Technické zařízení


Dodatečné podsklepení - základy, materiál, větrání

Při záměru vytvořit pod stavbou nové sklepní prostory je především třeba zjistit, zda zemina, na níž je budova...
více...

Energie z přírody a jak ji získávat

Úsporné a ekologické bydlení nabývá stále větší význam. Hledají se řešení, jak šetrně přistupovat...
více...

Centrální teplo nebo vlastní vytápění?

Topná soustava obsahuje zdroj tepla, rozvody teplonosného média, topná tělesa a regulační prvky. Zdroj tepla bývá...
více...

Bydlení za tepelnou bariérou

Nepředpokládám, že někdo z vás ještě neslyšel o solárních kolektorech či tepelném čerpadle. Obě tato...
více...

Bezpečnost, design, servis a záruky garážových vrat

Množství firem s oblibou tvrdí, že jejich brána má ochranu proti sevření prstů. Vyplatí se však nespokojit se...
více...

Aby nám klimatizace neuškodila

Léto na nás začíná dýchat svým teplým dechem a mně se před očima vynořuje každoroční problém. Určitě mi...
více...

Aby garáž opravdu sloužila

K rodinnému domu patří garáž stejně, jako zvonek u vchodu, a schránka na poštu. Její výhody oceníte zejména...
více...

10 mýtů a pověr o vytápění a zdrojích tepla

I zdroje tepla a vytápění jako takové jsou vděčným objektem nejrůznějších mýtů a pověr. Připravili jsme pro...
více...

Komora a spíž na potraviny

Komora na potraviny, tedy spíž, hraje v životě domácnosti často významnější roli, než jsme ochotni připustit....
více...

Čištění vzduchu odtahem nebo recirkulací

Častou otázkou při výběru odsavače je i volba jeho provozní funkce - recirkulace nebo odtahu. Jako vysvětlení...
více...