Beton a betonování

Beton je umělý kompozitní stavební materiál, který se skládá z pojiva, plniva a vody, případně přísad a příměsí. Beton je původem francouzské slovo (fr. beton - hrubá malta) a uvádí se, že na označení betonu, tak jak ho známe, ho zavedl francouzský inženýr Belidor již v roce 1753.

stavba, stavebniny, beton

Vlastnosti betonu ovlivňuje zejména skladba a poměr jeho základních složek

Do betonů se přidávají anorganické nebo organické pojiva. Plnivem bývá převážně anorganický zrnitý materiál, obecně označovaný jako kamenivo do betonu. Plniva organického původu, jako jsou drcené vlákna, třísky, piliny či polystyren, se využívají zřídka. Speciální vlastnosti lze dosáhnout přidáním vhodných přísad a příměsí s cílem pozitivně ovlivnit jeho počáteční (zpracovatelnost, doba tuhnutí) i konečné (pevnost, odolnost a trvanlivost) vlastnosti. Pro stavebnictví má největší význam cementový beton - materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody s přísadami a příměsemi nebo bez. Promícháním složek vznikne čerstvý beton. Po zpracování se uloží do bednění, formy, případně se rozprostře a obvykle se ještě zhutní. Pak čerstvý beton tuhne a mění se na zatvrdlý beton, který již má určitou pevnost. Beton při srovnání s jinými konstrukčními materiály (dřevo, ocel, keramika) má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří možnost libovolného tvarování v plastickém stavu, relativně vysoká pevnost v tlaku, nehořlavost, trvanlivost, ekonomičnost a možnost výroby na místě spotřeby. Při srovnání s ocelí nepotřebuje beton ochranu, pokud není umístěn do zvlášť agresivního prostředí. Naopak, k jeho nevýhodám je třeba přičíst malou pevnost v tahu, objemovou nestálost a nízkou měrnou pevnost (poměr pevnosti a hmotnosti).

Při navrhování betonových konstrukcí je třeba zohlednit, že beton je velmi křehký materiál

s velmi nízkou pevností v tahu, proto je třeba tahová napětí v betonu přenášet výztuží. Dalším nepříznivým faktorem, se kterým se musí počítat při navrhování betonových konstrukcí, jsou objemové změny betonu. Zatímco například keramika, ocel a další materiály jsou při normálních podmínkách stálé, v betonu při běžných teplotách nastává značné nevratné smršťování v důsledku ztráty vlhkosti a probíhající hydratace. Při běžném provozním zatížení dochází také k deformaci betonu.

Základ je cement

Základní složky betonu tvoří cement, kamenivo a voda.Doplňkovými složkami jsou přísady a příměsi. Funkci pojiva v betonu plní cement. Za vynálezce cementu se považuje zedník J. Aspdin z anglického Leedsu, ale základní poznatky přinesl LJ Vicata a výrobu zrealizoval I. CH. Johnson. Cement po smíchání s vodou vytvoří cementový tmel, který postupně tuhne, tvrdne a mění se na cementový kámen. Tento proces probíhá na vzduchu i pod vodou. Po zatvrdnutí si cement zachovává svou pevnost i stálost, a to nejen ve vyschlém stavu, ale i při dlouhodobém pobytu ve vodě. Kamenivo vytváří v betonu pevnou kostru, na kterou se kladou požadavky minimální mezerovitosti. Vlastnosti kameniva mají velký vliv na trvanlivost betonu a ostatní mechanicko- fyzikální vlastnosti.

Voda v betonu

se na jedné straně podílí na chemických a fyzikálních procesech, při kterých beton tuhne a tvrdne, a na druhé straně udržuje beton ve stavu požadované tvárnosti. Z technologického hlediska se voda rozděluje na záměsovou (určenou k výrobě betonu) a ošetřovací, která určitou dobu po zatuhnutí udržuje beton vlhký. Přísady a příměsi jsou doplňkové složky, které se mohou přidávat do betonu během míchání s cílem zlepšit některé jeho vlastnosti nebo získat speciální nové vlastnosti. Díky novým technickým a chemickým poznatkům lze vyrábět z betonu konstrukce libovolných, i velmi složitých tvarů, které splňují nejen požadované technické parametry, ale i estetické nároky kladené na stavbu. Správně navržený, kvalitně vyrobený, zpracovaný a ošetřovaný beton má vysokou pevnost v tlaku a trvanlivost. Přitom je to materiál, který je relativně dostupný ve velkém množství a za přijatelnou cenu.

Druhy betonu

Vzhledem k rozdílným požadavkům a účelům použití, ale i ekonomická kritéria výroby mají v současnosti jednotlivé betony odlišné složení, způsob zpracování, jakož i širokou škálu vlastností. Tomu odpovídá značné množství druhů betonu, pro které se vžilo označení poukazující na jeho vlastnost. Podle druhu použitého pojiva se rozlišuje cementový, natronový, sádrový, hořčíkový, asfaltový, polymerový beton atd.. Podle velikosti maximálního, respektive minimálního zrna kameniva se rozlišuje beton drobnozrnný, který je vyroben pouze z drobného kameniva a používá se na velmi tenké nebo hustě vyztužené konstrukce. Hrubozrnný beton je vyroben z převážně hrubého kameniva se zrny většími než 4 mm. Podle použitých přísad lze získat například hydrofobní beton vyrobený z hydrofobního cementu nebo aplikací hydrofobní přísady, plastifikovaný beton (použila se plastifikační přísada), provzdušněný beton (s provzdušňovací přísadou) nebo fungicidní beton (s fungicidní přísadou), který nepřipouští vývin škodlivých mikroorganismů v betonu. Podle místa výroby se rozlišuje beton vyráběný na staveništi nebo dodáván transportérem - domíchávačem. Podle způsobu provedení betonové konstrukce se rozlišuje monolitický beton (beton uložený na stavbě do bednění) a prefabrikovaný beton - v tomto případě se betonový výrobek zhotovuje na jiném místě, než je jeho konečné použití. Podle funkce v konstrukci rozeznáváme výplňový beton (bez nosné funkce) a konstrukční beton nosných konstrukcí.

Recept na výborný domácí beton

1 díl vody (stavební vědro má objem 12 l)
2 díly cementu (menší kapsa s hmotností 25 kg)
6 dílů štěrku (asi 6 věder o objemu 12 l)
Postup: Smícháme vodu s cementem a postupně přidáváme suchý štěrk, dokud nedosáhneme požadovanou hustotu betonu. V běžném případě je to asi 6 věder. Pokud je štěrk vlhký, třeba snížit množství vody na 8 l. Podle tohoto receptu vyrobíte asi 75 l středně masivního betonu třídy C16/25 nebo asi 90 l tenkostěnného betonu třídy C12/15.

Od prostého k předpjatému

I podle způsobu vyztužení můžeme beton roztřídit do několika skupin. Prostý beton je nevyztužený beton nebo beton vyztužený jen pomocnou výztuží, o níž se předpokládá, že se nepodílí na přenášení vnitřních sil v prvku nebo v konstrukci. Železobeton je nepředpjatý beton vyztužený ocelovými vložkami, které splňují podmínku minimálního stupně vyztužení. Síťobeton je železobetonová tenkostěnná konstrukce vyztužená nosnými ocelovými sítěmi z drátů s průměrem maximálně 8 mm. Vláknobeton je beton vyztužený náhodně rozptýlenými krátkými vlákny z oceli, skla, uhlíku, polypropylenu a podobně. Přidaná rozptýlená výztuž brání vytváření smršťovacích trhlin a zvyšuje pevnost v tahu betonu a lomovou energii. Vláknobeton se osvědčil při vytváření velkých betonových podlahových ploch, kde se dá použít lehké strojní hlazení. Železobeton je beton vyztužený tuhými ocelovými vložkami. Předpjatý beton je beton, do kterého se záměrně předem nebo dodatečně vnáší předpětí předpínací výztuží.

Zpevňujeme

Použitý způsob zhutňování - pracovní výkon, kterým má být dosaženo maximální hutnost čerstvého betonu ve formě nebo bednění - charakterizuje tyto druhy betonu: Litý beton je beton dopravován a ukládán do bednění litím. Samo-zhutnitelný beton je čerstvý beton, který je při kombinaci stálosti s vysokou tekutostí schopen samozhutnění bez jakékoliv zhutňovací činnosti a při velmi husté výztuži. Propichovaný  beton je polotekutý a tekutý čerstvý beton ručně zhutňován propichováním ocelovou tyčí. Lisovaný beton je beton zhutněný v uzavřené formě statickým tlakem vyvíjeným zpravidla hydraulickým lisem.Válcovaný beton je čerstvý beton uložen v ploché formě a kontinuálně lisovaný soustavou válců umístěných za sebe. Vibrovaný beton je beton zhutněný technologickým postupem, při kterém se z vibračního zdroje do čerstvého betonu vnášejí mechanické impulsy. Odstřeďovaný beton je čerstvý beton rozmetán odstředivou silou na stěnu otáčející se formy.

Objednávejte beton správně

Pokud si na stavbu objednáváte beton z centrální výrobny betonu, nezapomeňte při objednávce uvést tyto informace:

 • objednavatele a adresu výstavby (uveďte i případné dopravní omezení)
 • množství betonu v m 3
 • termín dodání, respektive časový plán všech dodávek
 • druh betonu a účel použití
 • třídu betonu
 • ochranu betonu proti škodlivým vlivům
 • konzistenci (pokud se neudá, dodává se řídký beton)
 • velikost kameniva (pokud se neudá, dodává se kamenivo s frakcí 22)
 • druh cementu a třídu pevnosti
 • přísady a příměsi (například na rychlejší zatvrdnutí betonu)
 • způsob dopravy na stavbě ( betonové pumpy nebo skluzy a trubky

comments powered by Disqus


Podobné články


Koupit dům či byt? Dilema, na které není jednoznačná odpověď!

Bydlet již dávno neznamená, mít jakoukoliv "střechu" nad hlavou. Moderní doba s sebou nese i touhu po soukromí....
více...

Zateplení domu foukanou celulózou - výhody a nevýhody

Zateplování domů se stalo již běžnou, ale hlavně nutnou záležitostí. Dokonce se v budoucnu uvažuje o tom, že...
více...

Jak správně vybrat a ohlásit stavbu plotu?

Už dávno neplatí, že ploty stavíme proti zlodějům. Ti vlezou i do zdánlivě nedobytné tvrzi. Navíc, plot má...
více...

Luxfery - jedinečný, bezpečný a funkční materiál moderního stavitelství

Luxfery neboli skleněné tvárnice představují materiál, který stále nabízí kvalitní konstrukční řešení...
více...

Plot - dominanta, na které velmi záleží

Plot dokáže přesně vymezit hranici mezi tím, co je naše a tím, kde je již území našich sousedů. Nestavíme...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Vybíráte stavební parcelu? Kromě ceny jsou i další důležité parametry!

Vybrat stavební pozemek pro stavbu rodinného domu je velmi důležitý krok. Jak by měl být velký určuje to, co chcete...
více...

Zateplení stavby z celulózy a korku

Tepelná izolace má významný podíl na eliminaci tepelných ztrát. Jejím cílem je vytvořit příjemné vnitřní...
více...

Stavba rodinného domu - výběr stavebního materiálu

V současnosti je na trhu stavebnin nepřeberné množství stavebních materiálů, jak tedy vybrat ten nejlepší? Jaká...
více...

Výběr originální střešní krytiny

Šindele a pásy se vyrábějí se ze speciální asfaltové krycí směsi na skleněné rohoži. Moderní technologie...
více...