Řešení konfliktů s nadhledem

Některých chyb, kterých se lidé dopouštějí při řešení obyčejných věcí v životě jste si určitě vědomi i vy. Tak například vytahování starých křivd z minulosti při hádce s manželkou je vždy dobrý tah jak ji pořádně vytočit. Ale může to být samozřejmě i opačně. I vy můžete být obětí podobných praktik.

Řešení konfliktů s nadhledem

Konflikt je situace, kdy dvě nebo více osob nesouhlasí,

například když manželé jsou přesvědčeni, že jejich osobní potřeby se rozcházejí. V důvěrných vztazích je konflikt nevyhnutelný, protože žádná dvojice, která žije spolu, nemůže se vždy a ve všem shodnout. A proto je třeba se naučit jej zvládat tak, aby nezpůsobil kromě hádky a nedorozumění i další problémy.

Jeho správné řešení je často znemožněno silnými emocemi,

které jej doprovázejí. Sami víte, jaké je těžké dávat si pozor na to, co říkáte, když jste naštvaní. Správné řešení však značí alespoň se pokusit o změnu, například, že by jste se měli vyvarovat vytahování minulosti a starých "hříchů". Je to jedno z pravidel, které by se mělo dodržovat v konstruktivní hádce.

Pravidla, které byste měli při konfliktu dodržet

• V rámci sporu řešte jen jeden problém. Žádná jiná témata by neměla být předložena.
• Vyhněte se kritizujícím výrokům. Tím, že ve sporu používáte "přezdívky", poroučení, vyhrožování, urážení, může sloužit nakonec ve váš neprospěch.
• Není dovoleno zevšeobecňovat. Dávejte si pozor na slova "Nikdy " a "Vždy ". Tyto výrazy nejsou oprávněné, protože lidské chování je zřídkakdy takové pořád.
• Nereagujte výbušně. Není dobré přehnaně reagovat na situace.
• Neodmítejte a nepřerušujte rozhovor. Jediné, co tím dosáhnete je zostření konfliktu a nikoliv jeho řešení. Nevybíjejte si vztek na někom, kdo zato nemůže. Mohlo by vás to později mrzet.
• Nedávejte údery pod pás. Útočení na citlivá místa není efektivní a způsobuje prohloubení hněvu nebo smutku na opačné straně.
• Neukládejte. Souvisí s předchozím, snažte se nepamatovat si to špatné, ale jen pozitivní zážitky.

Je normální, pokud se vám vždy nepodaří řídit se těmito pravidly,

člověk prostě zapomene nebo je unavený, ale to neznamená, že by se každý neměl alespoň snažit. Součástí správné komunikace je hlavně poslech opačné strany a snažení se o porozumění. O to se můžeme pokusit i v normální komunikaci, může to zlepšit vztahy okolo.

Stačí se jen zaměřit na ostatní a věnovat jim více pozornosti, což se dá nacvičit

• Poslouchejte, jak je něco řečeno, tón hlasu a rytmus
• Sledujte neverbální projevy jako jsou - postoj, oční kontakt, gestikulace, výraz tváře atd..
• Snažte se uvědomovat si a ovládat své emoce, protože mohou překážet při soustředění
• Přikyvováním a mluvením "Ano ", "Hm - hm " dávejte druhému najevo, že ho pozorně posloucháte
• Zkuste rozvíjet rozhovor pomocí vět jako "Zajímá mě, co říkáš.", "Chtěl / a / by sis o tom promluvit?"

Tyto rady se nemusí využívat pouze v partnerském vztahu

Rozumný vedoucí takovým přístupem dokáže motivovat své podřízené k lepším výkonům, aniž by působil direktivně a nadřazeně.

comments powered by Disqus