Dítě může utonout i několik hodin po návštěvě bazénu!

Každoroční tragédie, kdy se dítě utopí v malém bazénku na zahradě, mluví jasně. Malé děti je třeba u každé vody hlídat! A přitom nemusí jít jen o klasické utonutí. Velmi nebezpečné a zrádné je tzv. suché tonutí.

děti, úrazy, zdraví, rodiče, koupání, voda

Suché utonutí

Důvod úmrtí? Suché utonutí. Vždy jde o velké neštěstí, zejména pro rodiny dětí, a proto nechceme vyvolat negativní emoce, ani stresovat před dovolenkovým obdobím. Ale právě v tomto případě mnoho rodičů přiznalo, že s dětmi ve vodě dovádějí a vyhazují je do vzduchu s následným pádem do vody a dosud ani nepomysleli, že by to mohlo být životu nebezpečné.

Suché tonutí

Suché tonutí je pro mnohé neznámou diagnózou, a přitom jeho výskyt je celkem častý. Přibližně až 10 - 15% utopení tvoří právě suchá utonutí, ke kterému dokonce nemusí dojít hned, ale i za desítky minut či hodin po plavání a koupání.

Pozor i doma ve vaně

Utonutí tedy vůbec nemusí být následkem utonutí pod hladinou vody, ale můžeme mu podlehnout i po krátkém a obvykle náhlém ponoření. Suché nebo sekundární utonutí může nastat tehdy, když vodu polkneme a dostane se do našich dýchacích cest. Tato zbytková tekutina může způsobit křeče, které vedou k dalším komplikacím při dýchání a mohou vést až k nedostatečnému okysličení a udušení.

Suché a sekundární tonutí

Pojmenování suché či sekundární tonutí se používá proto, že k utonutí nedojde potopením se pod hladinu vody. Z médií je znám i případ chlapečka, který zemřel hodinu po tom, když dováděl s kamarády v bazénu. Půlhodiny poté v dobré náladě odešel z bazénu a šel s rodiči domů, kde si začal stěžovat na velkou únavu. Šel si lehnout. Na tom nebylo nic neobvyklého. Děti slunce a voda unaví. Když se však po chvíli na něj šla podívat matka, zjistila, že už nedýchá. Patolog potvrdil, že zemřel na zadušení z utonutí - takzvané sekundární utonutí.

Příčiny sekundárního utonutí

Pokud se dítě náhle napije vody nebo nějakým způsobem bojuje ve vodě, které se napije a nedojde ke křečím a suchému utonutí, může jej ohrozit sekundární utonutí. Jde vlastně o opožděné utonutí tekutinou, která zůstala v dýchacích cestách člověka. Dýchací cesty a plíce, ve kterých je byť jen trošku vody, již nejsou schopny tělu dodávat potřebné množství kyslíku a postupně dochází k plicnímu edému a tvoří se další tekutina. Následek může být i smrtelný. Nejčastěji k tomuto druhu úmrtí dochází během spánku. Voda v plicích může vyvolat zvracení a následné udušení. Dokonce až 24 hodin po plavání nebo koupání se může do plic dostat tekutina. Sekundární utonutí tedy může nastat i tehdy, když už je člověk mimo bazén, i za několik hodin.

Příznaky, které nelze podcenit

Ne vždy si můžeme všimnout, zda dítě nespolklo vodu z moře, či bazénu nebo se mu nedostala do dýchacích cest, vždyť nakonec při potápění je to docela běžné. Ale jsou jisté náznaky, při kterých je třeba zpozornět. A pozor! Rozhodující může být každá sekunda, pozorně sledujme příznaky: změna chování dítěte, problémy s dýcháním, přítomen kašel, který zde před koupáním nebyl, případné vykašlávání tekutiny, extrémní únava. Při těchto příznacích neváhejte, a co nejdříve vyhledejte odbornou pomoc. Lépe, když půjdete zbytečně, než pozdě! Lékaři vodu z plic dítěti mohou vypumpovat, ale nikdy nelze předem určit, zdadítě bude či nebude mít i jiné komplikace. Přičemž náchylnější na problémy s plícemi jsou astmatické děti.

Prevence

  • Učte své děti, že vždy předtím, než se potopí do vody je nezbytné, aby zavřely ústa a chytily si nos. Platí to i u skluzavek a tobogánů.
  • Pokud jsou děti příliš unavené, nedovolte jim dále zůstávat ve vodě.
  • Každé dvě hodiny, které věnují vodním sportům nebo zábavě ve vodě by měly být alespoň 15 minut mimo vodu, odpočívat a občerstvit se.
  • Buďte v blízkosti dítěte, kdy je ve vodě, poučte ho, aby nepolykalo vodu, nesnažilo se nadechnout pod vodou. Ujistěme se, že je plně ve střehu a pozorné.
  • Nebraňte mu v kašli. Pokud dítě po koupání kašle, podporujte ho v tom každých 15 - 20 minut. V případě, že vykašle mnoho tekutiny, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečné hry ve vodě

Děti to mají velmi rády, těší se a smějí ... Vyhodíme je do vzduchu, co nejvíce dokážeme a ony pak hup do vody. Pokud je to nízko nad hladinou a dítě je chráněno plovacím kruhem nebo plavacími rukávky, nemusí se nic stát. Horší je, když dítě vyhodíme do výšky a následně se hluboce potopí. Víte, jaký tlak může nastat v jeho dýchacím ústrojí a jak se mu tam může nahrnout voda? Takové dovádění ve vodě nemusí být vůbec bezpečné, i když vaše dítě umí perfektně plavat. Křeč při pádu do vody může například vyvolat křeč hrtanu a dítě se může udusit.

Doporučení 

Při potápění malých dětí je vhodné vybrat potápěčské brýle s překrytými nosními dírkami, aby se přes ně nedostala voda dále do dýchacího traktu, i když to není žádoucí. Možná je to pro dítě méně pohodlné, ale určitě se to vyplatí. A i přestože bude dítě na vodu dobře připravené a vybavené, stejně je nutný neustálý dohled dospělého člověka, nelépe rodiče.

comments powered by Disqus


Podobné články


Psaní písmenek je pro předškoláky zábava a to je dobré využít!

Nenásilný trénink držení tužky a pastelky v předškolním věku pomůže dětem s pozdější výukou psaní....
více...

Fyzické tresty děti nevychovají k laskavému chování

Také jste jako malí občas dostávali pár facek nebo jednu výchovnou na zadek? A  co si o tom dnes myslíte? Bylo...
více...

Desatero, které by měl znát každý rodič školáka

Výchova dětí ve školním věku, to je především záležitost rodičů. Určitě, škola je pro děti velkým...
více...

Děti vychovávané pouze matkou jsou zdravější, když tráví co nejvíc času se svým otcem

Tatínkové, věnujete se svým miminkům dostatečně? Pokud ano, budou vaše děti zdravější! Nejnovější výzkumy...
více...

Jak vybrat dítěti jméno, a která jména jsou u nás zakázaná?

Rodičovství, to není jen plánovaní toho, kdy přijde miminko na svět. Být rodičem, to znamená i vybrat svému...
více...

Proč chodit ven i s miminkem, které má rýmu?

Nachlazení a rýma se nevyhýbají ani malým miminkům. Výbornou prevencí je sice kojení, ale co když kojí maminka,...
více...

Hry, které sami dětem vyrobíte, zabaví děti i vás

V dnešní době není problém koupit dítěti hračku ani o víkendu a v pozdních večerních hodinách. Ale co takhle...
více...

Tablet pomáhá dětem rozvíjet kreativitu a představivost

Tablety a další elektronické hračky nebyly vymyšleny proto, aby jen bavily děti a pily krev rodičům. A naopak,...
více...

Děti, které vyrůstají v přehnané čistotě nejsou zdravější, opak je pravdou!

Imunita se tvoří ještě před tím, než se narodíme. Ale když se dítě narodí, je třeba jeho imunitu trénovat....
více...

Pokoj pro budoucího školáka

S končícím létem nastávají školní starosti nejen pro děti, ale i pro rodiče. Již ke konci prázdninách je...
více...