Střecha, která nejen krášlí dům, ale také zlepšuje klimatické podmínky

Hlavní úlohou střechy je ochrana interiéru před atmosférickými srážkami. Praktická, nápaditá a variabilní architektonická řešení, ale i technické parametry moderních plochých střech však posouvají ztvárnění domu ještě dál.

střecha, zdraví, ekologie, zelená střecha

Výhodná investice

V minulosti vyvažovala ekonomickou dostupnost plochých střech jejich nižší životnost. To dnes již neplatí. Pečlivě zkombinovaná skladba ploché střechy zajišťuje její funkčnost, střecha si zachová původní vzhled během celé životnosti (což může být více než 30 let), samozřejmě za předpokladu kvalitní a precizní realizace. Budoucí uživatel nemusí realizovat speciální střešní konstrukci - krov, což znamená významnou úsporu nákladů. Rostoucí ceny energií upozorňují i ​​na přednosti ploché střechy jako efektivní konstrukce - zateplení ploché střechy s mírným sklonem (do 10 °) je výhodnější, zejména s ohledem na eliminaci tepelných mostů. Z hlediska komfortu bydlení snad není třeba připomínat, že pod touto střechou vzniká plnohodnotný prostor s možností libovolného dispozičního členění. Navíc plochá střecha se může proměnit i na velkorysou terasu či zahradu. Výsledná cena konstrukce ploché střechy závisí nejen na konstrukčním systému, množství a druhu aplikovaných vrstev, ale i na náročnosti realizace.

Vhodná povlaková krytina

Předvídavost je vlastnost, kterou investor musí mít již ve fázi přípravy projektu ploché střechy. Zajistit dokonalou ochranu před pronikáním vlhkosti lze pouze aplikací kvalitní hydroizolační vrstvy - povlakové krytiny. V současnosti se na střechách našich domů objevují hydroizolace v podobě PVC fólií nebo modifikovaných asfaltových pásů, které mají na rozdíl od svých oxidovaných předchůdců mají lepší teplotní i technickou použitelnost. Výhodou asfaltových pásů je možnost jejich aplikace ve dvouvrstvém hydroizolačním systému, který investorovi zaručí, že střecha bude dlouhodobě funkční. V praxi však, zejména z finančních důvodů, lidé často sahají po jednovrstvém hydroizolačním systému, který lze realizovat PVC fóliemi i asfaltovými pásy. Zde je profesionalita realizační firmy velmi důležitým faktorem funkčnosti střechy. Výhodou asfaltových pásů je možnost aplikovat je na původní krytinu - novou hydroizolační vrstvu lze přímo natavit na stávající vrstvy. Na rozdíl od PVC fólií umožňují asfaltové pásy i lokální opravy.

Kroky ke kvalitní ploché střeše


Plochá střecha může být zhotovena s klasickým pořadím následujících vrstev:
• parozábrany - zabraňuje pronikání vodních par do střešního pláště,
• tepelné izolace - zajišťuje dostatečný tepelný odpor střešní konstrukce a tepelnou pohodu bydlení,
• povlakové krytiny - hlavní hydroizolační vrstva.

Obrácené pořadí vrstev

Další možností je realizace střechy s obráceným pořadím vrstev, která nevyžaduje aplikaci parozábrany, což představuje ušetření financí. Na druhé straně do této konstrukce musí jít extrudovaný polystyren, který je o něco dražší než pěnový. Nevýhodou je, že se voda dostane až na hydroizolaci, což zvyšuje riziko větších tepelných ztrát. S vodou často přichází nános semen, které v místech mezi hydroizolací a tepelnou izolaci mohou začít klíčit. Pokud není hydroizolace dostatečně odolná proti prorůstání kořenů, může se porušit. Výhodou střechy s obráceným pořadím je, že v ní nedochází ke kondenzaci vodní páry. V souvislosti s neustále narůstajícími cenami energií je stále důležitější tepelně izolační vrstva, která účinně brání úniku tepla z domu. Pokud není požadavek na zvýšení tepelně technických vlastností střechy, řeší se na ploché střeše pouze otázka její ochrany před degradačními účinky vody. Při cenových nabídkách realizačních firem je třeba dbát na to, aby v nich bylo započteno i přespádovaní střechy. Minimální sklon střechy musí být 1 °, což zabezpečí odtok srážkové vody do vpustí. Důsledkem nevyspádované střechy by bylo nerovnoměrné namáhání hydroizolace stojatou vodou na více místech. Zmrazovací cykly spolu s UV zářením by mohly výrazně snížit životnost povlakové krytiny. Pokud plochou střechu realizuje spolehlivá firma se zkušenostmi a pomocí kvalitních materiálů, její životnost se odhaduje na minimálně 30 let.

Hydroizolační materiály

Před aplikací jednotlivých vrstev se doporučuje i na novostavbách zhodnotit vlhkost a rovinnost podkladu. Jako hydroizolační vrstvu lze použít více materiálů. Čistou a jednoduchou realizaci umožňuje PVC fólie, která se na střešní plášť ukládá v jedné vrstvě o doporučené tloušťce 1,5 mm a více. V nabídce výrobců jsou i fólie o tloušťce 1,2 mm, v praxi se však nepoužívají často i proto, že jsou náchylnější k poškození. Fólie musí být od ostatních vrstev oddělena geotextilií. Nesmí přijít do přímého kontaktu s polystyrenem nebo asfaltem. Další možností jsou polyolefin kopolymer bitumenové pásy (POCB). Jde o materiál, který je kombinací vlastností fólií a asfaltových pásů. Polyolefinová fólie s nízkým obsahem asfaltu je zařazena do kategorie jednovrstvých hydroizolačních systémů. Tato termoplastická fólie o tloušťce cca 3 mm se spojuje horkým vzduchem. Pokud bude zatížena štěrkem, lze ji volně položit, v ostatních případech je třeba ji mechanicky zakotvit. Je kompatibilní s polystyrenem i asfaltem, takže se nemusí oddělovat geotextilií. Výhodou tohoto materiálu oproti PVC fóliím je, že nevyžaduje klempířské plechy na kotvení v místech detailů. Lze ji přímo napojit na konstrukci, což snižuje náklady na realizaci detailů střechy. Zároveň představuje i bezpečnější volbu z hlediska odolnosti hydroizolační vrstvy. Po dlouhou dobu čelily asfaltové pásy kritice. Nespolehlivost oxidovaných asfaltových pásů již nahradily vylepšené modifikované asfaltové pásy, které se vyrábějí z asfaltu s přidáním vhodných elastomerů (SBS modifikace) nebo plastomery (APP modifikace). Oproti fóliím nabízejí modifikované asfaltové pásy výhodu dvouvrstvého systému, který se doporučuje z hlediska vyššího zatížení, bezpečnosti i následnosti prací. V takovém případě se jako parozábrana aplikuje asfaltový pás o tloušťce 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnou izolaci se umístí spodní pás o tloušťce 4 mm s jemným posypem a horní pás se nataví na spodní o tloušťce 4,2 mm s hrubozrnným posypem. Pro jednovrstvý systém, který investoři volí pro nižší náklady, se doporučuje tloušťka 5,2 mm. Asfaltové pásy jsou snadno opracovatelné, což zjednodušuje realizaci detailů. Pokud se jako tepelná izolace použijí polystyreny, pro bezpečnost se používá spodní samolepicí asfaltový pás a horní pás s hrubozrnným posypem se natavuje.

Zelené střechy přinášejí nový rozměr

Zelená střecha přináší uživatelům domu několik významných pozitiv a zlepšuje kvalitu jejich života. Její výhody se přitom ani zdaleka nekončí využitím na relaxaci. Zelené střechy podporují zdravé klima v domě i v jeho okolí. V závislosti na typu vegetační střechy zadržuje vegetace 30 až 90% srážkové vody. Její následné odpařování v letních měsících, kdy jsou stavební konstrukce rozpálené, zvlhčuje suchý vzduch. Zároveň zadržuje prach, eliminuje teplotní výkyvy, tlumí hluk okolního prostředí a snižuje náklady na vytápění i klimatizaci. Substrát spolu s rostlinami navíc chrání stavební konstrukci před extrémními vlivy počasí a krytinu před sluncem, čímž se zvyšuje její životnost, a také snižuje teplotu v domě během horkých letních měsíců. Předností vegetačních střech je i jejich estetický vzhled. Zeleň na střeše spoluvytváří příjemnou podobu domu a zároveň ji lze využít na různé odpočinkové aktivity. Nevýhodou vegetačních střech jsou však vyšší finanční prostředky potřebné na realizaci. Na druhé straně hodnota domu s touto střechou je výrazně vyšší, což se může odrazit při jeho prodeji, a hodnota prostředí, které spolu se zelenou střechou získáte, je nevyčíslitelná.

comments powered by Disqus


Podobné články


Drahé kameny v bytě - zdravější bydlení, lepší vztahy a konec zbytečného stresu

Nerosty, to je přírodní bohatství, ze kterého můžeme profitovat všichni. Je to sice neživý, ale energií nabytý...
více...

Plasty - naše každodenní potrava?

Konzumujeme plasty a nevíme o tom? Nebo víme a nic proti tomu neděláme! Jenže plasty, nejenže nám přerůstají...
více...

Zdravé bydlení nemusí být zároveň drahé bydlení

Bydlení, to je jeden z předpokladů šťastného života. A právě kvůli bydlení se i nejčastěji zadlužujeme. Ale...
více...

Chybí vám doma tma? Zařiďte si ji, jinak se budete ráno probouzet unavení!

Jsou lidé, kteří ji nesnáší a lidé, kteří si bez ní neodpočinou. V létě často chybí a v zimě jí je až...
více...

Příjemný chládek v bytě i bez klimatizace? Zkuste folie na okna nebo římskou roletu!

Ne všichni máme doma klimatizaci. A důvod není ten, že by to byl extrémně finančně náročný spotřebič....
více...

Aloe vera - ideální rostlina do ložnice

Bydlení bez živé zeleně, to je sice bydlení bez starostí, ale... Živé rostliny prostě do bytu patří. a nic...
více...

Bydlení s krásným výhledem? Bonus k nezaplacení!

Co potřebujeme ke štěstí? Napadla vás někdy tahle otázka? Co jste na ni odpověděli? Nechte nás hádat. Byla to...
více...

Elektrické podlahové topení je investice do zdravé a čisté domácnosti

Uvažujete o elektrickém podlahovém vytápění? Určitě to není špatný nápad! Pořizovací cena není vysoká, ale...
více...

Voňavé misky osvěží přírodní cestou každý interiér

Vůně provázejí náš život a mají úžasný vliv i na naše duševní zdraví a pohodu. Ve snaze dostat vůně...
více...

Vonné nebo navoněné svíčky a jejich vliv na naše zdraví

Rádi si doma zapálíte svíčku a necháváte se uklidnit jejím mihotajícím se plamínkem, ale také omamnou vůní?...
více...