Pleny - jednorázové nebo bavlněné?

Jednorázové pleny se staly běžně používanou, hygienickou pomůckou v péči o děti. Ale jsou opravdu to nejlepší pro všechny děti?

péče o dítě, hygienické pomůcky, dětské jednorázové pleny, bavlněné pleny

Dětské pleny prošly za dobu svého užívání mnoha proměnami

Klasické bavlněné pleny používalo na celém světě mnoho generací maminek. Moderní doba však přinesla vznik jednorázových plen, které kvůli jejich komfortnosti v současnosti používá většina rodičů. I ty se však od dob svého uvedení na trh radikálně změnily. Zatímco první jednorázovky byly vyrobeny z celulózy, na počátku osmdesátých let se na trh dostaly papírové pleny s vysoce absorpčním jádrem. Právě ty přinesly s sebou nové možnosti. Papírové plenky jsou dnes tenčí, lehčí a odvádějí vlhkost tak rychle jako žádné jiné plenky v minulosti. Výrobci do nich navíc přidávají kosmetické přípravky, aby zvýšily komfort dětské pokožky, ale i různá barviva a parfémy. Chemické zatížení jednorázových plen však u rodičů vyvolává otázky, zda jsou novodobé pleny pro děti opravdu tím nejlepším řešením a zda se s nimi nespojují určitá zdravotní rizika. V následujícím článku nabízíme přehled aktuálních studií, které se touto problematikou zabývaly.

Plenková dermatitida

Kontaktní dermatitida v plenkové oblasti představuje i dnes nejčastější zdravotní komplikaci, která s nošením plen souvisí. Obecně se jedná o zánětlivé onemocnění kůže, které se projevuje širokým spektrem příznaků, od zarudnutí až po vyrážky. Mnoho maminek se obává používání jednorázových plenek pro obsah chemikálií, které považují za příčinu vyrážek. Pravdou však je, že výskyt pupínků v plenkové oblasti a jejich závažnost za poslední léta výrazně klesly i díky používání jednorázových plen. Přestože jednorázovky mohou obsahovat chemikálie, ty, podle uvedené studie, nejsou hlavním důvodem vzniku kontaktního zánětu a vyrážek. Existuje několik faktorů, které způsobují záněty kůže v plenkové oblasti. Za ty hlavní se považuje vlhkost, zvýšené pH a biochemické iritanty, tedy látky dráždící pokožku. Pokud je dětská pokožka déle vystavena vlhkosti v plence způsobené močí, dochází k narušení mechanické bariéry, kterou představuje kůže. Odpadní produkty, které z moči na plence vznikají, zvyšují pH a tím dráždí pokožku. Kombinací obou procesů se stává dětská pokožka zranitelná a odpovídá zánětem. Jednorázové pleny se dnes vyrábějí tak, aby dokázaly během několika vteřin odstranit moč, čímž výrazně omezují vlhkost. Díky tomu dokáží vzniku zánětu kůže, způsobenému vlhkostí v plenkové oblasti, zcela zabránit nebo alespoň snížit závažnost tohoto onemocnění. Studie v osmdesátých letech minulého století porovnávaly účinnost novodobých plen s vysoce absorpčním jádrem obsahujícím polyakryláty sodíku, celulózové pleny a klasické látkové pleny. Zaměřily se na to, jak plenky zabraňují vzniku vlhkosti a poklesu ph pokožky. Pleny s vysoce absorpčním jádrem vyšly ve srovnání nejlépe - výrazně snižovaly vlhkost a ph pokožky udržovaly ve výšce blízké normálu. Bohužel, chybí výzkum, který by s novodobými jednorázovkami porovnával novodobé látkové pleny. Ty se v současnosti vyrábějí z různých materiálů, které jsou velmi savé a zároveň snižují pocit vlhkosti vnímané miminkem.

Kvasinky

Při podrobném vyšetření dermatitidy se často potvrdí, že jde o kvasinkovou infekci. V teple a vlhku mají plísně ideální podmínky pro množení. Moderní jednorázové plenky nemají takovou dobrou prodyšnost jak starší celulózové jednorázové pleny nebo pleny bavlněné. Příčinou je, že jejich jádro je vyrobeno z polyakrylátových polymerů. Ty dokáží na sebe navázat tekutinu až 80-krát těžší než je jejich hmotnost, což však vede ke snížené prodyšnosti. Z hlediska prevence kvasinkových infekcí je důležitá prodyšnost pleny, a to i v případě jednorázových i látkových. Výzkum říká, že pleny, které umožňují větrání plenkové oblasti, snižují riziko přemnožení kvasinek až o 50 procent. Také pomůže, pokud dítě často přebalujete a necháváte ho část dne i bez plenky, aby se kůže provzdušila.

Záněty močových cest u dívek

V posledních letech se hodně diskutuje o souvislosti mezi vysoce absorpčními jednorázovými plenkami a zánětům dolních močových cest u dívek. Studie poukázala na to, že dívkám, které byly přebalované do vysoce absorpčních plen hrozí vyšší riziko vzniku infekce dolních močových cest než těm, které nosí plenky bavlněné nebo klasické jednorázové s celulózou. Důvodem je, podle zmíněné studie, snížená prodyšnost ve srovnání s celulózovými jednorázovými plenami nebo plenkami z bavlny. Nedostatečně odvětrané prostředí vytváří vhodné podmínky pro množení bakterií, které mohou způsobit infekci dolních močových cest. Z tohoto důvodu se doporučuje zejména u dívek používání jednorázových plen, které jsou dostatečně prodyšné. Řešením může být i přechod na bavlněné pleny a samozřejmě časté přebalování spojené s větráním pokožky.

Přehřívání varlat u chlapců

Mezi maminkami chlapců se šíří obavy, že jednorázové plenky způsobují přehřátí varlat a mohou v budoucnu ohrozit jejich pohlavní funkce. Teplota varlat by měla být mírně nižší než teplota těla, aby tvorba spermií probíhala bez problémů. I v tomto směru se snažili lékaři zjistit, zda jsou obavy rodičů opodstatněné. Zatímco studie z roku 2000, která se věnovala zaznamenávání teplot varlat 48 chlapců v různých druzích plen poukázala na možnost zvýšené teploty varlat při jednorázových plenách ve srovnání s bavlněnými plenami, rozsáhlejší studie z roku 2002 toto tvrzení vyvrátila. V ní totiž lékaři poukázali na fakt, že bavlněné pleny se obvykle nosí překryté vrchním ochranným dílem z neprodyšného materiálu a tato kombinace způsobuje stejné zvýšení teploty varlat jako nošení jednorázových plen. Zároveň však tato studie dokázala, že ani bavlněné, ani papírové pleny nezpůsobují výrazný nárůst teploty varlat. Mnohem větší vliv mají v tomto směru přikrývky a dětské oděvy, proto se doporučuje dítě oblékat a přikrývat přiměřeně teplotě prostředí, v níž se nachází, aby nedošlo k přehřívání organismu. Vědci také analyzovali, zda užívání jednorázových plenek nezvyšuje u chlapců v dospělosti riziko rakoviny varlat. Studie realizovaná v Dánsku nezjistila žádnou souvislost mezi plenkami a rizikem rakoviny.

Alergie

Kromě zánětu se rodiče obávají při používání plenek vzniku alergií, které mohou vyvolat chemické látky v plenkách. Výzkumy potvrdily zvýšené riziko alergické dermatitidy (tj alergického zánětu kůže) v souvislosti s chemickými látkami obsaženými v moderních jednorázových plenkách. Studie z roku 2005 prokázala, že barviva, které se do nich přidávají mohou u dětí vyvolat alergie, které se projeví na kůži. Proto by měli rodiče volit pleny bezbarvé. Stejně dnes lékaři upozorňují i ​​na možnost vzniku alergických zánětů kůže při nošení plen, které obsahují parfémy. Ty mohou také působit na jemnou dětskou pokožku jako alergeny. Látky přidávané do plen, které vyvolávají podráždění a alergie: Barviva (žlutá č. 3, oranžová č. 3, modrá č. 124, modrá č. 106); Guma (Mercaptobenzothiazol, Cyclohexylthiophthalimid); Lepidlo (P-terc-butyl-phenol-formaldehydové pryskyřice).

Syndrom toxického šoku

V minulosti byly popsány i případy syndromu toxického šoku, který souvisel s používáním jednorázových plen. Syndrom toxického šoku, který se spojuje především s používáním menstruačních tamponů u žen se projevuje náhlým zvýšením teploty nad 39 stupňů, vyrážkou, zarudnutím, průjmem, zvracením a bolestmi svalů. Podle některých výzkumů se usuzuje, že papírové pleny, které mají vysoce hydrofilní - tedy vodu přitahující jádro dokáží na sebe navázat mikroorganismy. Nejčastěji jde o kvasinku Candida albicans, která způsobuje výše popsané plísně. Jednorázové pleny však obsahují také části, které jsou vyrobeny z hydrofobních, vodu odpuzujících materiálů. Na tyto části plenky se zase váže bakterie Staphylococcus aureus a mikroorganismy se pak v prostředí pleny snadno rozmnožují. Jelikož plenka přichází do kontaktu s dětskou pokožkou na poměrně velké ploše, mohou mikroorganismy způsobit infekce vedoucí ve výjimečných případech až ke vzniku syndromu toxického šoku. Správnou hygienou a přiměřeně častou výměnou papírových plen se však dá takovému závažnému onemocnění vyhnout.

Dlouhodobé účinky na zdraví

Obavy u rodičů vzbudil i chemikálie obsažené v jádru pleny, kterým plenka vděčí za vysokou savost, tzv.polyakrylátové polymery. Za posledních 12 let však nebyly popsány žádné případy alergických nebo jiných nežádoucích reakcí, které by souvisely s polyakrylátové polymery, a tak se dají tyto vysoce absorpční materiály považovat za bezpečné. Jednorázové pleny ale obsahují množství dalších látek, které mají prokazatelný vliv na lidský organismus. Jejich zastánci poukazují na to, že nebezpečné látky se v plence nacházejí pouze v malých množstvích, takže jsou pro dítě neškodné. Odpůrci na druhé straně varují, že děti jsou v plenkách 24 hodin denně celé první 2-3 roky života, a proto i stopové množství jedu představuje zdravotní riziko. Studie realizovaná na potkanech zjišťovala, zda látky obsažené v jednorázových plenkách mohou vyvolat dýchací potíže. Krysy dýchaly výpary z plenek tří různých značek, přičemž při dvou značkách se objevilo podráždění a problémy s dýcháním. Jména značek nebyla zveřejněna. Autoři studie předpokládají, že některé plenky obsahují chemikálie, které mohou přispívat ke vzniku astmatu nebo k jejímu zhoršení. O škodlivosti dioxinů a jejich karcinogenních vlastnostech při jejich dlouhodobém účinku se napsalo již mnoho. Rozsáhlá americká studie z roku 2002 ukázala, že obsah dioxinů v plenkách je 30 000 - 2 200 000-krát menší než jejich obsah v jídle, které běžně konzumujeme, a proto není obsah dioxinů v plenkách ze zdravotního hlediska nijak signifikantní. Stále se však diskutuje o dlouhodobém efektu malého množství dioxinů, který zatím není dostatečně prozkoumán. Dioxiny vznikají v plence zejména bělením pomocí chloru, proto je při obavách možné kupovat nebělené plenky nebo takové, co byly běleny bez chlóru.

Na závěr

Jednorázové pleny nebo látkové? Výzkum naznačuje, že každá alternativa má své plusy, ale i rizika. Vedle jednoduchosti jejich používání je největší výhodou jednorázovek jejich savost, díky níž je dítě v suchu a méně ohrožené záněty kůže v plenkové oblasti. Jejich nižší průdušnost však může vést ke kvasinkovým infekcím a zánětům močových cest u dívek. Navíc rodiče trpí faktorem nejistoty, že při jednorázových plenkách nikdy nevědí, jakou "chemii" do nich výrobce dal. Ať už se rozhodnete pro používání látkových nebo jednorázových plenek, v první řadě dbejte na jejich správné používání. Při správné hygieně a přiměřeně časté výměně plenek zůstane dětská pokožka s velkou pravděpodobností zdravá v každé plence, pro kterou se rozhodnete.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Pět rad, které pomáhají s tím, aby děti jen nemlsaly, ale jedly zdravě

Snažíte se, aby se nejen vaše dítě, ale i celá rodina zdravě a chutně stravovala? A zrovna vaše dítě...
více...

Jak ochutit jídlo malým dětem? Používejte bylinky!

Ochucovat nebo neochucovat malým dětem jídlo? Určitě je dochucování možné, ale má svá pravidla. Určitě by se...
více...

Do školy a školky potřebují děti kvalitní přezůvky, doma je zdravější, když běhají bosy!

Také patříte k rodičům, kteří neustále běhají za svými dětmi s přezůvkami v ruce, ve snaze, aby se obuly...
více...

Holení intimních partií zvyšuje riziko nákazy pohlavními chorobami

Úplně hladké tělo bez jediného chloupku se stalo symbolem čistoty a běžné péče nejen u žen, ale i některých...
více...

Děti s alergií na mléko mohou v dospělosti trpět osteoporózou

Děti, které mají alergii na kravské mléko by mohly v dospělosti trpět osteoporózou. Proto je potřeba, dodávat...
více...

Sedátko do sprchového koutu zvyšuje komfort sprchování

Sedátko do sprchového koutu, to nemusí být jen vybavení koupelny pro seniory nebo dlouhodobě nemocné. Hodit se...
více...

Nemocné a nedoléčené dítě do školky a školy nepatří!

Podzim bývá hrozbou pro zaměstnavatele matek malých dětí. Některé děti se s kolektivem ještě nesetkaly, jiné...
více...

Nemocné a nedoléčené dítě do školky a školy nepatří!

Podzim bývá hrozbou pro zaměstnavatele matek malých dětí. Některé děti se s kolektivem ještě nesetkaly, jiné...
více...

Co je na veřejných toaletách nejšpinavější? Sedátko to rozhodně není!

Neradi, ale občas ji musíme použít téměř všichni. Asi by se těžko hledal člověk, který nikdy nemusel...
více...

Zuby bělí máta a citron

Po pěkném a zářivém úsměvu touží ženy i muži. Ne každý má však to štěstí mít zuby krásné a zářivě...
více...