Zdraví a léky


Naučte se provádět umělé dýchání - video

Klekněte si vedle postiženého,  zakloňte hlavu a je důležité uvolnit dýchací cesty. Dvěma prsty sevřete nosní...
více...

Naučte se správně provádět resuscitaci neboli oživování - video

Zavoláme okamžitě zdravotnickou záchrannou službu, která vám odborně bude radit, jak správně postupovat. Klekněte...
více...

Uvažte si bandáž na zápěstí 2 - video

Jsou různé druhy bandáží, některé se vážou na dolní končetiny, jiné například na zápěstí a to je právě...
více...

Jak přežít zimu?

Máme pro vás sedm zaručených rad, které zajistí vaši pohodu až do příchodu jarních měsíců! 1....
více...

Pozor na stres - může způsobit i infarkt!

Stres může i zabít. Žít bez něj se však nedá! Červeň na tvářích, mokré dlaně a zrychlený tlukot srdce....
více...

Test na odhalení chronické plicní obstrukce - CHOPN

Otestujte se: Hrozí mi CHOPN? Zodpovězení několika jednoduchých otázek může člověku napovědět, zda trpí CHOPN...
více...

Ztráta dechu - chronická obstrukční choroba plic

Ztrátu dechu nepodceňujte. A víte, co je CHOPN? Počet onemocnění chronickou obstrukcí plic má stoupající tendenci...
více...

Co prospívá našemu srdci a co dělat při podezření na infarkt?

Srdci prospívá zdravá výživa a dostatek pohybu.  Pokud chcete odpověď na otázku, nakolik mladé je vaše srdce...
více...

Vysvětlení rozdílu mezi srdečně - cévními a kardiovaskulárními chorobami srdce

Srdečně - cévní choroby nejsou kardiovaskulární. Malá slovní hříčka, která zní stejně, ale neznamená to...
více...

Výfukové zplodiny zvyšují riziko infarktu

"Srdcaři" by se měli vyhýbat zplodinám z automobilů. Nadýchání se zplodin z automobilových výfuků zvyšuje...
více...