Energie a pohybové aktivity

Získaná energie se využívá k udržení látkové přeměny a spotřebovává se při svalové činnosti. Čím větší svalová práce se provede, o to více energie se musí vytvořit pro pracující svaly. Na druhé straně pokud chceme vytvořit větší množství energie, musíme do práce zapojit větší množství svalových skupin. Rozhodujícími faktory jsou i čas zatížení, intenzita zatížení, objem a druh pohybové činnosti. Vznik energie je podmíněn rozpadem složitých chemických sloučenin na jednodušší. Zdrojem energie jsou látky, které přijímáme v potravě bílkoviny, cukry a tuky.

Energie a pohybové aktivity

Energie, která se spotřebuje na základní životně důležité činnosti (činnost srdce, činnost pracujících svalů,

tvorba tepla, činnost dýchacího systému ...) se označuje jako bazální metabolismus. Každý člověk má jinou hodnotu bazálního metabolismu a její poznání je z hlediska pohybové činnosti a výdeje energie velmi důležitý.  Při jakékoli činnosti se spotřeba energie výrazně zvyšuje. Množství energie, které se uvolňuje při svalové činnosti je ve srovnání se základní proměnou podstatně větší, závislé na stupni námahy.

Z hlediska pohybové struktury jsou nejvhodnější takové činnosti,

při kterých dochází k zapojování velkých svalových skupin a zohledňují i další velmi důležité aspekty, jakými jsou například zdravotní efekt, radost z činnosti nebo příjemné prostředí. Vhodnými jsou činnosti nepřerušovaného zatížení se střídáním intenzity.

Tak například při běhu rychlostí 10 km / hod se vytvoří energie 2,804 MJ / hod,

ale při rychlosti 22 km / hod to již představuje energii 9,209 MJ / hod. Běh patří mezi nejpřirozenější lokomoce a svou strukturou a počtem zapojených motorických jednotek k nejvhodnějším.

Jízda na kole je další vhodná činnost, na rozdíl od běhu nezatěžuje do takové míry klouby

Při rychlosti 12 km / hod se vytvoří 0,879 MJ / hod. energie. Při rychlosti 20 km / hod to už představuje 1,967 MJ / hod. energie. Plavání představuje další způsob, jak lze spálit poměrně velké množství energie.

Při plavání je podstatné, že pomocí vody dochází k šetření kloubů

a tato aktivita je vhodná i pro osoby s poruchami látkové přeměny. Při plavání rychlostí 1,2 km / hod množství energie, která se spotřebuje, představuje 0,962 MJ / hod, ale už nepatrné zvýšení rychlosti na 1,8 km / hod má za následek ztrátu energie velikosti 1,590 MJ / hod a při rychlosti 6,3 km / hod to je 31,395 MJ / hod.

Dalšími pohybovými činnostmi jsou triatlon

jako kombinace všech dosud popsaných činností, aerobik a jeho různé formy, běh na lyžích, bruslení, různé druhy kolektivních sportů a jiné. Samozřejmě existuje velké množství sportů a pohybových činností, ale pro samotný výběr je rozhodující, aby daná pohybová činnost byla vhodná ze zdravotního hlediska, vytvářela dobrý pocit s pohybu, byla prováděna ve vhodném prostředí a splňovala požadovaný efekt. Proto samotné rozhodnutí jaké pohybové činnosti se budete věnovat, zůstává jen a jen na vás.
 

comments powered by Disqus