Obtěžování na pracovišti je trestný čin, nebojte se ho oznámit!

Obtěžování na pracovišti není jednoduchou ani příjemnou situací, kterou by chtěl někdo z nás zažívat. Na toto jednání je třeba upozornit naše okolí a veřejnost, aby se zabránilo jakýmkoli vážnějším následkům.

obtěžování, práce, zaměstnání, lidé, vztahy, muži, ženy

Co je to obtěžování?

Obtěžování na pracovišti je protizákonné, je formou diskriminace a spadá pod antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb). Ten definuje obtěžování jako "takové chování, v jehož důsledku dochází nebo může dojít k vytváření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů."

Podoby obtěžování

Obtěžování může nabírat různé podoby. Může jít o obtěžování sexuální, rasové a rodinného stavu. Rasové obtěžování se týče barvy pleti, národnosti, etnického původu. Kromě těchto základních forem může mít obtěžování i formu obtěžování z hlediska rovnoprávnosti při práci a její získávání: z hlediska náboženského vyznání, věku, zdravotního stavu či postižení, sexuální orientace, rodinných a příbuzenských vztahů. V praxi si tak může kolega či šéf dobírat si nebo se posmívat zaměstnanci / kyni ohledně jeho / její nějaké neschopnosti, může používat přezdívky nebo ponižující pojmenování, může útočit či ponižovat starších zaměstnance z hlediska jejich věku, může zaměstnance / kyni vyloučit z pracovních setkání nebo jiných sociálních událostí. Obtěžování mohou páchat manažeři, spolupracovníci nebo dokonce i klienti, zákazníci apod. Obtěžování způsobuje zaměstnanci / kyni ponižování, obtěžování, zastrašování. Obtěžování, zastrašování, šikana má své důsledky na rovině fyzické, psychické i sociální a je definováno i jako mobbing (skupina osob proti jednomu), bullying (jednotlivec proti jednomu) a bossing (zastrašování šéfem).

Sexuální obtěžování

Sexuální obtěžování je vážné, nežádoucí chování sexuálního charakteru - ať už slovy (verbální), činy (tělem), gesty (neverbální) či různými sexuálními obrázky ze strany kolegů nebo nadřízených. Způsobuje obtěžováné osobě pocity urážení, porušení důstojnosti, ponižování nebo zastrašování. Vytváří se tak nepřátelské, zastrašující, ponižující a pokořující prostředí. 

Jak zvládnout obtěžování na pracovišti?

Hlavní pomoc v problematice obtěžování je založena na legislativních opatřeních, která mají formu normativních předpisů. Základem boje a zvládání obtěžování je veřejné povědomí a scitlivování veřejnosti v otázce sexuálního obtěžování. V lidech se vytváří postupně jistá "brzda" a povědomí nevhodnosti takového chování, potřeba pomoci a jednat v takových případech. Toto jsou základy, které jsou potřebné pro zvládání obtěžování a to, o co se možná opřít. Potřebné jsou však i další postupy, které může obtěžována osoba využít. Na jedné straně jsou to "osobní" možnosti intervence vůči obtěživateli a na druhé je to využití pomoci ze strany jiných, kompetentních, nadřízených, soudu či obhájce práv.

Pomoc nejen právní

 • Neobviňujte se: nedejte se v sobě vtáhnout do obviňování sebe za takové chování.
 • Nežádoucí chování neignorujte a nezlehčujte.
 • Řekněte "ne": obtěžující osobě na její chování dejte jasné stop nebo ne. Pokud nereaguje na vaše slovní upozornění, dejte jí to písemně.
 • Nutné je upozornit obtěžovatele na protizákonnost jeho chování.
 • Poukázat na obtěžující prvky v chování obtěžovatele a důrazně trvat na jejich ukončení a zastavení.
 • Zachyťte / zapisujte si incidenty: vše, co se stalo s co největšími detaily (datum, čas, místo).
 • Uveďte svědky: pokud jsou přítomni svědci, zaznamenejte si jejich jména.
 • Vyhledejte pomoc: v dané situaci byste neměli reagovat stažením se nebo mlčením, což podporuje chování obtěžujícího. Máte právo na obranu, jste dokonce "povinni" bránit se, pokud na vás někdo útočí. Braňte se. Nenechte si „skákat po hlavě“. Nemlčte! Svěřte se co nejdříve kolegovi, kolegyni, partnerovi, supervizorovi apod. a žádejte o pomoc a podporu.
 • Oznamte skutečnosti nadřízenému (povinnost vytvořit podmínky, které negativně neovlivňují jejich pracovní výkon a zabránit tomu, aby k obtěžování nedocházelo. Informujte o obtěžování manažera, nadřízeného, supervizora. Pokud je obtěžujícím přímý nadřízený, informujte jeho nadřízeného.
 • Každý se může obrátit o pomoc, zejména právní, i na obory, je-li jejich členem.
 • Pokud se nechcete kontaktovat s obtěžujícím přímo, nebo i se nadřízeným, můžete způsobenou újmu (materiální nebo morální) řešit právní cestou (žaloba prostřednictvím soudu).

Jak se bránit

V případě nereagování firmy či nadřízeného na vaše stížnosti podejte stížnost písemně, a to můžete později i využít jako doklad. Především byste se měli naučit se bránit (osobně nebo prostřednictvím vyžadování pomoci od kompetentních), mít úctu k sobě a ke svému tělu (v případě sexuálního obtěžování) a nesklouznout do pasivity a strachu. Můžete využít i pomoc psychologa a psychoterapeuta, který s vámi půjde touto cestou naučení se bránit se a společného hledání i jiných prostředků, jak vyřešit situaci. Nezůstaňte sami, nenechávejte si to pro sebe, nedejte se ponižovat. Hlavní je najít v sobě sílu, ale využít i sílu jiných, kteří vám musí pomoct. Nebojte se na na ně obrátit!

comments powered by Disqus


Podobné články


Ženy hledají citlivé a milé muže, drsňákům moc nevěří

Ženy hledají muže, kteří jsou divocí, nespoutaní a mají drsnou povahu. Ne, tak tohle už dávno neplatí. Nebo to...
více...

Proč nemilujete svoji práci?

Milujete svoji práci? Tak jinak! Máte rádi svoji práci? Pokud ano, podle průzkumu patříte mezi pět procent lidí,...
více...

Vztah s jedináčkem nemusí být bez problémů, ale i velká rodina může vychovat egoistu

Zamilovali jste se a ještě před tím, než jste se zamilovali "vážně", jste se partnera zeptali, jestli má...
více...

Dárky do ložnice, které potěší a navodí příjemný spánek

Láska se sice nemusí dokazovat kupovanými dárky, ale na druhou stranu, která žena by neměla z malého dárku...
více...

Přírodní léčba impotence, neplodnosti a frigidity

Problémy s erekcí či frigiditou nejsou v dnešní, přetechnizované době, nic ojedinělého. A samozřejmě existuje...
více...

Jak dlouho trvá, než se muž zamiluje?

Zamilovaní a láska sice spolu souvisí, ale není totéž. Hlavně u mužů často uplyne poměrně dlouhá doba, než...
více...

Předčasná ejakulace zbytečně trápí mnoho mužů, protože je zde účinné řešení

Spokojený milostný život, to je přání většiny mužů i žen. Ale občas se vyskytnou větší či menší...
více...

Ženy častěji dávají podnět k rozchodu, ale muži po něm víc trpí

Ženy vypadají po rozchodu tak, že většinou okolí na první pohled pozná, že něco není v pořádku. U mužů je...
více...

I ženy mohou vyřešit problémy mužů s prostatou

Myslíte si, že prostata není tématem pro ženy? Ale je. O zdraví je potřeba pečovat, a to je ta pravá parketa pro...
více...

Práce ovlivňuje životy lidí a není to vždy povznášející pocit

Práce je základem pro naši existenci. Povznáší a dává našemu životu smysl. Ale i ona může negativně působit....
více...