Autismus a jeho vyšší riziko u sourozenců

Riziko autismu je u sourozenců takto nemocných dětí vyšší. Že se autismus vyvine i u dětí, jejichž starší sourozenec trpí tímto onemocněním, je mnohem vyšší, než se dosud předpokládalo.

Autismus a jeho vyšší riziko u sourozenců


Podle nejnovější studie amerických vědců


se tak stane u téměř každého pátého takového dítěte. Vědci sledovali 664 dětí, jejichž alespoň jeden starší sourozenec trpěl autismem. Při jejich vyšetření po jejich třetích narozeninách zjistili, že se tato porucha vyvinula v mířenější nebo úplné formě u 132 z nich, což představuje téměř 20 procent ze zkoumaných dětí. Dosavadní předpoklady odborníků se pohybovaly na úrovni tří až 10 procent. Nejnepříznivější výsledky zaznamenali vědci u dětí, které měly alespoň dva sourozence s tímto postižením - autismus se vyvinul u 32 procent z nich.


Autismus je znám jako onemocnění, kterým trpí častěji chlapci


Z výsledků studie vyplývá, že zmiňované postižení se v případě chlapců s autistickými sourozenci vyvinulo u 26 procent z nich, přičemž v případě dívek u devíti procent.


Autismus je vývojová porucha,


která ovlivňuje schopnost dítěte myslet, učit se a komunikovat s lidmi. Žádné předchozí výzkumy nezaznamenali tak vysoké riziko výskytu autismu u sourozenců nemocných dětí. Toto je největší studie zaměřená na sourozence dětí s autizmem, jakou kdy kdo uskutečnil.

comments powered by Disqus