka, to je pro rodinu velká změna. Rodiče čeká po příchodu z práce další směna, která...
více...

Děti nemusí být středem vesmíru, aby z nich vyrostli slušní dospělí

Výchova dětí se nikde nevyučuje. Učíme se ze tedy za pochodu a ze svých chyb. Proto nám také někdy připadá,...
více...